Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola:Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0389 Název projektu:Moderní škola Název materiálu:VY_32_INOVACE_CESKYJA ZYK1_19 Tematická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola:Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0389 Název projektu:Moderní škola Název materiálu:VY_32_INOVACE_CESKYJA ZYK1_19 Tematická."— Transkript prezentace:

1 Škola:Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0389 Název projektu:Moderní škola Název materiálu:VY_32_INOVACE_CESKYJA ZYK1_19 Tematická oblast:Český jazyk pro střední školy Ročník:3 Datum dokončení:26.1.2013 Anotace:Podpora výukové hodiny, seznámení studentů se spojkami Jméno autora:Mgr. Erika Minaříková

2 Slovní druhy spojky

3 SPOJKY (lat. konjunkce).PODSTATNÁ JMÉNA názvy osob, věcí, vlastností, dějů a vztahů 2.PŘÍDAVNÁ JMÉNA vlastnosti osob, zvířat, věcí 3.ZÁJMENA zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazují 4.ČÍSLOVKY slova číselného významu (vyjadřují počet, pořadí, …) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.SLOVESA vyjadřují děj, tj. činnost, stav nebo jeho změnu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.PŘÍSLOVCE vyjadřují bližší okolnosti dějů, vlastností, někdy i předmětů 7.PŘEDLOŽKY vyjadřují bližší okolnosti spojení se jménem 8.SPOJKY spojují větné členy nebo věty 9.ČÁSTICE uvozují některé věty, naznačují jejich druh nebo vyjadřují postoj mluvčího k jejich obsahu 10.CITOSLOVCE vyjadřují hlasy, zvuky, pocity, nálady

4 SPOJKY Spojky spojují věty v souvětí nebo k sobě připojují větné členy v několikanásobném větném členu a vyjadřují jejich významový poměr. Spojky jsou slova neohebná, která spojují věty a větné členy. Spojky nejsou větnými členy. Dělení spojek podle významových vztahů ve větě: ● souřadící (parataktické) – spojují souřadně spojené věty nebo větné členy (a, i, nebo, ani, či, ale, avšak, však, proto, neboť, …), ● podřadící (hypotaktické) – k větě řídící připojují větu závislou (protože, že, když, aby, jelikož, přestože, ač, ačkoli, -li,…).

5 Souřadící spojky v poměru: slučovacím – a, i, ani, přímo, nadto, ani-ani, jak-tak, hned-hned, jednak-jednak,… odporovacím – ale, avšak, však, leč, nýbrž, naopak, jenomže, jenže, sice-ale, jistě-ale,… stupňovacím – i, ba, ba i, ba ani, nadto, dokonce, nejen-ale i, nejen-nýbrž i,… vylučovacím – nebo, anebo, buď-nebo,… vysvětlovacím – totiž, vždyť, však, neboť,…

6 Podřadící spojky v poměru: příčinném –protože, poněvadž, jelikož,… podmínkovém – když, jestli, jestliže,… účelovém - aby přípustkovém – i když, ačkoliv, třebaže,… účinkovém – až, tak, takže,…

7 Pravopis Před spojkami a, i, ani, nebo ve slučovacím poměru nepíšeme čárku. Šla do práce a vzala s sebou Janu. Pokud spojky a, i, nebo, ani, či vyjadřují jiný význam než slučovací, píše se před nimi čárka. Šla do práce, a proto s sebou vzala Janu. Jsou-li ve větě použity dvojice spojovacích výrazů, píšeme čárku. Budeme nejen malovat, ale i zpívat.

8 Cvičení Určete poměry mezi hlavními větami: a) Mám přinést jídlo,anebo jsi se už najedl? (vylučovací) b) Sice měl dost peněz, ale nic nekoupil. (odporovací) c) Včera jsme nakoupili i uvařili. (slučovací) d) Uklidili jsme pokoj, dokonce jsme i vytřeli kuchyň. (stupňovací) e) Diváci zatleskali a zpěvák zazpíval. (slučovací) f) Karel se obával, avšak chuť byla silnější. (odporovací) g) Buď pojedeme na Moravu, nebo se vydáme do ciziny. (vylučovací)


Stáhnout ppt "Škola:Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0389 Název projektu:Moderní škola Název materiálu:VY_32_INOVACE_CESKYJA ZYK1_19 Tematická."

Podobné prezentace


Reklamy Google