Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá"— Transkript prezentace:

1 Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 Milevsko Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá

2 Název projektu CHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUM VY_32_INOVACE_01_A_09_CJL Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 Milevsko Autor Mgr. Markéta Hadáčková Předmět Český jazyk a literatura Tematický okruh Grafická stránka jazyka, skladba Téma Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá Ročník 1. ročník, 3. ročník Datum tvorby Anotace Cílem prezentace je přiblížit žákům problematiku užívání různých druhů řeči. Důraz je kladen na osvojení grafického záznamu řeči přímé. Metodický pokyn Výklad učitele + samostatná práce, kontrola, popř. upřesnění

3 Metodické pokyny: 1. část prezentace (5. - 15. snímek) je výkladová
2. část prezentace je zaměřena na opakování probíraných jevů: žáci individuálně plní zadané úkoly každý snímek je uzavřen společnou kontrolou v některých případech (snímek 16, 19 a 21) mohou žáci využívat funkci pera v Office 2010 správné řešení se objeví po použití mezerníku Materiál je interaktivní a inovativní především díky propojenosti výkladu učitele a samostatné práce žáků, a to za využití ICT.

4 Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá

5 Řeč přímá podává výpověď tak, jak byla vyslovena
skládá se z promluvy a uvozovací věty netvoří souvětí (poměr přímé řeči k větě uvozovací je volný) Katka řekla: „Mám tě moc ráda.“ uvozovací věta promluva

6 Postavení věty uvozovací
Před přímou řečí – oddělena dvojtečkovou Katka řekla: „Mám tě ráda.“ Karolína se zeptala: „Je to pravda?“ Petr se rozkřikl: „Tak to ne!“

7 B. Za přímou řečí – odděluje se čárkou, nekončí-li přímá řeč otazníkem nebo vykřičníkem „Mám tě ráda,“ řekla Katka. „Je to pravda?“ zeptala se Karolína. „Tak to ne!“ rozkřikl se Petr.

8 „Mám tě ráda,“ řekla Katka, „ už dlouhou dobu.“
C. Uprostřed přímé řeči – oddělena čárkami „Mám tě ráda,“ řekla Katka, „ už dlouhou dobu.“

9 Řeč nepřímá zpráva mluvčího o výroku jiného mluvčího
mění se gramatická osoba, čas, někdy i slovesný způsob vyjádřena vedlejší větou

10 Katka řekla, že mě má ráda.
Nakázal jí, aby ten nepořádek rychle uklidila. Otec se zeptal, zda zítra přijde.

11 V umělecké literatuře…
využívání moderních mluvnických prostředků: Pásmo vypravěče – autor nezasahuje do děje, monologická forma, nepřímá řeč (3. osoba), někdy ich-forma Pásmo postav – dialogická i monologická forma, vnitřní monolog, přímá řeč + polopřímá řeč, nevlastní přímá řeč

12 Nevlastní přímá řeč podává projev tak, jak byl vysloven, ale v písmu
není v uvozovkách projev postavy reprodukován vypravěčem beze změny splývá s pásmem vypravěče má znaky hovorového stylu využívá osob a časů jako v přímé řeči

13 Karel řekl Šimonovi, pojeď do té Itálie s námi, ale nebylo to pozvání upřímné.
Chytil ji za ruku, pojď, utečeme až na konec světa.

14 Polopřímá řeč řeč postav – formálně však překračuje hranici této řeči a včleňuje se do řeči autorské bez uvozovek využití pouze 3. osoby

15 Uháněla, nebyla schopná ani sledovat čas, přece jí nemohou ujet
Uháněla, nebyla schopná ani sledovat čas, přece jí nemohou ujet. Určitě na ni počkají! Jana se dotkla Kryštofovy ruky, ne, takhle to nesmí dopadnout.

16 Procvičování Označ věty uvozovací: Když babička dokončila své vypravování, položila jí kněžna ruku na rámě a řekla: „Tvé vypravování, stařenko, bylo velmi milé, nevíš ani, jak jsem ti za ně vděčna.“ Za chvíli se přihnaly děti. „Dívejte se, babičko, co nám slečna Hortensie dala!“ volaly všechny najednou a ukazovaly rozličné dárky. B. Němcová

17 „Dívejte se, babičko, co nám slečna Hortensie
Řešení: Když babička dokončila své vypravování, položila jí kněžna ruku na rámě a řekla: „Tvé vypravování, stařenko, bylo velmi milé, nevíš ani, jak jsem ti za ně vděčna.“ Za chvíli se přihnaly děti. „Dívejte se, babičko, co nám slečna Hortensie dala!“ volaly všechny najednou a ukazovaly rozličné dárky.

18 Změň řeč nepřímou na řeč přímou a nevlastní přímou:
Pocestný se u nás zastavil a zeptal se, kde najde cestu do města. Pocestný se u nás zastavil a zeptal se: „Kde najdu cestu do města?“ Pocestný se u nás zastavil a zeptal se, kde najdu cestu do města?

19 Veverka vykřikl Pavlík. Kde křičely děti. Chtěly ji také vidět.
Doplň uvozovky a interpunkční znaménka: Veverka vykřikl Pavlík. Kde křičely děti. Chtěly ji také vidět. Má tady někde hnízdo řekl lesník Vácha. Hnízdo smála se Slávka. Copak je veverka pták. B. Říha

20 „Veverka,“ vykřikl Pavlík. „Kde?“ křičely děti. Chtěly ji také vidět.
Řešení: „Veverka,“ vykřikl Pavlík. „Kde?“ křičely děti. Chtěly ji také vidět. „Má tady někde hnízdo,“ řekl lesník Vácha. „Hnízdo?“ smála se Slávka. „Copak je veverka pták?“

21 Statkář Pejcha se u plotu zastavil. Nechce
Rozliš nevlastní přímou řeč od polopřímé: Statkář Pejcha se u plotu zastavil. Nechce souseda zdržovat, šel kolem jen náhodou. Nezdržuješ, zahučel a pokračoval v práci. Holku mu nedám, i kdyby jeho statek byl ještě větší. Ať se zlobí, nikoho se nebojí. Bádal jsem tedy v noci nevinně (nikdy nepůjdu k psychiatrům) i v tomto oboru: nežere mě snad černá závist? L. Vaculík

22 Statkář Pejcha se u plotu zastavil. Nechce
Řešení nevlastní přímá řeč x polopřímá řeč Statkář Pejcha se u plotu zastavil. Nechce souseda zdržovat, šel kolem jen náhodou. Nezdržuješ, zahučel a pokračoval v práci. Holku mu nedám, i kdyby jeho statek byl ještě větší. Ať se zlobí, nikoho se nebojí. Bádal jsem tedy v noci nevinně (nikdy nepůjdu k psychiatrům) i v tomto oboru: nežere mě snad černá závist?

23 ZDROJE MUŽÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN SOCHROVÁ, Marie. Cvičení z českého jazyka v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 2005, ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN


Stáhnout ppt "Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá"

Podobné prezentace


Reklamy Google