Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizika požáru v atmosféře obohacené kyslíkem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizika požáru v atmosféře obohacené kyslíkem"— Transkript prezentace:

1 Rizika požáru v atmosféře obohacené kyslíkem
TP N° 12/05 Rizika požáru v atmosféře obohacené kyslíkem EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5 s B-1210 BRUSSELS PHONE s FAX s  :  EIGA EIGA grants permission to reproduce this publication provided the Association is acknowledged as the source

2 PROHLÁŠENÍ Všechny technické publikace EIGA nebo publikace pod jménem EIGA zveřejněné, vč. Codes of practice, Safety procedures a vč. všech ostatních techn. informací , které jsou obsaženy v těchto publikacích jsou převzaty ze zdrojů, o kterých se předpokládá že jsou spolehlivé a založené na techn. informacích a průběžně získaných zkušenostech od členů EIGA a ostatních, platných v době jejich vydání. EIGA doporučuje postoupení použití svých publikací svým členům, nebo použití publikací EIGA svými členy nebo třetími osobami jako čistě dobrovolné a nezávazné. Proto EIGA nebo její členové nedávají žádnou záruku na výsledky a neuvažují o závaznosti a zodpovědnosti ve spojení s referencemi nebo použitím informací nebo úvah obsažených v publikacích EIGA. EIGA nemá žádnou kontrolu a nebere ohled na způsob provedení nebo opomenutí, na nesprávnou interpretaci, zda je vhodné nebo nevhodné použití některé informace nebo návrhu obsaženého v publikacích EIGA některou osobou nebo organizací (vč. EIGA členů) a EIGA jednoznačně popírá jakoukoli závaznost a odpovědnost v této souvislosti. Publikace EIGA jsou předmětem periodického přehledu a uživatelé jsou upozorněni, že obdrží nejnovější vydání. EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5 s B-1210 BRUSSELS PHONE s FAX s  :

3 Vlastnosti kyslíku kyslík podporuje život
Kyslík je základem života Normální koncentrace ve vzduchu, který dýcháme je přibližně 21 % Jako medicinální terapie je možné několik hodin dýchat v ovzduší obohaceném kyslíkem, kde podíl kyslíku je 50-60% (kyslíková terapie) Ale je nebezpečné to činit, aniž známe rizika spojená s atmosférou obohacenou kyslíkem !

4 Vlastnosti kyslíku kyslík podporuje hoření
Není hořlavý, ale podporuje hoření. Některé materiály hoří silně někdy i explozivně, když je přítomen kyslík ! Jestliže koncentrace kyslíku vzroste, vzroste i potenciální nebezpečí vzplanutí. Když je koncentrace kyslíku ve vzduchu vyšší jak 23 %, stane se situace nebezpečná vzhledem k tomu, že vzroste nebezpečí požáru Toto vozidlo zachvátil oheň velmi rychle, vzhledem k tomu , že řidič kouřil v prostředí, kde byla vyšší koncentrace kyslíku.

5 Vlastnosti kyslíku kyslík nevaruje
Kyslík je bezbarvý, bez chuti a bez zápachu Zvýšené množství kyslíku není rozpoznatelné lidskými smysly !

6 Vlastnosti kyslíku kyslík je těžší než vzduch
Tím, že kyslík je těžší než vzduch, může se hromadit v níže položených prostorech ! jako jsou prohlubně, jámy nebo suterény obzvláště v případech úniku kapalného kyslíku

7 Nezbytné podmínky pro oheň
Aby vznikl požár nebo nastala exploze, jsou nutné 3 předpoklady: Hořlavá látka Kyslík a Iniciace Hořlavá látka Zdroj vznícení Kyslík Když jedna z těchto tří částí chybí, oheň nemůže nastat!

8 !? !? Kyslík…

9 Netěsné zařízení je velmi nebezpečné
Únik netěsností vede k obohacení atmosféry kyslíkem Netěsné spoje a příruby jsou nebezpečné. Nedostatečná ventilace zvyšuje nebezpečí Je nutné provést zkoušky těsnosti všeho zařízení po montáži a provedené údržbě

10 Únik kapalného kyslíku
Unikající kapalný kyslík,když se odpařuje, vytváří oblak vzduchu s vysokým obsahem kyslíku. Oblečení lidí, kteří vstoupí do oblaku se nasytí kyslíkem. Když se kapalný kyslík vsákne do země, která obsahuje organické látky, jako např. dřevo, asfalt, a pod.,vznikne nebezpečná situace , pokud organické látky mají v tomto stavu schopnost explodovat, když dojde k nárazu.

11 Hořlavé látky

12 Kompatibilita látek Pouze některé materiály je vhodné používat tam, kde se pracuje s kyslíkem Většina materiálů – obsahující kovy – zahoří v atmosféře obohacené kyslíkem Zařízení a materiály znečištěné olejem nebo mazadly mohou snadno vzplanout a hořet s výbušnou silou v atmosféře obohacené kyslíkem

13 Nikdy nepoužívat olej nebo mazadla k promazání kyslíkových zařízení!
Pro práci s kyslíkem musí být zařízení vyčištěno použitím doporučeného čistidla a metody Musíte zkontrolovat všechny materiály částí nebo dílů, které hodláte použít, zda jsou vhodné pro použití s kyslíkem.

14 Iniciační zdroje vznícení…

15 Případy vzplanutí kyslíku
Náraz do hořlavého materiálu nasyceného kyslíkem Nevhodné použití kyslíku Provádění nesprávných procesů a údržby na kyslíkových systémech (zařízeních) Použití materiálů a látek nevhodných pro práci s kyslíkem Tato kyslíková cisterna byla zničena a lidé zabiti při explozi, která byla způsobena nasycením asfaltu kyslíkem. Iniciace exploze byla způsobena pádem háku na silnici .

16 Nepoužívejte kyslík pro aplikace, které nejsou pro kyslík určeny!
Nepoužívejte kyslík jako náhradu za vzduch : Pohánění pneumatického nářadí Huštění pneumatik Startování naftových motorů Oprašování pracovních ponků, strojů a oblečení

17 Žádný plamen v ovzduší obohaceném kyslíkem
NEKUŘTE a nepoužívejte otevřený plamen! Kyslíkem obohacená atmosféra se může vyskytovat : v jámách, prohlubních a příkopech, v níže položených prostorách v podzemních kanálech v separačních jednotkách, plnírnách lahví,… kolem cisterny, která přečerpává kyslík kolem otvorů a průduchů, kolem netěsností…

18 Neprovádět žádné svářecí a podobné práce, dříve než prověříte složení atmosféry
Jestliže se mají provádět práce s plamenem (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, atd.), je nutné se přesvědčit, že: atmosféra byla zkontrolována a odsouhlasena jako bezpečná Nezahajovat práci bez písemného Povolení k práci

19 Jestliže jste vystaveni atmosféře obohacené kyslíkem
Vyvětrejte své oblečení venku na vzduchu nejméně 15 minut, než začnete kouřit nebo se přiblížíte blízko zdroje vznícení

20 Nebezpečí vzplanutí v atmosféře obohacené kyslíkem
Pracujte bezpečně ! Chraňte si svůj život!


Stáhnout ppt "Rizika požáru v atmosféře obohacené kyslíkem"

Podobné prezentace


Reklamy Google