Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81)"— Transkript prezentace:

1 Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81)
TÉMATA: 14a) Vyprazdňování GIT 14b) Odběry stolice na vyšetření 14c) Druhy vyšetření stolice 14d) Výplach žaludku 14e) Digitální vybavení stolice 14f) Klyzma 14g) Péče o stomie

2 14a) Vyprazdňování GIT základní informace stolice a její sledování
pojmy léky ovlivňující defekaci

3 14a) Vyprazdňování GIT Defekace = vyprazdňování tlustého střeva,
zvracení, výplach žaludku, frekvence vyprazdňování  individuální. Složení stolice: nestrávené zbytky potravy, voda, odloupané epitelie, hlen. Faktory ovlivňující defekaci: věk, strava, množství tekutin v potravě, aktivita a způsob života, soukromí při vyprazdňování…

4 14a) Vyprazdňování GIT Stolice: denní množství 100 – 300 g,
sledujeme: - frekvenci, - barvu, - formu / tvar, - zápach, - patologické příměsi.

5 14a) Vyprazdňování GIT Dále u stolice sledujeme: Frekvence
individuální. Forma / tvar (viz Bristolská škála) konzistentní, tužkovitá, bobkovitá. Zápach způsoben kvašením a hnitím nestrávených zbytků potravy, stolice - hnilobný zápach, některé průjmy - kyselý zápach, při meléně - nasládlý.

6 Druh přijímané potravy
14a) Vyprazdňování GIT Barva stolice: Barva stolice Druh přijímané potravy světle hnědá normální smíšena strava žlutá převaha mléčných výrobků tmavozelená na chlorofyl bohatá zelenina (špenát, salát) tmavohnědá až černá více tmavého masa, čokoláda, borůvky, kakao, preparáty Fe

7 Patologická barva stolice
14a) Vyprazdňování GIT Patologická barva stolice: Patologická barva stolice Příčina ACHOLICKÁ (stříbrošedá) porucha odtoku žluči do střeva, neobsahuje žlučové barvivo MELÉNA (černá, dehtovitá, natrávená krev) krvácení z horního úseku trávicí trubice (krvácení ze žaludku) ENTERORAGIE (řídká s příměsí čerstvé krve) krvácení z dolního úseku trávicí trubice (tlusté střevo)

8 14a) Vyprazdňování GIT Patologické příměsi ve stolici:
Možná příčina hlen, hnis, krev zánět tlustého střeva vodnatá s hlenem a nestrávenými zbytky potravy zánět střeva nejrůznějšího původu články červů ve stolici střevní parazité: tasemnice, škrkavky

9 14a) Vyprazdňování GIT Pojmy: pyróza - pálení žáhy,
regurgitace - návrat polknuté potravy zpět do hltanu a úst, hematemeza - zvracení krve nebo zvracení s příměsí krve, příznak krvácení do horní části trávicí trubice, hemoptýza = hemoptoe - vykašlávání nebo plivání krve z dýchacích cest, miserere - zvracení střevního obsahu při neprůchodnosti střev, tenezmus – bolestivé nutkání na stolici, borborygmus - zvuk vznikající v břiše při pohybech plynu a tekutiny ve střevech („kručení v břiše“), ileus - střevní neprůchodnost, zástava průchodu tráveniny střevem,

10 14a) Vyprazdňování GIT Pojmy – pokračování:
obstipace (zácpa) - obtížné, méně časté a málo vydatné vyprazdňování střev, diarea (dairrhoea, průjem) - častější vyprazdňování řidší stolice, skybala - jednotlivé ztvrdlé zahuštěné části stolice ve střevě („spečená“ stolice), paradoxní průjem – tekutá stolice, která obtéká kolem skybaly, meléna - dehtovitě černá stolice obsahující natrávenou krev, enteroragie – světle červená nenatrávená krev signalizující krvácení ze střeva, acholická stolice – stolice stříbrošedého zabarvení při poruše odtoku žluči.

11 14a) Vyprazdňování GIT Léky ovlivňující defekaci:
laxantiva – podpora vyprazdňování, léky na podkladě celulózy (např.: Lactuloza, Gutalac, Dufalac a další), antidiaroika – zpomalují vyprazďnování (např.: Endiaron, Reasec, Imodium a další).

12 14b) Odběry stolice na vyšetření
zásady při odběru stolice nejčastější chyby při odběru stolice nádoby na odběr stolice

13 14b) Odběry stolice na vyšetření
Zásady při odběru stolice na vyšetření: materiál odebíráme dle požadavků laboratoře, odebíráme do předem označených nádob, ke každému odběru vyplňujeme průvodku, dodržujeme zásady BOZP a používáme jednorázové rukavice, dáváme pozor na znečištění nádobky z vnější strany, dodržujeme požadavky na transport, evidujeme výsledky vyšetření, pro kvalitativní účely u formované stolice odebíráme v množství velikosti lískového ořechu - nejlépe z vnitřku stolice, tekuté stolice odebíráme ml,

14 14b) Odběry stolice na vyšetření
Zásady při odběru stolice na vyšetření - pokračování: pro kvantitativní vyšetření shromažďujeme stolici v předem zvážené nádobě obvykle po dobu 24 hodin – do laboratoře odesíláme g.

15 14b) Odběry stolice na vyšetření
Nejčastější chyby při odběru stolice: chybný postup při odběru, nedodržení předepsané diety (zkreslení výsledků), odběr vzorku z povrchu stolice, nesprávné uložení odebraného materiálu, pozdní dodání vzorku do laboratoře, nepřesné označení vzorku nebo chybné vyplnění průvodky. *

16 14b) Odběry stolice na vyšetření
Nádobky na odběr stolice k vyšetření: širokohrdlá zkumavka s lopatkou, plastová nádobka k jednomu použití, zkumavka se skleněnou rektální rourkou.

17 14c) Druhy vyšetření stolice
fyzikální vyšetření biochemické vyšetření mikrobiologické vyšetření parazitologické vyšetření

18 14c) Druhy vyšetření stolice
Fyzikální vyšetření - viz 14a) Vyprazdňování stolice Zhodnocení pohledem a čichem: množství, pH, barva, konzistence, zápach, příměsi, frekvence.

19 14c) Druhy vyšetření stolice
Biochemické vyšetření Mikroskopické vyšetření: vyšetření stolice na zbytky. Kvantitativní vyšetření: celkový tuk ve stolici. Kvalitativní vyšetření: vyšetření stolice na okultní krvácení – po dietě, vyšetření stolice na okultní krvácení – bez diety.

20 14c) Druhy vyšetření stolice
Mikrobiologické vyšetření odběr stolice na bakteriologické vyšetření, výtěr konečníku. Parazitologické vyšetření odběr stolice na parazity, perianální stěr.

21 14d) Výplach žaludku vysvětlení pojmu postup a zásady

22 14d) Výplach žaludku zákrok je nejčastěji prováděn u otrav (alkohol, houby…), důležitý je ČAS → čím dříve po požití látky, tím lépe, význam: odstranění láky (nebo co nejvíce jejího obsahu) než se vstřebá do krve a způsobí otravu, v případě otravy neznámou látkou  vzorek.

23 14d) Výplach žaludku Postup:
pacient je ve stabilizované poloze na boku (nebo vsedě, kdy malé dítě drží sestra na klíně), pacientovi zavedeme dostatečně silný katétr s centrálním otvorem, katétr zavádíme tak, že koncovou část zvlhčíme hydrosolubilním lubrikantem (v nouzi vodou), uchopíme ji mezi palec a ukazovák pravé ruky jako pero a zvolna zavedeme do žaludku, po zavedení do žaludku obvykle ze sondy vytéká žaludeční obsah, pokud se tak nestane, aplikujeme do sondy malé množství vzduchu (kontrola fonendoskopem),

24 14d) Výplach žaludku Postup – pokračování:
na zavedení sondy do dýchacích cest pacient reaguje prudkým kašlem → sondu IHNED vytáhneme, vlastní výplach provádíme aplikací NaCl 0,9%: (200 až 300 ml u dospělého), obsah následně aspirujeme zpět, není vhodné překračovat doporučené objemy, první dávku výplašku posíláme na toxikologii, s výplachem pokračujeme dokud neaspirujeme čirou tekutinu, vytáhneme sondu a kontrolujeme pacienta.

25 14e) Digitální vybavení stolice
indikace k výkonu postup u výkonu

26 14e) Digitální vybavení stolice
Indikace - pacient se nemůže vyprázdnit ani po klyzmatu. Postup: pacient se uloží na bok, podložní mísa je poblíž, vezmeme si rukavice, ukazovák natřeme vazelínou, jemně zavedeme do konečníku → vyjímáme stolici, může dojít k vyvolání vyprazdňovacího reflexu.

27

28

29 14f) Klyzma vysvětlení pojmu typy klyzmat formy podání
očistné klyzma (pomůcky, příprava pacienta, poloha pacienta, postup) projímavé klyzma terapeutické klyzma diagnostické klyzma videa

30 14f) Klyzma - vpravení tekutiny konečníkem do tlustého střeva.
Typy: - očistné – výplach střeva, - projímavé – změkčení stolice a vyvolání defekace, - terapeutické – léčba sliznice tlustého střeva, - diagnostické – aplikace kontrastní látky k vyšetření střev.

31 14f) Klyzma Formy podání:
očistné – velké množství tekutiny (1 – 1,5 l), mikroklyzma – malé množství léčebné látky 0,5 l (např.: Yal), kapénkové – po kapkách jako infuze.

32 14f) Klyzma Očistné klyzma:
čistí tlusté střevo před OP, porodem, při obstipaci, před léčebným a dg. klyzmatem, před vyšetřením tl. střeva. Pomůcky: tekutiny - 1 – 1,5 l vody o teplotě lid. těla (u dětí NaCl 0,9% – množství dle věku, určí lékař).

33 14f) Klyzma Pomůcky: tekutiny - 1 – 1,5 l vody o teplotě lid. těla
stojan, irigátor s hadicí, rukavice, toaletní papír, buničina, podložní mísa, emitní miska, lopatka, vazelína nebo lubrikant gel, rektální rourky.

34

35 14f) Klyzma Příprava pacienta před výkonem: důkladné vysvětlení,
zajistit spolupráci a soukromí, pacient zhluboka dýchá, při problémech nás musí informovat, klyzma necháme vtékat zvolna, informujeme pacienta, aby min. chodil kolem WC, sledujeme výsledek, po provedení výkonu zápis do dokumentace.

36 14f) Klyzma Poloha pacienta: - na boku, - improvizace gynekologické polohy, - koleno-prsní poloha.

37 14f) Klyzma Postup: informujeme pacienta o postupu + upravíme polohu,
příprava pomůcek (stojan, irigátor, teplota vody… ), na hadici irigátoru napojíme rektální rourku, celé necháme propláchnout vodou do emitní misky → v hadici nesmí být vzduch, konec rektální rourky potřeme vazelínou, šetrně zavedeme do konečníku (6 - 8 cm), mohou vyjít plyny, tekutinu necháme zvolna vtékat, v průběhy výkonu mluvíme s pacientem!!!

38 14f) Klyzma Postup – pokračování:
nabádáme pacienta, aby klidně dýchal, tlak vody zmírníme (či přímo zastavíme) vždy, když je nucení na stolici nesnesitelné, proud vody zastavíme dříve, než z irigátoru vyteče všechna voda, jednou rukou rourku vytahujeme, druhou otíráme buničinou, pacient by neměl jít na stolici hned, ale měl by chvíli počkat, aby klyzma mohlo působit, pacient se pohybuje kolem WC nebo ho posadíme na podložní mísu, úklid pomůcek.

39 14f) Klyzma Projímavé klyzma: - provádíme u obstipace. Pomůcky:
viz očistné klyzma, menší množství projímavé látky, - např. glycerinové čípky, Yal, - forma: mikroklyzma.

40 14f) Klyzma Terapeutické klyzma:
indikací je např. léčba zánětu tlustého střeva → aplikace ATB, forma: mikroklyzma, kapénkové klyzma. Před podáním terapeutického klyzmatu musíme VŽDY nejprve aplikovat klyzma očistné!!!

41 14f) Klyzma Diagnostické klyzma:
indikace: součást RTG kontrastního vyš. tl. střeva, před aplikací dg. klyzmatu provádíme nejdříve očistné klyzma, používaná kontrastní látka – např.: Baryová kaše, POZOR! - je důležité sledovat, zda se pacient po tomto klyzmatu vyprázdní.

42 Průchod Baryové kaše při polknutí:
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Upper_gastrointestinal_series Staženo: fyziologie X Zenkerův divertikl

43 14f) Klyzma Video – kapénkové klyzma:
https://www.youtube.com/watch?v=LZUqiMm1718 Video – očistné klyzma: https://www.youtube.com/watch?v=WB-jde_wisE Video – projímavé klyzma: https://www.youtube.com/watch?v=DURh0dbG7YA

44 14g) Péče o stomie vysvětlení pojmu druhy stomií
kolostomie (pojem, indikace) pomůcky pro stomiky (základní, doplňující) vhodná strava pro stomiky

45 14g) Péče o stomie Stomie je dočasné nebo trvalé vyústění střeva (případně močovodu) dutinou břišní navenek, můžeme je dělit podle doby (dočasná / trvalá) nebo místa zavedení.

46 14g) Péče o stomie Druhy stomií: tracheostomie, ezofagostomie,
gastrostomie, ileostomie, colostomie, epicystostomie, urostomie, laparostomie…

47 14g) Péče o stomie Kolostomie: vývod tlustého střeva navenek,
nejčastější druhy vývodu: sigmoideostomie, transversostomie, coecostomie.

48 14g) Péče o stomie Kolostomie - pokračování:
vývod je malý kruhový otvor červené barvy (2 – 5 cm), nejčastěji umístěna v levém podbřišku, povrch je neustále vlhký a lesklý, z vývodu odchází plyny a stolice samovolně → sáčky pro zachycení výměšků, není citlivá na bolest, při péči o stomii je NUTNÁ OPATRNOST → sliznice se snadno poraní a začne krvácet.

49 14g) Péče o stomie Indikace pro založení kolostomie:
záněty tlustého střeva, OP nádorů, výchlipky tlustého střeva, které se rychle zanítí, perforace střeva, ileus, střevní krvácení, nedostatečná funkce svalového svěrače, nesprávný vývoj střeva u embrya, poškození z ozařování jiných orgánů v malé pánvi.

50 14g) Péče o stomie Pomůcky pro stomiky: - základ: sáčky a podložky,
Jednodílný systém: sáčky pevně spojené s podložkou, při každé výměně se sáček odlepí a nalepí se nový.

51 14g) Péče o stomie Pomůcky pro stomiky – pokračování:
Dvoudílný systém: obsahuje podložku a sáček, spojeny přírubovým kroužkem, podložka zůstává na těle několik dnů (kolostomici sáčky mění, případně vytřepávají, ileostomici a urostomici je vypouštějí).

52 14g) Péče o stomie Doplňující pomůcky: ochranné filmy a pasty,
odstraňovače náplastí, čistící roztoky, zásypové pudry, pohlcovače zápachu, absorpční gely, různé vkládací či těsnící kroužky.

53 14g) Péče o stomie Doplňující pomůcky – pokračování:
v dnešní době → špičková úroveň, obavy ze zápachu jsou zcela zbytečné (kolostomické sáčky obsahují filtr s aktivním uhlím proti zápachu), také příruby mezi podložkou a sáčkem jsou bezporuchové, podložky obsahují přírodní želatinu s hojivým efektem.

54 14g) Péče o stomie

55 14g) Péče o stomie Strava vhodná pro stomiky:
smíšená, pestrá a chutná s dostatekem ovoce a zeleniny, navíc některé požadavky a dodržování jistých stravovacích pravidel, krátce po OP bezezbytková strava, tepelně upravená - aby byla lépe stravitelná, jíst častěji a v malých množstvích, pít alespoň 2 l neslazených nápojů denně (diuréza má být alespoň 1 l), ileostomie - je nutná doplňková náhrada soli, stejně tak u kolostomie, objeví-li se značně množství řídké stolice, dostatek vlákniny, který je důležitý pro správný průchod stolice tlustým střevem, pro nemocné s ileostomií nemá téměř žádný význam nebo jim dokonce vadí.

56 Kontrolní otázky Vysvětlete pojmy (meléna, ileus, tenezmus…).
Popište postup očistného / kapénkového klyzmatu. Jaké typy stomií rozlišujeme? Uveďte indikace pro založení stomie. Uveďte indikace pro výplach žaludku. Vyjmenujte druhy vyšetření stolice. Popište, co sledujeme při fyzikálním vyšetření stolice. Vysvětlete rozdíl mezi pojmy: průjem X paradoxní průjem, enteroragie X meléna… Co jsou to laxantiva / antidiaroika? Uveďte příklad. Popište, jaká dietní opatření jsou pro stomiky důležitá.

57 Bibliografické citace zdrojů:
MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ, Renáta HERNOVÁ a Marie ZAJÍČKOVÁ, Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006, 172s. ISBN VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK [online] [cit ]. Dostupné z: EDUKACE KLIENTA SE STOMIÍ [online] [cit ]. Dostupné z: KLYSTÝR [online] [cit ]. Dostupné z: OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY - Vylučování stolice [online] [cit ]. Dostupné z: O ŽIVOTĚ SE STOMIÍ [online] [cit ]. Dostupné z: OBRÁZKY * (není-li uvedeno jinak): pinterest.com, google.com (klíčová slova: „ok“, „not ok“, „stomach“ … )


Stáhnout ppt "Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81)"

Podobné prezentace


Reklamy Google