Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formální skladební vztahy ve větě jednoduché I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formální skladební vztahy ve větě jednoduché I."— Transkript prezentace:

1 Formální skladební vztahy ve větě jednoduché I.
Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ3r0103 Název sady: Skladba pro 3.ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Téma: Formální skladební vztahy ve větě jednoduché I. Jméno autora: Kateřina Turzová Vytvořeno dne: Metodický popis – anotace: Seznámí žáky se základními formálněsyntaktickými vztahy ve větě jednoduché

2 Formální skladební vztahy ve větě jednoduché
SKLADBA (SYNTAX) Formální skladební vztahy ve větě jednoduché

3 Každý s významových skladebních vztahů se v jazyce musí nějak vyjádřit
Každý s významových skladebních vztahů se v jazyce musí nějak vyjádřit. To znamená, že větné členy jsou navzájem spojeny i skladebními vztahy formálními. Tyto formální vztahy se člení podle toho, zda se spojují větné členy na sobě mluvnicky nezávislé, nebo závislé.

4 Až na výjimky platí tato symetrie:
významový vztah přiřaďování, přistavování → přisuzování, určování → formální vztah souřadnost podřadnost, tj. mluvnická závislost typu: a)shoda (kongruence) b)řízenost (rekce) c)přimykání (adjunkce)

5 A) SOUŘADNOST (parataxe)
větné členy či věty jsou na sobě mluvnicky nezávislé větné členy netvoří skladební dvojici, nýbrž jsou sdruženy do skladební skupiny

6 Jazykové prostředky souřadného spojení:
a) bezespoječné spojení: Předevčírem, včera, dnes – stále chodíš pozdě. Sedí v pokoji, čte, odpočívá. (přiřaďování) V centru Saudkovy pozornosti je žena, věčná inspirace umělců. (přistavování)

7 b) souřadicí spojovací výrazy: Předevčírem, stejně jako včera nebo dnes – stále chodíš pozdě. Sedí v pokoji a čte nebo odpočívá. (přiřaďování) Od počasí je nutné odlišit podnebí neboli klima. (přistavování)

8 Významové poměry souřadnosti:
1. slučovací (a, i ani, jak – tak, jednak – jednak) 2. stupňovací (dokonce, ba i, nejen – ale i, nýbrž i) 3. odporovací (ale, avšak, nýbrž, jenže, sice – ale) 4. vylučovací (nebo, buď – anebo, či) 5. příčinný/důvodový (neboť, vždyť, totiž) 6. důsledkový (proto, a proto, tedy, tudíž, a tak) 7. vysvětlovací (tj., totiž)

9 Grafický symbol pro souřadný poměr:
SLUČOVACÍ (kopulační) + STUPŇOVACÍ (gradační) _I¯ ODPOROVACÍ (adverzativní) x VYLUČOVACÍ (disjunktivní) ~ PŘÍČINNÝ/DŮVODOVÝ (kauzální) ← DŮSLEDKOVÝ (konsekutivní) →

10 PODŘADNOST (hypotaxe)
jeden větný člen (věta) závisí na jiném větném členu ( jiné větě) závislé členy (věty) tvoří skladební dvojici podřadné spojení je sevřenější (zhuštěné, kondenzované) než spojení souřadné

11 Jazykové prostředky podřadného spojení:
a) mluvnické koncovky (u shody): Dítě spí. (přisuzování) velký problém, velká radost, velké nedorozumění, velcí přátelé (určování) b) podřadicí spojovací výrazy: spojky podřadicí (že, aby, ač, přestože aj.) zájmena vztažná (kdo, co, který, jenž, aj.) příslovce vztažná (kde, kam, jak, proč, aj.) Nosila pouze starší, byť zachovalé šaty. Jestliže mě požádá, pomůžu mu. (určování)

12 Určete významový poměr mezi souřadně spojenými větnými členy, zaznačte i grafický symbol:
nejen já, ale i ty stupňovací _I¯ buď já, nebo ty vylučovací ~ nemocný, a proto mrzutý důsledkový → mrzutý, neboť nemocný příčinný/důvodový ← doma i ve škole slučovací + buď pes, nebo já vylučovací ~ upřímné, a proto milé důsledkový → horské kolo nebo auto vylučovací ~ skromně, a přece útulně odporovací x ani v noci, ani ráno slučovací +

13 Změňte označené větné členy na několikanásobné (daného poměru):
Jirka má velké starosti. (odporovací) Jirka má velké starosti, ale i malé radosti. Nějak se ráno hodně mračíš. (slučovací) Nějak se ráno i večer hodně mračíš. Nové štěně bylo neposlušné. (stupňovací) Nové štěně bylo nejen neposlušné, ale i divoké. Vyhlídka vypadala krásně. (důsledkový) Vyhlídka vypadala krásně, a proto lákavě. Je to odpověď ? (vylučovací) Je to odpověď, či otázka?

14 Vyhledej souřadně spojené věty a urči významový poměr mezi nimi:
Chceš-li něco říct, musíš se přihlásit. (podřadně spojené věty hlavní) Nenašel se nikdo, kdo by nesouhlasil a kdo by se chtěl vrátit zpět do cíle. (souřadně spojené věty vedlejší – slučovací) Leželi, jako by střežili místo před vetřelci, nebo jako by očekávali rychlý útok? (souřadně spojené věty vedlejší – vylučovací) Jednou ráno zjistil, že listy mají barvu zlata, a dokonce se krásně třpytí. (souřadně spojené věty vedlejší – stupňovací)

15 Nalezni a odstraň nedostatky v užití spojovacích výrazů, uprav interpunkci:
Phobos a Demios jsou příliš malá tělesa bez atmosféry a vody, neboť na nich nemůže být ani život. Phobos a Demios jsou příliš malá tělesa bez atmosféry a vody, a proto na nich nemůže být ani život. Athéňané měli v peloponéské válce nejprve navrch, dokonce když na ně přišel mor a Sparťané se spojili s Peršany, nedokázali protivníkovi vzdorovat. Athéňané měli v peloponéské válce nejprve navrch, ale když na ně přišel mor a Sparťané se spojili s Peršany, nedokázali protivníkovi vzdorovat.

16 Použitá literatura: Kostečka, Jiří: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha, SPN 2002 Mgr. Mašková, Drahuše: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Třebíč, Vyuka.cz 2010 Mgr. Mužíková, Olga; PhDr. Markvartová, Barbora; Mgr. Klusáčková, Lenka; PhDr. Jeřábková, Eleonora: Odmaturuj z českého jazyka. Brno, Didaktis 2010 Havránek, Bohuslav; Jedlička, Alois: Česká mluvnice. Praha, SPN 2008


Stáhnout ppt "Formální skladební vztahy ve větě jednoduché I."

Podobné prezentace


Reklamy Google