Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."— Transkript prezentace:

1

2 EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Náklady dopravního podniku Náklady dopravy a dopravního podniku Náklady dopravy a dopravního podniku vznikají spotřebou zdrojů na uskutečnění přemístění v prostoru.

5 EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Nákladový systém v sektoru dopravy tvoří: o náklady operátorů, tj. přímé náklady podnikatelských subjektů v dopravě, o náklady uživatelů, které jsou chápány jako cena, kterou uživatelé platí za přepravu a přemísťování, o náklady infrastruktury tvoří účelově sestavený blok, do něhož zahrnujeme: náklady na výstavbu, modernizaci a údržbu dopravních sítí, náklady vyvolané provozem na dopravních sítích, jež zatěžují v různé míře a v různých souvislostech jiné subjekty (jde o tzv. externí náklady dopravy).

6 EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Struktura nákladů dopravního podniku se člení: o podle druhu spotřebovaných výkonů, tj. druhové členění (mzdové náklady, materiálové náklady, odpisy dlouhodobého majetku…), o podle přičitatelnosti, tj. kalkulační členění: přímé náklady (přímo připočítatelné na danou kalkulační jednici), nepřímé náklady (které je nutno na kalkulační jednici rozdělovat podle určité rozvrhové základny, pomocí tzv. rozvrhových klíčů),

7 EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU podle druhu podnikových činností, tj. funkční členění (náklady na hlavní činnost, pomocné činnosti a správu podniku), podle organizačního hlediska, tj. organizační členění uspořádává nákladové položky podle organizační struktury podniku (např. podle vnitropodnikových útvarů),

8 EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU podle závislosti na provozních výkonech se náklady člení na: o fixní náklady: absolutně fixní (s růstem provozních výkonů se nemění vůbec), relativně fixní (s růstem provozních výkonů se mění skokem, jednorázové zvýšení těchto nákladů), o variabilní náklady s růstem provozních výkonů se mění: proporcionálně, progresivně, degresivně, progresivně degresivní,

9 EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Faktory ovlivňující poměr variabilních a fixních nákladů jednotlivých doprav: o celková náročnost daného druhu dopravy na dlouhodobý majetek a tomu odpovídající podíl odpisů (fixních nákladů), o druh nákladů na dopravní cestu, o náklady na řízení a bezpečnost provozu.

10 EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Možnosti snižování zátěže vysokého podílu fixních aktiv u dopravních podniků lze dosáhnout: o úsporami vznikajícími z větších rozměrů a kapacit dopravních prostředků, o úsporami souvisejícími s využíváním určité části sítě, o úsporami souvisejícími s velkým rozsahem parku dopravních prostředků.

11 EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Náklady uživatele dopravy zahrnují do sečitatelné podoby tyto položky: o peněžní, tj. cena nebo náklady cestování (přepravy) uživatele dopravy, cena získání dopravního prostředku (do vlastního užívání) a cena spojená s používáním dopravního prostředku, cena za poskytnutí služby a informace zprostředkovatelem, daně a poplatky z vlastnictví a užívání dopravního prostředku, o časové, tj. jízdní doba (Kč/hod, min jízdy), o jiné nákladové, tj. vynaložit určité náklady na získání prospěchu (např. poplatek 100 Kč a uspoří 10 min času, cení si 1 minutu 10 Kč).

12 EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Faktory ovlivňující chování uživatele dopravy o ekonomické: faktory, které vznikají objektivně na straně uživatele a které tvoří obsah jeho "přepravní potřeby", faktory, které nabízejí uživateli různé možnosti a které jsou určitou reakcí dodavatele služeb, náklady uživatele,

13 EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU o vztahy mezi faktory první a druhé skupiny umožňují uživateli subjektivní vymezení užitku, výhod a prospěchu, který mu může připadnout z jeho volby, o rozhodnutí uživatelů, jejichž souhrnným výsledkem je preferování jednotlivých druhů dopravy, o zvýraznění pozice uživatelských nákladů a jejich role v ekonomickém chování uživatelů dopravy. Současně ale vedou i k otázce, jaká je jejich aktuální síla z hlediska možných změn v chování uživatelů dopravy.

14 EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google