Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY
Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. STANISLAVA OHANKOVÁ Název: VY_32_INOVACE_258_SOUVĚTÍ Téma: SOUVĚTÍ ,URČOVÁNÍ VĚT V SOUVĚTÍ, VĚTNÉ VZORCE Číslo projektu: CZ 1.07/1.4.00/ Anotace:

2 ANOTACE: prezentace slouží k výkladu učiva v předmětu český jazyk a literatura ve 3 ročníku ZŠ je určena k procvičování větných vzorců souvětí žáci vyhledávají slovesa a určují je seznamují se se spojovacími výrazy přiřazují správné větné vzorce, spojovací výrazy

3 Datum vytvoření: 10. června 2012
Klíčová slova: věta jednoduchá, souvětí, spojky, spojovací výrazy, větné vzorce Metodické pokyny: listy 1-3 jsou úvodní na listech 4 – 6 se nacházejí informace o souvětí na listech jsou konkrétní úkoly, které žáci plní na listě 12 jsou použité zdroje

4 SOUVĚTÍ Větný celek tvořený jednou větou nazýváme věta jednoduchá. Ve větě jednoduché bývá zpravidla jeden slovesný tvar – sloveso. Souvětí je větný celek složený ze dvou, tří nebo více vět. V souvětí jsou obvykle dva nebo více slovesných tvarů – sloves.

5 SOUVĚTÍ Věty v souvětí bývají spojovány čárkou nebo
spojovacími výrazy. Spojovací výrazy mohou být: 1) spojky (a, i, nebo, ani, ale, aby, že, když, protože, kdyby, jelikož, poněvadž ) 2) zájmena ( jaký, který, kdo, co, čí ) 3) příslovce ( kde, kdy, kam, odkud )

6 SOUVĚTÍ Spojovací výrazy bývají většinou mezi větami, ale mohou stát i na začátku celého souvětí. Ráno jsem přišla pozdě, protože měl vlak zpoždění. Když přestalo sněžit, vyrazili jsme na běžky.

7 Pozoruj souvětí: Alena skáče přes švihadlo a Jitka si hraje na písku.
Paní učitelka neví, kam se schoval Jirka. Jirka se neozýval, dokud ho nevolaly všechny děti. Když dostal vyhubováno, začal plakat. Utišil se, až když přišla maminka. - z kolika vět se souvětí skládá - jaké jsou použité spojovací výrazy - počet slovesných celků ve větě – urči u nich osobu

8 Doplň souvětí: Pojedu o prázdninách na tábor, protože________________________. ale____________________________. aby___________________________. když__________________________. odkud_________________________. kde___________________________.

9 Přiřaď správný vzorec souvětí:
Tatínek se ptal maminky, kdy bude oběd. Jana si napsala úkoly v družině, protože jela odpoledne k zubaři. Pepa neřekl Petrovi, kde ho má hledat. Aleš zapomněl kružítko, ale půjčil si ho od kamaráda ze 3. B. Přiběhl akorát, když zvonilo. V1, kde V2. V1, ale V2. V1, protože V2. V1, když V2. V1, kdy V2.

10 Doplň vhodné spojovací výrazy:
Čekali jsme, přestane pršet. Když Zavolej Jakubovi, se máte zítra setkat. že Petr nedával pozor nevěděl kde má číst. kde Hana se ptala maminky, si má vzít plavky. jaké ale Jana vyhrála, všichni jí běželi přát. Zuzka věděla, neumí plavat, nikomu to neřekla. a

11 Tvoř souvětí podle vzorců:
V1, kdy V2. V1, ale V2. Když V1, V2. Kde V1, V2. V1, protože V2. V1 a V2. V1 a V2, když V3. Protože V1, V2.

12 POUŽITÉ ZDROJE: Program Microsoft Office 2010


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY"

Podobné prezentace


Reklamy Google