Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní správa a samospráva. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní správa a samospráva. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně."— Transkript prezentace:

1 Státní správa a samospráva

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor:Mgr. Václava Talábová Předmět:Základy společenských věd

3 Obsah Správa a samospráva ČR1 Orgány státní správy a samosprávy2 3 Samospráva4 Mapa ČR – rozdělení krajů5 Místní správa a samospráva6 Obec jako základní orgán7 8 Obec/Město/Statutární město9 10

4 Obsah Statistické údaje11 Zastupitelstvo kraje12 Zastupitelstvo kraje13 Základní informace o krajích14 Hejtman kraje15 Starosta16 Zastupitelstvo obce17 Orgány spravující obec18

5 ČR je samostatnou republikou ležící v samém srdci Evropy, sousedí na západě s Německem, na východě se Slovenskem, na severu s Polskem a na jihu s Rakouskem Českou Republiku tvoří Čechy, Morava a Slezko. ČR má rozlohu 78 884,14 km² správně se členění do 6250 obcí – měst je zde 586, městysů 179 a vsí 5 485 žije zde přes 10 261 650 obyvatel, což znamená 130 obyvatel na km² Správa a samospráva ČR 1

6 pro správu věcí veřejných nestačí státu pouze nejvyšší mocenské orgány, ale potřebuje propracovanou organizaci veřejné správy na celém území. Orgány státní správy jsou: ústřední – vykonávají správa na celém území státu (ministerstva) územní – spravují záležitosti určitého územní celku ( např. okresu) Orgány státní správy a samosprávy 2

7 samosprávy umožňují občanům aktivně participovat na rozhodování o záležitostech, které se jich týkají přibližují politickou sféru k občanovi a zvyšují míru občanské odpovědnosti samospráva je důležitou součástí zastupitelské demokracie Orgány státní správy a samosprávy 3

8 samosprávu vykonávají krajské úřady, magistráty statutárních měst, městské úřady a obecní úřady. vyšší územně samosprávné celky na území republiky je čtrnáct krajských úřadů a 23 Magistrátních úřadů statutárních měst Samospráva 4

9 5

10 jsou institucemi politického systému, s nimiž běžní občané přijdou do styku nejčastěji podle Ústavy vychází koncepce místní a regionální samosprávy ze zásady dvoukolejnosti veřejné správy: veřejná správa v místech a regionech je vykonávána jednak státní správou (správní úřady), jednak územními samosprávnými celky (obce a tzv. vyšší územní samosprávné celky) Místní správa a samospráva 6

11 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, které má právo na samosprávu má postavení právnické osoby s vlastním majetkem je základní jednotkou veřejné správy v ČR tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Území každé obce zahrnuje: vnitřní část s obytnou a průmyslovou zástavbou vnější část tvořenou poli, loukami, lesy, cestami, rybníky… Obec jako základní orgán 7

12 podle velikosti se rozlišují obce (do 3 000 obyvatel) a města významná města určená zákonem nesou označení statutární město území těchto měst se mohou členit na obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy Hlavní město Praha je dokonce samostatným krajem V čele obce (města) stojí volený starosta, ve statutárních městech primátor Obec jako základní orgán 8

13 Obec/město/statutární město PRAHA postavení hlavního města je upraveno zcela samostatně zvláštním zákonem, je soucasně obcí i krajem STATUTÁRNÍ MĚSTO upravují své poměry ve věcech správy města tzv. statutem, území mohou členit na obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy 9 Statutárními městy jsou: Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav

14 Obec/město/statutární město MĚSTO obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády; historicky uznaná města OBEC všechny územní jednotky (i města a statutární města) 10

15 OBCEMĚSTASTATUTÁRNÍ MĚSTA 6 249 526 27 NEJ … Největší obec Praha (1 161 938) Nejmenší obec Březina (Vyškov; 4) Nejsevernější obec Lobendava (Děčín) Nejjižnější obec Vyšší Brod (Č. Krumlov) Nejzápadnější obec Krásná (Cheb) Nejvýchodnější obec Hrčava (Frýdek-Místek) Statistické údaje 11

16 Volby vyhlašuje prezident republiky. Vždy se volí zastupitelstvo jako celek, nekonají se doplňovací volby jen některého člena. Zastupitelstvo je voleno na čtyři roky obyvateli kraje s volebním právem staršími 18 let v rámci jednoho volebního obvodu poměrným volebním systémem, který je založen na Koudelkově volebním děliteli. Zastupitelstvo má nejméně 45 a nejvíce 65 členů. Zastupitelstvo kraje 12

17 Zastupitelstvo tak může být vnímáno v oblasti samosprávy kraje jako hlavní orgán, který je nadřazen všem ostatním orgánům. Zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva se konají na území krajského města, nelze však vyloučit, že výjimečně bude zasedat mimo své stálé sídlo. Zasedání písemně svolává hejtman a zpravidla je řídí jako předsedající. Zastupitelstvo kraje 13

18 Základní informace o krajích  Vznikly 1. ledna 2000  samosprávné kompetence získaly, na základě zákona č. 129/2000 Sb. „o krajích“, dne 12. listopadu 2000, kdy proběhly první volby do jejich nově zřízených zastupitelstev.  Krajské zastupitelstvo se volí každé 4 roky. Počet krajů v České republice je 14 a jsou to: ◦h◦hlavní město Praha ◦S◦Středočeský kraj – Praha ◦J◦Jihočeský kraj – České Budějovice ◦P◦Plzeňský kraj – Plzeň ◦K◦Karlovarský kraj – Karlovy Vary ◦Ú◦Ústecký kraj – Ústí nad Labem ◦L◦Liberecký kraj – Liberec ◦K◦Královéhradecký kraj – Hradec Králové ◦P◦Pardubický kraj – Pardubice ◦V◦Vysočina – Jihlava ◦J◦Jihomoravský kraj – Brno ◦O◦Olomoucký kraj – Olomouc ◦M◦Moravskoslezský kraj – Ostrava ◦Z◦Zlínský kraj – Zlín 14

19 v ČR byla funkce hejtmana zavedena od roku 2000 se zřízením třinácti krajů jakožto vyšších územně-samosprávných celků – v čele čtrnáctého kraje v České republice, hlavního města Prahy, stojí primátor. hejtmana volí ze svých řad do svého čela zastupitelstvo kraje, tomu také hejtman za výkon své funkce odpovídá hejtman zastupuje kraj navenek pro úkony, které vyžadují schválení zastupitelstvem či radou, musí mít jejich pověření povinnosti a pravomoci hejtmana jsou dány zejména zákonem číslo 129/2000 Sb., o krajích. Hejtman kraje 15

20 nejvyšší představitel obce (města) ve statutárních městech – primátor starší 18 let, bezúhonný, má trvalý pobyt v obci, ve které vykonává funkci nejprve musí být zvolen do zastupitelstva obce musí získat nadpoloviční počet hlasů všech členů zastupitelstva může být kdykoliv většinou hlasů odvolán zastupuje obec navenek podepisuje jménem obce smlouvy předsedá zasedání zastupitelstva a rady o většině otázek však nerozhoduje starosta sám, ale kolektivní orgány obce (zastupitelstvo a rada obce) není-li v obci rada, přebírá její pravomoci Starosta 16

21 nejvyšší orgán obce 7 – 60 členů podle velikosti obce je voleno na 4 roky rozhoduje pouze o věcech v samostatné působnosti v rámci platných zákonů schvaluje rozpočet obce, vyhlášky, volí starostu, zřizuje obecní policii, uzavírá dohody… zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná Zastupitelstvo obce 17

22 Orgány spravující obec RADA OBCE výkonný orgán obce v její samostatné působnosti není ve všech obcích, pouze kde je 15 a víc zastupitelů (v ostatních obcích vykonává její pravomoci starosta) 5 – 11 členů, nesmí přesáhnout 1/3 počtu zastupitelů, volí ji obecní zastupitelstvo z řad svých členů připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva, plní jeho usnesení, zřizuje a ruší odbory úřadu… OBECNÍ ÚŘAD plní veškeré úkoly v přenesené působnosti v samostatné působnosti plní úkoly zastupitelstva a rady člení se na různé odbory, které zajišťují úkoly liší se podle rozsahu přenesené působnosti vykonává jednotlivé úkoly na úsecích státní správy výkonným pracovníkem obecního úřadu je tajemník úřadu 18

23 DVOŘÁK J. A KOLEKTIV.: Odmaturuj ze společenských věd. Praha: Didaktis, 2009 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Státní správa a samospráva. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně."

Podobné prezentace


Reklamy Google