Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLASTNOSTI LÁTEK Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník ZŠ Benešov, Jiráskova 888 Ing. Bc. Jitka Moosová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLASTNOSTI LÁTEK Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník ZŠ Benešov, Jiráskova 888 Ing. Bc. Jitka Moosová."— Transkript prezentace:

1 VLASTNOSTI LÁTEK Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník ZŠ Benešov, Jiráskova 888 Ing. Bc. Jitka Moosová

2 Skupenství 2 Je konkrétní forma látky, charakterizovaná především uspořádáním částic v látce a projevující se typickými vlastnostmi. ▫ Pevná látka se vyznačuje pevným, často pravidelným uspořádáním částic. Těleso z pevné látky drží svůj tvar, i když není uzavřeno do nějakého objemu. ▫ V kapalině jsou částice látky stále drženy pohromadě slabými silami, ale již nejsou pevně uspořádány. Kapaliny nejdou stlačit. Kapalinu je nutno uchovávat v nádobách, protože nedokáže udržet svůj tvar - rozlívá se. Říkáme, že kapalina je tekutina. ▫ Plyn patří s kapalinou do skupiny tekutin. Částice plynu již nejsou drženy pohromadě žádnými silami a ovlivňují se pouze při vzájemných srážkách. Oproti kapalině bývá mnohem snadněji stlačitelný. Plyn nelze skladovat v otevřené nádobě, musíme ho uzavřít ze všech stran. ▫ Za čtvrté skupenství se obvykle považuje plazma.

3 Pevná látka – kapalina ▫ Přechodu od pevné látky ke kapalině se říká tání. Opačný jev se nazývá tuhnutí. Kapalina – plyn ▫ Přechodu od kapaliny k plynu se říká vypařování. Opačný jev se nazývá zkapalnění. Pevná látka – plyn ▫ Pokud částici na mikroskopické úrovni dodáme tolik energie, že se přetrhne nejen vazba, která ji držela na pevném místě, ale také vazba, která by ji udržela v kapalině, částice se uvolní jako plyn, říká se mu sublimace. Opačný jev se nazývá desublimace. Někdy se můžeme setkat s pojmem sublimace pro oba směry. 3 Skupenství-přechody

4 Je vjem, který je vytvářen viditelným světlem dopadajícím na sítnici lidského oka. 4 Barva Rozsah vlnových délekRozsah frekvencí Červená~ 625–800 nm~ 480–375 THz Oranžová~ 590–625 nm~ 510–480 THz Žlutá~ 565–590 nm~ 530–510 THz Zelená~ 520–565 nm~ 580–530 THz Tyrkysová (azurová)~ 500–520 nm~ 600–580 THz Modrá~ 430–500 nm~ 700–600 THz Fialová (purpurová, nachová)~ 400–430 nm~ 750–700 THz

5 Vůně nebo pach je čichový vjem, který lze získat pomocí čichových receptorů. Je to smyslová informace o chemickém složení aerosolu nebo plynu. Olfaktorický neuron (též čichový neuron) je smyslová nervová buňka v nose uzpůsobená k vnímání pachů - čichu. 5 Vůně, pach

6 Určuje množství látky v tělese Určuje se vážením pomocí vah tak, že neznámou hmotnost předmětu porovnáváme se známou hmotností závaží Dohodou je stanovená základní jednotka – kilogram (kg) Značka - m 6 Hmotnost

7 1 kg = 1000 g 1 g = 1000 mg Tuna 1 t = 1000 kg Metrický cent 1q = 100 kg Unce 1 oz = 28,4 g Grain (zrno) 1 gr = 65 mg Karát 1 Kt = 0,2 g Libra 1 lb = 0,45 kg Trojská unce = 31,1 g 7 Hmotnost-Převod jednotek

8 Je obecně vlastnost látek rozpouštět se v rozpouštědle, neboli přecházet s rozpouštědlem v roztok. Rozpustnost látky v daném rozpouštědle je dána především polaritou rozpouštědla a rozpouštěné látky. Obecně platí, že polární látky se rozpouštějí v polárních rozpouštědlech, nepolární látky se naopak rozpouštějí v nepolárních rozpouštědlech. Látku můžeme z hlediska rozpustnosti charakterizovat: ▫ rozpouštědly, ve kterých se látka rozpouští ▫ mírou rozpustnosti látky v daném rozpouštědle 8 Rozpustnost

9 Je fyzikální veličina, která vyjadřuje hmotnost objemové jednotky látky ▫Symbol veličiny: ρ [ró] ▫Základní jednotka SI: kg/m³ (kg.m -3 ) ▫Další používané jednotky: g/cm³, kg/l ▫Měřidla: hustoměr, pyknometr, Mohrovy vážky a další, pro hrubé stanovení postačí odměrný válec. 9 Hustota Hustoměr Mohrovy vážky Pyknometr

10 http://cs.wikipedia.org/wiki/Skupenstv%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Barva http://cs.wikipedia.org/wiki/Olfaktorick%C3%BD_neuron http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pach http://www.uvt.fmk.utb.cz/catalogue/works/1357/ http://www.kinderpedia.com/nose.asp http://www.royaltyfreeclipartof.com/FreeNoseClipart.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozpustnost http://www.websters-online dictionary.org/images/wiki/wikipedia/commons/e/e8/Hydrometer6455.png http://pl.wikipedia.org/wiki/Piknometr http://xyz12345.wz.cz/tmr/zkousky_provoz_mat.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustom%C4%9Br http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota http://mosra.bloguje.cz/img/vahy.jpg http://kuchyne.dumazahrada.cz/clanky/spotrebice/elegantni-vahy-test-co-vsechno-zvladnou-v-kuchyni- 20224.aspx http://www.vahy-tep.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=18_42&products_id=88 http://www.quido.cz/mereni/vaha.htm http://www.vahy-pm.cz/zavazi-etalony-0,5kg-20kg www.zskj.cz/media/soubory/fyzika/hmotnost.ppt 10 Literatura, zdroje informací Vše dostupné online 15.8.2011


Stáhnout ppt "VLASTNOSTI LÁTEK Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník ZŠ Benešov, Jiráskova 888 Ing. Bc. Jitka Moosová."

Podobné prezentace


Reklamy Google