Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí"— Transkript prezentace:

1 Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí
Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ3r01019 Název sady: Skladba pro 3.ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Téma: Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí Jméno autora: Kateřina Turzová Vytvořeno dne: Metodický popis – anotace: Prezentuje výklad interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí

2 Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí
SKLADBA (SYNTAX) Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí

3 Interpunkce ve větě jednoduché:
- čárkou oddělujeme: a) přívětný výraz Ne, nepůjdu tam! Honzo, počkej na nás! b) samostatný větný člen Je to šikula, ten náš kluk! c) několikanásobný větný člen Kup kuře, rýži, koření a zeleninu. d) přívlastek volný Luční louka, posetá pestrobarevnými květy, nádherně voněla.

4 Interpunkce ve větě jednoduché:
- čárkou oddělujeme: e) vsuvku Myslím si, a bohužel se asi nemýlím, že mám pravdu. f) přístavek T. G. Masaryk, první československý prezident, byl přítelem K. Čapka. g) vlastní jméno, k němuž je připojen titul prof. Jana Nová, Dr.Sc. ; Mgr. Iveta Sladká, Ph.D.

5 Interpunkce ve větě jednoduché:
- čárkou neoddělujeme: a) místní a časové údaje v datech V Rožnově pod Radhoštěm dne Rožnov pod Radhoštěm b) výraz spojený spojkami: aneb, čili, neboli gramatika čili mluvnice; jazykověda aneb lingvistika První kapitola aneb jak to vše začalo. c) výraz spojený v rámci jednoduché věty spojkami: než, jako Myslím to jako poklonu. Nechci nic jiného než odmaturovat v termínu.

6 Interpunkce ve větě jednoduché:
- čárkou neoddělujeme: d) příslovečná určení téhož druhu Dnes ráno v šest hodin, na zahradě vlevo v rohu e) frazeologická spojení Hlava nehlava, volky nevolky, chtě nechtě, stůj co stůj, ať je jaký je

7 Doplň správně interpunkci:
Mluvil klidně vyrovnaně s rozvahou vůdce. Mluvil klidně, vyrovnaně, s rozvahou vůdce. Výraznou dominantou obce je barokní kostel přebudovaný do nynější podoby v letech 1862–1864. Výraznou dominantou obce je barokní kostel, přebudovaný do nynější podoby v letech 1862–1864. Stará dřevěná okna po čase ztrouchnivěla. Svou budoucnost si představuji stejně jako většina lidí mé generace. Svou budoucnost si představuji stejně jako většina lidí mé generace. Prostě mu to jak se říká vyšlo. Prostě mu to, jak se říká, vyšlo.

8 Interpunkce v souvětí souřadném:
- věty v souřadném spojení se oddělují čárkou - čárku nepíšeme pouze při spojení vět (hlavních či vedlejších) ve slučovacím poměru před spojkami a, i, ani, nebo, či

9 Př. Nepřišla ani nezavolala a nevysvětlila to
Př. Nepřišla ani nezavolala a nevysvětlila to. Budu se připravovat na zkoušku nebo všeho nechám a pojedu na prázdniny, ještě nevím.

10 Interpunkce v souvětí podřadném:
- mezi větou hlavní a vedlejší se píše vždy čárka - jsou-li k větě hlavní připojeny dvě věty (nebo více vět) souřadně spojené a poměr mezi nimi je slučovací, vyjádřený spojkami: a, i, ani, nebo, či, čárka se mezi nimi nepíše

11 Př. Věděl jsem, že jsem něco udělal špatně a že se na mě zlobí, i to, že má právo se zlobit.

12 Interpunkce v souvětí podřadném:
- vedlejší věta vložená do věty hlavní se z obou stran odděluje čárkami Př. Rýma, kterou jsem před pár dny chytila, mě už naštěstí přechází.

13 Doplň správně interpunkci:
Ať už si člověk vybere jakoukoli cestu ať třeba lituje svých rozhodnutí je třeba projít životem se ctí. Ať už si člověk vybere jakoukoli cestu, ať třeba lituje svých rozhodnutí, je třeba projít životem se ctí. Muselo jít o velice vážnou věc jestliže její význam neupadl ani po letech. Muselo jít o velice vážnou věc, jestliže její význam neupadl ani po letech. Krabice do kterých ukládáme zimní šatstvo jsou uloženy v horních policích.  Krabice, do kterých ukládáme zimní šatstvo, jsou uloženy v horních policích. 

14 Interpunkce v polovětné konstrukci
a) infinitivní konstrukce s významem podmínkovým Být tebou, nechodil bych tam. b) přechodníkové konstrukce Slídíce všude kolem, nepřátelé získávali stále více informací o našem pohybu. X Nemaje na výběr stáhl obvinění.

15 Použitá literatura: Kostečka, Jiří: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha, SPN 2002 Mgr. Mašková, Drahuše: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Třebíč, Vyuka.cz 2010 Mgr. Mužíková, Olga; PhDr. Markvartová, Barbora; Mgr. Klusáčková, Lenka; PhDr. Jeřábková, Eleonora: Odmaturuj z českého jazyka. Brno, Didaktis 2010 Havránek, Bohuslav; Jedlička, Alois: Česká mluvnice. Praha, SPN 2008


Stáhnout ppt "Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí"

Podobné prezentace


Reklamy Google