Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝROČNÍ ZPRÁVA Jedličkův ústav, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝROČNÍ ZPRÁVA Jedličkův ústav, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jedličkův ústav, příspěvková organizace
Jsme tu taky…

2 Slovo ředitele: Mgr. Vladimír Ptáček
Jedličkův ústav poskytuje sociální služby pro osoby se zdravotním postižením podle zákona o sociálních službách. Takto se to ve Výročních zprávách často uvádí. Já bych Vám chtěl sdělit něco jiného: V naší organizaci se staráme o děti a mladé lidi, kterým chceme ukázat, že mohou žít v běžné společnosti s individuální mírou podpory.To vše za předpokladu, že je tzv. běžná společnost přijme. Dalším významným faktorem je kvalitní tým profesionálních pracovníků, který se snažíme v Jedličkově ústavu vytvářet. Dovolte mi na závěr mé úvahy vyjádřit všem našim zaměstnancům můj obdiv a velký dík za jejich práci. Všem lidem, o které se staráme, přeji, aby se nám všem společně dařilo.

3 Kdo jsme a kam kráčíme… náš tým…. Jedličkův ústav
příspěvková organizace Lužická 920/7, Liberec – Staré Město Jsme zařízení, kterému zanedlouho bude rovných sto let. V době svého otevření jsme patřili k nejmodernějším ústavům v Evropě a k nejdokonalejším v Rakousko-Uhersku. Ušli jsme dlouhou cestu a míříme k cíli, který je jednoznačný: naučit zdravotně postižené stát na vlastních nohou za podpory, která se v posledních letech nesrovnatelně zlepšila a rozšířila. Posilujeme sebedůvěru každého našeho uživatele už třeba tím, že jej učíme pohybovat se v neznámém prostředí samostatně a statečně. Klademe důraz a staráme se o to, aby naši uživatelé cítili , že jsou tu taky…. náš tým….

4 Jak nás možná neznáte… Jsme tu taky… Nežijeme za zamřížovanými okny….
Už dávno nejsme prostor za zamřížovanými okny. . Jsme velké společenství pracovníků sociální služby, dětí, mládeže a dospělých osob s tělesným postižením, případně v kombinaci dalších zdravotních znevýhodnění, ve věku od 3 do 64 let . Jsme prostor, kde se naši klienti mohou cítit jako doma. Jsme prostor, kde se pláče, směje, povídá, mlčí a přitom chápe. Jsme prostor, kde jsou stesky na denním pořádku. Jsme prostor, který zná i smích, po kterém přijde pocit souznění. Jsme prostor, kde je na prvním místě trpělivost, lidskost a pochopení. Ctíme tyto hodnoty: lidskost, odpovědnost, důvěru, trpělivost. Našim klientům jsme vždy nablízku. Jak jim pomáháme? Vozíme , nosíme, přenášíme, posloucháme, vnímáme ,pomáháme, radíme. Zajišťujeme kvalitní trávení volného času. Tvoříme ve výtvarných dílnách Centra denních služeb. Cvičíme, zpíváme,tančíme. Dospělým klientům, na které čeká samostatný život za branami  Jedličkova ústavu, pomáháme pochopit okolní svět, dodáváme jim sebevědomí, učíme je samostatnosti a schopnosti poprat se s tím, co přijde. Těm, kteří nikdy nebudou schopni odejít a naše zařízení se stalo jejich druhým domovem, se snažíme vytvořit podmínky vedoucí ke spokojenému životu… Jsou tu taky…

5 Střípky z historie r.1914 – otevření Jedličkova ústavu – kapacita 100 lůžek r.1945 – Jedličkův ústav se stává pobočkou Jedličkova ústavu v Praze r.1945 – otevírá se škola při Jedličkově ústavu r.1952 – ústav přechází pod ministerstvo zdravotnictví r.1969 – 1989 – rozšiřování výukových oborů, vznik sportovního oddílu zdravotně postižených porevoluční doba: rozsáhlé stavební úpravy, rekonstrukce historických budov, výstavba nových budov přímo v areálu Jedličkova ústavu, rozšíření rehabilitace, rozvoj péče v oblasti výchovy a vzdělávání r – oslavy stého výročí otevření Jedličkova ústavu Jak nás možná znáte: Z novinových článků, ze kterých se dozvíte, kde jsme byli, co jsme kde viděli a s kým se setkali. Předměty z našich dílen najdete na nejrůznějších výstavách a trzích a také přímo na Zahradní slavnosti v prostorách Jedličkova ústavu. Naše klienty můžete potkat na sportovních utkáních libereckých hokejistů a fotbalistů. Fandit umíme dobře a tvoříme stálou a pevnou základnu fanoušků. Chodíme do kina i do divadla, i když někdy a někde zápasíme s barierami. A to i přesto, že jsme tu taky… .

6 Víte, že... Víte, že…? … poskytujeme celoroční pobytovou službu v Domovech pro osoby se zdravotním postižením? Pod pojmem celoroční pobytová služba se skrývá nepřetržitý pobyt našich uživatelů, a to ve čtyřech Domech s kapacitou 61 míst. … poskytujeme pobytovou službu v týdenním stacionáři, který nabízí ubytování formou internátního pobytu od pondělí do pátku . Nabízíme 34 míst. …je naplno využívána ambulantní služba – tedy služba, která nabízí možnost zapojení se do práce ve výtvarných dílnách s nejrůznějším zaměřením ? Malovat na hedvábí, tvořit keramické výrobky, malovat anebo plést různé výrobky z proutí může od pondělí do pátku denně 40 uživatelů. … umíme zajistit i takzvané odlehčovací služby. Využívají je zejména pečující osoby, které se starají nepřetržitě o lidi s postižením a potřebují nezbytný odpočinek. Nabízíme čtyři odlehčovací lůžka. …máme nádherný park, který se dočká rozsáhlých oprav. … využíváme vlastní tělocvičnu, protože cvičení je součástí zdravotně rehabilitačního procesu.

7   Naše aktivity v sociální oblasti jsou v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje (§95 zák. č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Díky našemu zřizovateli (Libereckému kraji) se daří zachovat kvalitu a rozsah sociálních služeb, přestože stále klesají neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – kapitoly MPSV.   Finanční náročnost 7 registrovaných služeb činí ročně cca 54 miliónů Kč, z toho 71% (38,3 mil. Kč) pokryjí dotace – 23,6 mil. Kč neinvestiční dotace z MPSV a 14,7 mil. Kč neinvestiční příspěvek od zřizovatele. Zbývajících 15,7 mil. Kč jsou finančně kryty od uživatelů za příspěvek na péči, stravování, ubytování, případně za fakultativní služby (14,3 mil. Kč) a z příjmů ze zdravotních pojišťoven (1,4 mil. Kč).   Organizace hospodařila v roce 2011 s téměř vyrovnaným rozpočtem. Celková ztráta za celou organizaci po odvodu daně z příjmů, ve výši cca 42 tis. Kč, je po schválení zřizovatelem vykryta z rezervního fondu.    

8 Otázky a odpovědi: Mgr. Kateřina Šostá speciální pedagog
Alena Horáková vedoucí pobytových služeb Mgr. Kateřina Šostá speciální pedagog 1. Práce psychologů je v našem zařízení nezastupitelná. Co tvému týmu přinesl rok 2011? Náš tým ve složení dvou psychologů a jednoho speciálního pedagoga pracoval po celý rok s výjimkou prázdninových měsíců. Zajišťujeme v oboru psychologie a speciální pedagogiky poradenství, prevenci, odbornou diagnostiku včetně následných pravidelných intervencí u indikovaných uživatelů pobytových služeb. 1. Co pro tebe znamenal rok 2011? Náročná byla změna na místech tří vedoucích pobytových služeb, ale zvládli jsme ji… 2. Můžeš krátce shrnout uplynulý rok? Krátce to snad ani nejde, ale podařilo se nám „narovnat“ platy pro pracovníky sociálních služeb, dobře fungují dobrovolníci a praktikanti, kteří k nám přicházejí z různých organizací a absolvují tu stáže, máme za sebou řadu sportovních akcí pro celé kolektivy služeb . Jednotlivě nemohu vyjmenovat tu spoustu akcí , které se konají bez ohledu na roční období. Úspěšné jsou také prázdninové pobyty, které jsou oblíbené mezi pracovníky i uživateli,protože v jiném prostředí než je prostředí ústavu se mohou všichni lépe poznat a užít si volný čas podle libosti…

9 Otázky a odpovědi: Bc. Alena Babínová – vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením - Dům B
1. Co se v roce 2011 podařilo? - změnili jsme obsazení směn, došlo k posílení služeb, velmi se osvědčila spolupráce s Hospicem sv. Zdislavy 2. Čemu věnujete velkou pozornost? -určitě trávení volného času , nabízíme dostatek aktivit, canisterapii, Zdravotní klauny, pobyt venku, muzikoterapii… Uvědomuji si důležitost kvalitního pracovního týmu, snažím se zajistit dostatečné množství vzdělávacích programů, což se v roce 2011 určitě podařilo… Každý uživatel si zaslouží naši individuální podporu, ale hlavně: laskavé slovo a pochopení.

10 Otázky a odpovědi Jana Sojková, Dis
Otázky a odpovědi Jana Sojková, Dis. – vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením – Dům C 1. Co se podařilo v roce 2011? vytvořili jsme samostatnou místnost pro muzikoterapii, přestavujeme relaxační místnost a vymalovali jsme jídelnu 2. Co se chystá nového? přála bych si , aby dopadla rekonstrukce koupelny… -co se týká pracovníků, pak bych uvítala více výměnných stáží do jiných zařízení a pokračování supervize

11 1. Z čeho jsi měla v roce 2011 radost?
Ustálil se pracovní tým, uživatelé si užili spousty nejrůznějších kulturních a poznávacích akcí. Tým se změnil v dobře fungující „partu“. 2. Dařil se i v roce 2011 projekt osamostatňování uživatelů a jejich přechod do samostatného života – konkrétně do vlastního bytu? V roce 2011 se jedna uživatelka přestěhovala do samostatného bytu. Další mladý člověk se k nám přistěhoval a v individuálním bydlení, kde se učí sebeobsluze, si vede dobře. 3. Na co kladou pracovníci tvého Domu největší důraz? Určitě vedeme naše klienty k tomu, aby se nebáli vyslovit svůj názor, přistupujeme k nim jako k rovnocenným partnerům, umíme naslouchat a poradit. Otázky a odpovědi: Zdenku Jechovou – vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením – Dům E

12 Otázky a odpovědi: Bc. Václav Šmejcký – vedoucí Týdenního stacionáře F
1. Na co klade tým pracovníků tvého Domu největší důraz? Prioritou všech našich pracovníků je respektování lidské důstojnosti. Podporujeme přirozené sociální vztahy uživatele s rodinou a přáteli. 2. S čím jsi byl v roce 2011 spokojen? Jsem rád, že se podařilo zaměstnat našeho uživatele přímo v Jedličkově ústavu. Nově jsme zavedli kroužek břišních tanců a máme za sebou skvělý výlet do německého dinoparku.. Rádi společně sledujeme sportovní přenosy, fandění českým barvám nás baví a spojuje.

13 Otázky a odpovědi: Jitka Buriánková - vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením – Dům H
1. K životu v Jedličkově ústavu patří i smutné stránky. Prozradíš, s čím jste se v roce 2011 vyrovnávali ? Museli jsme se vyrovnat s úmrtím našeho dlouholetého uživatele. Často si na něj vzpomeneme, protože tu strávil dlouhé roky a jednoduše byl náš… 2. Co se v roce 2011 povedlo? Určitě se zlepšila obsluha uživatelů, protože jsme zakoupili pojízdnou koupací vanu. Zároveň se nám podařilo vyměnit staré a nevhodné koberce za dobře udržovatelné linoleum.

14 Otázky a odpovědi Jana Hajná vedoucí Centra denních služeb
1. Došlo v roce 2011 k nějakým změnám? byla ukončena „asistenční služba“, tj.dopolední dopomoc ve školském zařízení – služba je nyní zajišťována terénní sociální službou. 2. Zlepšili jste kvalitu služeb? uživatelům nabízíme canisterapii, docházejí k nám zdravotní klauni 3. Z čeho jsi měla radost? - z výstavy obrazů a keramiky, která měla obrovský ohlas

15 Otázky a odpovědi Sportovní klub Jedlička, o. s
Otázky a odpovědi Sportovní klub Jedlička, o.s. Marián Lačný – sportovní manažer SK Jedlička sdružuje zájemce o sportovní a tělovýchovnou činnost. Založen byl v roce 2000, je členem České federace Spastic Handicap a provozuje tyto sporty: atletika, boccia, curling, cyklistika,florbal, stolní tenis, závěsný kuželník. Jak prožil klub rok 2011? Mezi nejdůležitější akce roku považujeme účast na florbalovém turnaji Open Game Představili jsme nové pojetí hry a také nové dresy, které jsme dostali darem od florbalistů FBC Liberec. Zároveň se v roli útočníka představil i náš pan ředitel. Mezi akce oblíbené pak patřil letní výcvikový tábor juniorů SK Jedlička v už námi oblíbené a tradiční chatě v Petrovicích. Tábor žactva se pak konal v Teplicích.

16 Otázky a odpovědi Bc.Hedvika Černá vedoucí zdravotních služeb
Dáša Křížová vedoucí fyzioterapeutických služeb O kolik uživatelů jste se postarali v roce 2011? V roce 2011 bylo v naší péči 77 uživatelů pobytových služeb a 23 uživatelů denních služeb, kterým jsme poskytli rehabilitační cvičení a bazén jako fakultativní službu. Jaký servis jste zajišťovali uživatelům na vozících? Pravidelně jednou v měsíci jsme zajistili a nadále zajišťujeme servisní odpoledne, kde uživatelům provádíme ve spolupráci s firmami kontrolu vozíků a zároveň informujeme o nových pomůckách. Nadále jsme se starali o zajištění ortopedické obuvi. Zrekapituluj rok 2011 z pohledu zdravotníka.. Za jednotlivé měsíce bylo dle indikace lékaře vykázáno ošetření u průměrně 34 uživatelů za měsíc. Sestry se podílely u dospělých uživatelů na zácviku samostatného dodržování léčebného režimu. Všem uživatelům byla poskytována odborná první pomoc při závažných změnách zdravotního stavu. Zdravotní služby byly poskytovány i během rekreačně rehabilitačních pobytů.

17 AKCE roku 2011 Leden – dětský karneval
Únor – koncert J. Kryla, vernisáž v galerii, jarní pobyt Smržovka Březen – Ples mladých Duben – Matějská pouť, Velikonoční trhy, Setkání s p. presidentem v Českém Dubu Květen – Abilympiáda Praha, Veletrh poskytovatelů sociálních služeb , Bambiridáda Červen – výlet do Dinoparku , Den zdravotně postižených Jablonec n.Nisou Utkání SK Jedlička versus HC Bílí Tygři Liberec, Zahradní slavnost Srpen – rehabilitační pobyty Poslův Mlýn, rehalbilitační pobyt Smržovka, Výlet do Ratibořic Září – rehabilitační pobyt Střelské Hoštice, Sraz bývalých klientů Jedličkova ústavu, Festival Naruby, Koncert duchovní hudby Říjen – Slet bubeníků na Smržovce Listopad – Halloween, Ples Praha, Setkání se sponzory, Strom přání Prosinec – Setkání s HC Bílými Tygry, Mikuláš, akce BESIP, vánoční trhy A celá řada menších akcí, které si organizovaly jednotlivé služby na Domech….

18 Děkujeme všem, kteří nás podporují a zajímají se o nás
Děkujeme všem, kteří nás podporují a zajímají se o nás. Hlavně našim klientům tak dávají jistotu a důležité vědomí toho, že i lidé s postižením jsou tu taky…. Děkujeme sponzorům a dobrovolníkům. Přehled sponzorů v roce 2011 Finanční sponzorský dar poskytli:  SKLOPAN Liberec, a. s. – finanční dar Kč  Jiří Lebeda – finanční dar Kč na sportovní aktivity uživatelů  Nadace Euronisa, Liberec – finanční dar Kč na muzikoterapii  Nela Kadavá, v zast. Pavla Kadavého, Jablonec n. N. + Mgr. Jarmila Klokočníková, Liberec – finanční dar Kč - výtěžek ze společného koncertu  KREDIT Děčín a.s., Děčín – finanční dar Kč  CYBERBOND CS s.r.o., Liberec - finanční dar Kč  Alena Vobořilová, Vilsnice, okres Děčín – finanční dar Kč  Pavel Prášek, Přerov – finanční dar Kč  SEMILEAS CZ, a.s., Semily – finanční dar Kč  Marie Havlíková, Frýdlant v Č. – finanční dar Kč  Robert Heczko, Liberec 14 – finanční dar Kč Věcný sponzorský dar poskytli:  Marketing K2 s.r.o., Liberec – věcné dárky v rámci akce „Strom splněných přání” v hodnotě cca Kč  INTERSPAR – pobočka Liberec – cukrovinky a dekorativní dárky v hodnotě  Dagmar Šantrůčková – 100 ks látkových plen, 110 ks pletených ponožek v celkové částce Kč  DEBRA ČR – ošetřovací materiál MEPILEX Lite 4 ks pro M. Diviše v hodnotě 7 216 Kč  Draci FBC Liberec, o. s. Crazy Girls, Liberec – sportovní bundy Canadien - 13 ks v hodnotě Kč  KAUFLAND ČR, v.o.s., provozovna Liberec – cukrovinky a dekorativní dárky v hodnotě 5 900,50 Kč  Dagmar Šantrůčková, Staré Splavy – látkové pleny, žínky, ubrousky, hrníčky talířky v hodnotě Kč  Ing. Olga Hrebičková, Jílové u Děčína – společenské hry v hodnotě Kč  Dagmar Zaplatílková, Nový Bor – textilní galanterie v hodnotě 600 Kč  ČSOB Leasing, a. s. pobočka Liberec – hračka dřevěné autíčko  DEBRA ČR, o. s. - Kožní odd. Pediatrické kliniky FN Brno – zdravotnický materiál k ošetření kůže  Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. - OV Liberec – hydraulická sedačka do vany  Velvyslanectví Ázerbájdžánu, Praha 6 + Caspian Logistics Services, s.r.o. Praha 2 – 1 260 ks 100% bio granátové šťáva 0,2l  Jitka Ulmanová, Liberec – inkontinenční a rehabilitační pomůcky


Stáhnout ppt "VÝROČNÍ ZPRÁVA Jedličkův ústav, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google