Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANTIEPILEPTIKA. EPILEPSIE (I) Postihuje 0,5 – 1,0% populace Příčina –Neznámá, primární –V případě úrazu, nádoru apod., sekundární Léčba je účinná cca.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANTIEPILEPTIKA. EPILEPSIE (I) Postihuje 0,5 – 1,0% populace Příčina –Neznámá, primární –V případě úrazu, nádoru apod., sekundární Léčba je účinná cca."— Transkript prezentace:

1 ANTIEPILEPTIKA

2 EPILEPSIE (I) Postihuje 0,5 – 1,0% populace Příčina –Neznámá, primární –V případě úrazu, nádoru apod., sekundární Léčba je účinná cca v 80% případů

3 EPILEPSIE (II) Charakteristické symptomy –Záchvaty patologické mozkové aktivity (např. křeče, poruchy vědomí atd.). Abnormální EEG –Místo vzniku a šíření určuje příznaky (od poruchy soustředění až ke křečím). –Příznaky odpovídají postižené oblasti mozku (Motorická kůra – křeče, hypotalamus – autonomní projevy, horní část mozkového kmene – poruchy vědomí)

4 TYPY EPILEPSIE Parciální záchvaty (ložiskové) záchvaty –Jednoduché parciální záchvaty (určité ložisko – bez poruchy vědomí) –Komplexní parciální záchvaty (širší oblast – vědomí narušeno, porucha paměti) Generalizované záchvaty – ztráta vědomí, postiženy obě hemisféry –Tonicko-klonické křeče (grand mal) –Absence (petit mal) –Lennox-Gastautův syndrom – u dětí (progresivní mentální retardace – neurodegenerace)

5

6

7 1.Aktivace GABA zprostředkované synaptické inhibice 2.Modifikace iontových kanálů zodpovědných za převod vzruchu (Na +, K +, Ca ++, Mg ++ ) 3.Látky blokující excitační aktivitu na úrovni excitačních transmiterů – L-glutamát, aspartát MECHANIZMUS ÚČINKU AED

8 Aktivace GABA zprostředkované synaptické inhibice –Zvýšené postsynaptické působení GABA (benzodiazepiny, fenobarbital) (de facto inhibice) –Inhibice GABA transaminázy (vigabatrin) –Inhibice vychytávaní GABA (tiagabin) –Přímými agonisty GABA receptoru (gabapentin) GABA je hlavní inhibiční transmiter v mozku MECHANIZMUS ÚČINKU (1.)

9 GABA RECEPTOR (1.)

10 Modifikace iontových kanálů zodpovědných za převod vzruchu (Na +, K +, Ca ++, Mg ++ ) –Inhibice napěťově řízeného Na + kanálu (fenytoin, valproát, karbamazepin, lamotrigin) –Inhibice napěťově řízeného Ca ++ kanálu T-typu (ethosuximid) MECHANIZMUS ÚČINKU (2.)

11 IONTOVÉ KANÁLY (2.)

12 = activation gate McNamara JO. Goodman & Gilman’s. 9th ed. 1996:461-486. NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝ Na + KANÁL (2.) Na + Karbamazepin Fenytoin Lamotrigin Valproát Na + I OTEVŘENÝINAKTIVOVANÝ X I I I = inactivation gate I

13 Látky blokující excitatorní aktivitu na úrovni excitačních transmiterů – L- glutamát, aspartát Glutamátový receptor –NMDA rec. subtyp (felbamát, valproát, lamotrigin) –AMPA rec. subtyp (fenobarbital, topiramát) NMDA = N-methyl-D-aspartát AMPA =  -amino-3-hydroxy-5-metyl-isoxazol MECHANIZMUS ÚČINKU (3.)

14 GLUTAMÁTOVÝ RECEPTOR (3.)

15 (dizocilpine) (AMPA) XX

16 KLASIFIKACE ANTIEPILEPTIK (I) 1.Hydantoináty Fenytoin 2.Barbituráty Fenobarbital, primidon 3.Sukcinimidy Ethosuximid 4.Deriváty karboxamidu Karbamazepin, eslikarbazepin, oxkarbazepin 5.Deriváty monokarboxylových kyselin Valproát, vigabatrin, tiagabin 6.Benzodiazepiny Klonazepam, diazepam 7.Ostatní Lamotrigin, topiramát, gabapentin, felbamát, levetiracetam, pregabalin, zonisamid, stiripentol, sultiam lacosamid,

17 I. generace –Fenytoin, fenobarbital, ethosuximid, II. generace –Karbamazepin, valproát, benzodiazepiny III. generace –Lamotrigin, topiramát, tiagabin, gabapentin, vigabatrin, felbamát, levetiracetam, pregabalin, zonisamid, stiripentol,  Sultiam, lacosamid, eslikarbazepin, oxkarbazepin KLASIFIKACE ANTIEPILEPTIK (II)

18 Klasická –Fenytoin, fenobarbital, ethosuximid, sultiam benzodiazepiny, karbamazepin, valproát, Novější –Lamotrigin, topiramát, tiagabin, gabapentin, vigabatrin, felbamát, levetiracetam, pregabalin, zonisamid, stiripentol, lacosamid, eslikarbazepin, oxkarbazepin KLASIFIKACE ANTIEPILEPTIK (III)

19 KLASICKÁ ANTIEPILEPTIKA

20 T 0,5 24h, saturační kinetika Monitorování plazmatických hladin nutné Časté interakce NÚ velmi časté (až u 1/3 pac. závislé na dávce) –Útlum, zmatenost megaloblastická anemie, poruchy krvetvorby, teratogenita, přecitlivělost Indikace –Grand mal, ale neúčinný u absencí FENYTOIN

21 T 0,5 nad 60 h, Silný induktor mikrosomálních enzymů, riziko interakcí (např. s fenytoinem) NÚ –Útlum, deprese, kognitivní poruchy, zmatenost Indikace –Různé formy epilepsie kromě absencí. FENOBARBITAL

22 Velmi dlouhý T 0,5 – 60 h Inhibuje T-kanál a ve vysokých koncentracích též GABA-aminotransferázu NÚ –Nauzea, nechutenství, změny nálady, bolesti hlavy, vzácně aplastická anemie Indikace –Hlavní léčivo u absencí (petit mal s absencemi) ETHOSUXIMID

23 Mechanizmus účinku –inhibitor karboanhydrázy (vykazuje účinek u experimentálně vyvolaných křečí) NÚ (velmi časté - 1/10) –Zažívací obtíže (nauzea, pocit plnosti a tlak v nadbřišku) Indikace –Parciální epilepsie dětského věku SULTIAM

24 Podobný profil fenytoinu, méně NÚ T 0,5 12 –18 h Silný induktor – interakce! NÚ –Útlum, ospalost, ataxie, retence tekutin, přecitlivělost, leukopenie, rozmazané vidění Indikace –Zvláště účinný u psychomotorické epilepsie, neúčinný u absencí KARBAMAZEPIN

25 Chemicky nemá vztah k ostatním AED T 0,5 12 – 15 h NÚ –Nauzea, ztráta vlasů, teratogenita, vzácné, ale závažné poškození jater Indikace –Primární generalizované záchvaty (petit mal) VALPROÁT

26 Mechanizmus účinku –Vysoce selektivní na GABA A -receptorech –Rychlá inhibice synaptické odpovědi zprostředkovaná GABA-ergními neurony –Facilitace GABA-aktivovaného Cl - -kanálu Farmakologické účinky –Redukce anxiety a agresivity –Útlum a indukce spánku –Myorelaxační účinek –Antikonvulzivní účinek: klonazepam, diazepam BENZODIAZEPINY

27 NÚ –Při dlouhodobém používání vznik tolerance, nevhodné k dlouhodobému užití –Pro silný sedativní účinek nevhodný k dlouhodobé léčbě Hlavní indikace –Status epilepticus DIAZEPAM, KLONAZEPAM,

28 NOVĚJŠÍ ANTIEPILEPTIKA

29 Inhibitor Na + kanálu (ač chemicky nepříbuzný, účinky podobné fenytoinu a karbamazepinu) T 0,5 24 h bez fluktuací NÚ –Přecitlivělost, rash, nauzea, ataxie Indikace –Epilepsie – široké terapeutické použití, netlumí, použití v případě nutnosti i v těhotenství –Jako thymoprofylaktikum u bipolární afektivní poruchy LAMOTRIGIN

30 Komplexní mechanizmus účinku (blok Na + kanálu, zvýšení účinku GABA, blok AMPA receptoru Podobný účinek fenytoinu s méně NÚ Teratogenní u zvířat – cave těhotenství! NÚ –Anorexie, deprese, poruchy spánku Indikace –Parciální záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní a s primárními generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty. TOPIRAMÁT

31 Proniká přes hematoencefalickou bariéru, působí jako inhibitor vychytávání GABA (vazba na GABA-transporter v neuronech i gliích) Krátký eliminační poločas NÚ –Vzácně: závratě, tremor, GIT (nauzea, zvracení) Indikace –Přídatná (add-on) léčba parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní, u nichž nejsou jiná antiepileptika dostatečně účinná. TIAGABIN

32 Saturabilní absorpce (se zvyšující dávkou se nezvyšuje absorpce) nejsou NÚ z předávkování T 0,5 6 h Nemá interakce NÚ –GIT, somnolence (útlum), ataxie, zmatenost Indikace –parciální záchvaty se sekundární generalizací i bez ní, (monoterapie i přídatná léčba) GABAPENTIN

33 Inhibitor GABA-transaminázy (vysoce specifický) T 0,5 velmi krátký, ale inhibice je ireversibilní = dlouhodobý účinek (1 x d) NÚ –Ospalost (útlum), změny chování a nálad – deprese Indikace –Účinný u parciální epilepsie (s i bez generalizace) rezistentní na jinou léčbu VIGABATRIN

34 Analog obsoletního anxiolytika meprobamátu Slabý účinek na Na + kanál a na GABA mírná inhibice NMDA receptoru T 0,5 24 h, může ovlivnit PK jiných AED podaných souběžně NÚ –Riziko aplastické anemie v 30% fatální, výrazná hepatotoxicita ve 40% fatální Indikace –Monoterapie u parciálních záchvatů bez a s generalizací –V ČR už není dostupný FELBAMÁT

35 Mechanizmus účinku dosud neobjasněn –Částečná inhibice Ca ++ N-kanálů a GABA NÚ –Somnolence (útlum), bolest hlavy – velmi časté Indikace –Monoterapie u parciálních záchvatů bez a s generalizací –Přídatná terapie –Úprava dávek podle funkce ledvin LEVETIRACETAM

36 Mechanizmus účinku –Váže se na přídatnou podjednotku (α 2 -δ protein) napěťově řízených Ca ++ kanálů v CNS NÚ –Závratě, somnolence (útlum), bolest hlavy Indikace –Přídatná léčba u dospělých s parciálními záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní –Neuropatická bolest –Generalizovaná úzkostná porucha PREGABALIN

37 Mechanizmus účinku (pravděpodobný) –Působí na napěťově řízené Na + a Ca ++ kanály –Modulační účinek na inhibici neuronů zprostředkovanou GABA NÚ –Agitovanost, iritabilita, stav zmatenosti, deprese, ataxie, závratě, zhoršení paměti, útlum, anorexie, diplopie Indikace –Monoterapie při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací či bez ní, –Přídatná terapie ZONISAMID

38 Mechanizmus účinku –V experimentu zvyšuje obsah GABA NÚ –Anorexie, ztráta chuti k jídlu, pokles tělesné hmotnosti, netečnost, ataxie, hypotonie, dystonie, nespavost Indikace –S klobazamem a valproátem přídatná léčba refrakterních generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u pacientů se závažnou myoklonickou epilepsií v časném dětském věku –Klobazam (benzodiazepin) – podpůrná léčba u pacientů, nedostatečně stabilizových základní terapií STIRIPENTOL

39 Mechanizmus účinku –in vitro selektivně zesiluje pomalou inaktivaci napěťově řízených Na + kanálů, stabilizuje hyperexcitabilní membrány neuronů NÚ –Závratě, bolest hlavy, diplopie, nauzea Indikace –Přídatná léčba parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní LACOSAMID,

40 Mechanizmus účinku –in vitro eslikarbazepin-acetát i jeho metabolity stabilizují inaktivovanou fázi napěťově řízených Na + kanálů –Brání návratu do aktivované fáze –Udržují opakovanou neuronální aktivitu. NÚ –Závrate, útlum Indikace –Přídatná léčba u dospělých s parciálními záchvaty se sekundární generalizací či bez ní ESLIKARBAZEPIN

41 Tonicko-klonické záchvaty (grand mal) 1. volba: Karbamazepin, valproát, lamotrigin, 2. volba: Topiramát, levetiracetam, Absence (petit mal) 1. volba: Valproát, lamotrigin, klonazepam 2. volba: Ethosuximid, levetiracetam, topiramát INDIKACE ANTIEPILEPTIK (I)

42 Parciální (fokální) záchvaty 1. volba: Karbamazepin, valproát, lamotrigin, 2. volba: Gabapentin, levetiracetam, pregabalin, tiagabin, topiramát, zonisamid Myoklonická epilepsie (rychlé svalové kontrakce…) 1. volba: Valproát, klonazepam, levetiracetam 2. volba: Lamotrigin, topiramát Status epilepticus –Benzodiazepiny i.v. fenytoin i.v. Febrilní záchvaty –Diazepam i.v./rektálně INDIKACE ANTIEPILEPTIK (II)

43 Mechanizmus účinku –Blokádu napěťově řízených Na + kanálů - stabilizace hyperexcitovaných membrán a modulace K + a Ca ++ aktivity. NÚ –Únavnost, závratě, somnolence poměrně časté Indikace –Monoterapie a přídatná terapie –V ČR není dostupný OXKARBAZEPIN


Stáhnout ppt "ANTIEPILEPTIKA. EPILEPSIE (I) Postihuje 0,5 – 1,0% populace Příčina –Neznámá, primární –V případě úrazu, nádoru apod., sekundární Léčba je účinná cca."

Podobné prezentace


Reklamy Google