Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník"— Transkript prezentace:

1 Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník
VLASTNOSTI LÁTEK Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník ZŠ Benešov, Jiráskova 888 Ing. Bc. Jitka Moosová

2 Skupenství Je konkrétní forma látky, charakterizovaná především uspořádáním částic v látce a projevující se typickými vlastnostmi. Pevná látka se vyznačuje pevným, často pravidelným uspořádáním částic. Těleso z pevné látky drží svůj tvar, i když není uzavřeno do nějakého objemu. V kapalině jsou částice látky stále drženy pohromadě slabými silami, ale již nejsou pevně uspořádány. Kapaliny nejdou stlačit. Kapalinu je nutno uchovávat v nádobách, protože nedokáže udržet svůj tvar - rozlívá se. Říkáme, že kapalina je tekutina. Plyn patří s kapalinou do skupiny tekutin. Částice plynu již nejsou drženy pohromadě žádnými silami a ovlivňují se pouze při vzájemných srážkách. Oproti kapalině bývá mnohem snadněji stlačitelný. Plyn nelze skladovat v otevřené nádobě, musíme ho uzavřít ze všech stran. Za čtvrté skupenství se obvykle považuje plazma.

3 Skupenství-přechody Pevná látka – kapalina Kapalina – plyn
Přechodu od pevné látky ke kapalině se říká tání. Opačný jev se nazývá tuhnutí. Kapalina – plyn Přechodu od kapaliny k plynu se říká vypařování. Opačný jev se nazývá zkapalnění. Pevná látka – plyn Pokud částici na mikroskopické úrovni dodáme tolik energie, že se přetrhne nejen vazba, která ji držela na pevném místě, ale také vazba, která by ji udržela v kapalině, částice se uvolní jako plyn, říká se mu sublimace. Opačný jev se nazývá desublimace. Někdy se můžeme setkat s pojmem sublimace pro oba směry.

4 Barva Je vjem, který je vytvářen viditelným světlem dopadajícím na sítnici lidského oka. Barva Rozsah vlnových délek Rozsah frekvencí Červená ~ 625–800 nm ~ 480–375 THz Oranžová ~ 590–625 nm ~ 510–480 THz Žlutá ~ 565–590 nm ~ 530–510 THz Zelená ~ 520–565 nm ~ 580–530 THz Tyrkysová (azurová) ~ 500–520 nm ~ 600–580 THz Modrá ~ 430–500 nm ~ 700–600 THz Fialová (purpurová, nachová) ~ 400–430 nm ~ 750–700 THz

5 Vůně, pach Vůně nebo pach je čichový vjem, který lze získat pomocí čichových receptorů. Je to smyslová informace o chemickém složení aerosolu nebo plynu. Olfaktorický neuron (též čichový neuron) je smyslová nervová buňka v nose uzpůsobená k vnímání pachů - čichu.

6 Hmotnost Určuje množství látky v tělese
Určuje se vážením pomocí vah tak, že neznámou hmotnost předmětu porovnáváme se známou hmotností závaží Dohodou je stanovená základní jednotka – kilogram (kg) Značka - m

7 Hmotnost-Převod jednotek
1 kg = 1000 g 1 g = 1000 mg Tuna t = 1000 kg Metrický cent 1q = 100 kg Unce oz = 28,4 g Grain (zrno) 1 gr = 65 mg Karát Kt = 0,2 g Libra lb = 0,45 kg Trojská unce = 31,1 g

8 Rozpustnost Je obecně vlastnost látek rozpouštět se v rozpouštědle, neboli přecházet s rozpouštědlem v roztok. Rozpustnost látky v daném rozpouštědle je dána především polaritou rozpouštědla a rozpouštěné látky. Obecně platí, že polární látky se rozpouštějí v polárních rozpouštědlech, nepolární látky se naopak rozpouštějí v nepolárních rozpouštědlech. Látku můžeme z hlediska rozpustnosti charakterizovat: rozpouštědly, ve kterých se látka rozpouští mírou rozpustnosti látky v daném rozpouštědle

9 Hustota Je fyzikální veličina, která vyjadřuje hmotnost objemové jednotky látky Symbol veličiny: ρ [ró] Základní jednotka SI: kg/m³ (kg.m-3) Další používané jednotky: g/cm³, kg/l Měřidla: hustoměr, pyknometr, Mohrovy vážky a další, pro hrubé stanovení postačí odměrný válec. Mohrovy vážky Hustoměr Pyknometr

10 Literatura, zdroje informací
Vše dostupné online dictionary.org/images/wiki/wikipedia/commons/e/e8/Hydrometer6455.png aspx


Stáhnout ppt "Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google