Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz Všeobecný sanitář

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz Všeobecný sanitář"— Transkript prezentace:

1 Kurz Všeobecný sanitář 2.10.2009 - 19.1.2010
Vsetínská nemocnice a.s.

2 Rekvalifikační kurz probíhal v rámci projektu: Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnatelnosti. Reg.č. CZ.1.04/2.1.00/ Projekt Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnatelnosti byl v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

3 Zahájení kurzu 2.10.2009, knihovna Vsetínské nemocnice a.s.

4

5

6

7

8 praxí na lůžkovém oddělení
Účastníci byli seznámeni s organizací kurzu: teoretickou částí praxí na lůžkovém oddělení závěrečnou praktickou a teoretickou zkouškou. Rovněž jim byla předán připravený Manuál všeobecného sanitáře, který zahrnuje základní okruhy výuky.

9

10 Manuál všeobecného sanitáře
1. Základy veřejného zdravotnictví (Lenka Šerá, DiS.) 2. Podpora o ochrana zdraví I. (Lenka Šerá, DiS.) 3. Podpora a ochrana zdraví II. (Lada Kostelníková, DiS.) 4. Zdravotnická psychologie a nácvik komunikačních dovedností (Alenka Hoffmannová) 5. Somatologie (Lydie Adámková) 6. Specifikace péče o pacienty s klinickým onemocněním (Lydie Adámková)

11 Manuál všeobecného sanitáře
7. Postupy při poskytování první pomoci (Lada Kostelníková, DiS.) 8. Ošetřovatelská péče I. (Eva Surovcová) 9. Ošetřovatelská péče II. (Mgr. Martina Píšková) 10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Radiační ochrana (Hana Metelková, Tomáš Vrubel)

12 Teoretická výuka: V rámci teoretické výuky v rozsahu 103 hodiny se účastníci kurzu seznámili s etickými, psychologickými a právními aspekty zdravotnické profese získali základy podpory a ochrany zdraví, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví pacientů, personálu a životního prostředí poznali základy organizace a provozu zdravotnických zařízení. V teoretických hodinách získali cenné základní teoretické vědomosti o poskytování první pomoci, ošetřovatelské a specializované ošetřovatelské péče v rozsahu optimálním pro roli sanitáře.

13

14 Praktická výuka: Praktická výuka v rozsahu 58 hodin se skládala z:
10 hodin praktického nácviku první pomoci, kdy byl využit resuscitační model a nacvičována obvazová technika, 48 hodin praxe u nemocničního lůžka. Účastníci kurzu byli rozděleni po skupinách na lůžková oddělení nemocnice (ortopedie, chirurgie, neurologie, interní oddělení, LDN.) V šesti ranních směnách získávali praktické dovednosti v poskytování základní a specializované ošetřovatelské péče, rozvíjeli znalosti z teoretických předmětů a první pomoci, zdokonalovali se v týmové práci v přímém kontaktu a spolupráci s jinými profesemi ve zdravotnictví.

15

16

17

18

19 Praktická zkouška: Praktická zkouška probíhala poslední den praxe u lůžka. Účastníci kurzu si losem vybrali výkon, který v průběhu dne předvedli na svém pracovišti před zkušební komisí. V rámci praktické zkoušky byly prováděny výkony: úprava lůžka a péče o lůžko, příprava a použití dezinfekčních prostředků, změny poloh pacientů a prevence dekubitů, toaleta nemocného, manipulace s čistým a špinavým prádlem, příprava a podávání jídla nemocným.

20

21

22

23

24 Teoretická zkouška: Teoretická zkouška probíhala následující den po úspěšném složení praktické části zkoušky. Účastníci kurzu si rovněž losem vybrali tři otázky. Po patnáctiminutové přípravě prokazovali získané znalosti před zkušební komisí. Všichni účastníci kurzu, kteří ke zkoušce přistoupili, u zkoušky úspěšně prospěli.

25 Zkušební komise: Zkušební komise pracovala ve složení: Lydie Adámková
Alenka Hofmannová Lada Kostelníková, DiS. Lenka Šerá, DiS.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Akreditovaný kvalifikační kurz Všeobecný sanitář, probíhající v době
od do úspěšně ukončilo 21 frekventantů. Dva rekvalifikaci přerušili a ke zkoušce nenastoupili. Úspěšné absolvování kurzu otevřelo nezaměstnaným možnost uplatnění v potřebné profesi, rozšířilo jim vědomosti a dovednosti a přispělo k lepší zaměstnatelnosti.


Stáhnout ppt "Kurz Všeobecný sanitář"

Podobné prezentace


Reklamy Google