Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
VY_32_INOVACE_J16 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Předmět: Český jazyk a literatura Tematická oblast: Slovní druhy Okruh: Spojky, částice Ročník: 1., 2., 3. Autor: Mgr. Lenka Dvořáková Klíčové slovo: spojky podřadicí, spojky souřadicí, částice Datum/období vytvoření: říjen 2012 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

2 Anotace:. Prezentace se věnuje neohebným slovním druhům –
Anotace: Prezentace se věnuje neohebným slovním druhům – spojkám a částicím. Obsahuje základní informace o těchto slovních druzích a interaktivní cvičení k zopakování probraného učiva.

3 Spojky Patří mezi NEOHEBNÉ slovní druhy = nelze je skloňovat ani časovat. Spojují slova a věty. Ve větě neplní funkci žádného z větných členů.

4 Spojky souřadicí Souřadicí spojují souřadně spojené věty nebo větné členy. Poměry mezi spojkami souřadicími: Slučovací: a, i, ani, jak-tak, ať-či, ať-ať, ani-ani Stupňovací: ba, ba i, dokonce, nejen-ale i Odporovací: ale, však, avšak, leč, nýbrž, sice-ale Vylučovací: nebo, či, anebo, buď-anebo, ať-či Vysvětlovací: a proto, a tudíž, neboť, vždyť, totiž

5 Spojky podřadicí Podřadicí spojky připojují větu závislou k větě řídící. Vyjadřují závislost vět či větných členů, mohou vyjadřovat poměr: Příčinný: protože, poněvadž, jelikož Podmínkový: kdyby, když, jestli, jestliže, -li Účelový: aby Účinkový: až, tak, takže, tak-že, až tak-že Přípustkový: i když, třebaže, ačkoliv

6 Cvičení 1: Spoj věty jednoduché v souvětí. Použij vhodnou spojku.
V neděli nebudeme doma. Musíme navštívit babičku s dědou. Příští noc se větrná bouře utišila. Moře se uklidnilo.

7 Cvičení 1: Spoj věty jednoduché v souvětí. Použij vhodnou spojku.
Mám dost peněz. Mohu jet na dovolenou. V noci svítily hvězdy a měsíc. K ránu se spustil prudký liják. Ujel jim vlak. Přišli do školy pozdě.

8 Řešení cvičení 1: V neděli nebudeme doma, protože musíme navštívit babičku s dědou. Příští noc se větrná bouře utišila a moře se uklidnilo. Mám dost peněz, takže mohu jet na dovolenou. V noci svítily hvězdy a měsíc, ale k ránu se spustil prudký liják. Ujel jim vlak, proto přišli do školy pozdě.

9 Částice Patří mezi NEOHEBNÉ slovní druhy = nelze je skloňovat ani časovat. Nemají funkci větných členů. Uvozují věty – např. Kéž bys tu byl!

10 Částice Částicemi mohou být i slova, která jsou jiným slovním druhem, např. zájmeny, příslovci či spojkami: Seděl zcela klidně. – příslovce Klidně si jdi! – částice Šel tam, ale nedošel. – spojka Ale to je mi překvapení! - částice

11 Částice můžeme rozdělit na:
Modální (způsobové) – asi, snad, možná, pravděpodobně, zajisté, nejspíš Modifikační – konečně, bohužel, přece, jen, prostě, vlastně Přací – ať, nechť, kéž, aby Hodnotící – ano, ne, zajisté Vytýkací – velmi, jen, zvlášť, obzvlášť Odpověďové – ano, ne, ovšem

12 Cvičení 2: Doplň do vět vhodné částice
už mě konečně nechá v klidu pracovat. už máš napsané všechny úkoly. by se do mě zamiloval. přestalo pršet. zítra nemohu přijít. Kéž Konečně Zajisté Bohužel Vyberte vhodnou částici a napište ji do obláčku.

13 Řešení cvičení 2: už mě konečně nechá v klidu pracovat.
už máš napsané všechny úkoly. by se do mě zamiloval. přestalo pršet. zítra nemohu přijít. Zajisté Kéž Konečně Zajisté Bohužel Kéž Vyberte vhodnou částici a napište ji do obláčku. Konečně Bohužel

14 Použité zdroje: Galerie obrázků z aplikace MS PowerPoint. MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. Dotisk 1. vydání. Třebíč: Petra Velanová, stran. ISBN: ŠTĚRBOVÁ, Ludmila, VYTEJČKOVÁ, Ota. Český jazyk pro 1. až 3. ročník odborných učilišť. 2. vydání. Praha: Septima, stran. ISBN:


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“"

Podobné prezentace


Reklamy Google