Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizika požáru v atmosféře obohacené kyslíkem TP N° 12/05 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizika požáru v atmosféře obohacené kyslíkem TP N° 12/05 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32."— Transkript prezentace:

1 Rizika požáru v atmosféře obohacené kyslíkem TP N° 12/05 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85 14  E-mail : info@eiga.org  EIGA 2005 - EIGA grants permission to reproduce this publication provided the Association is acknowledged as the source

2 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85 14  E-mail : info@eiga.org PROHLÁŠENÍ Všechny technické publikace EIGA nebo publikace pod jménem EIGA zveřejněné, vč. Codes of practice, Safety procedures a vč. všech ostatních techn. informací, které jsou obsaženy v těchto publikacích jsou převzaty ze zdrojů, o kterých se předpokládá že jsou spolehlivé a založené na techn. informacích a průběžně získaných zkušenostech od členů EIGA a ostatních, platných v době jejich vydání. EIGA doporučuje postoupení použití svých publikací svým členům, nebo použití publikací EIGA svými členy nebo třetími osobami jako čistě dobrovolné a nezávazné. Proto EIGA nebo její členové nedávají žádnou záruku na výsledky a neuvažují o závaznosti a zodpovědnosti ve spojení s referencemi nebo použitím informací nebo úvah obsažených v publikacích EIGA. EIGA nemá žádnou kontrolu a nebere ohled na způsob provedení nebo opomenutí, na nesprávnou interpretaci, zda je vhodné nebo nevhodné použití některé informace nebo návrhu obsaženého v publikacích EIGA některou osobou nebo organizací (vč. EIGA členů) a EIGA jednoznačně popírá jakoukoli závaznost a odpovědnost v této souvislosti. Publikace EIGA jsou předmětem periodického přehledu a uživatelé jsou upozorněni, že obdrží nejnovější vydání.

3 Vlastnosti kyslíku  kyslík podporuje život Kyslík je základem života Normální koncentrace ve vzduchu, který dýcháme je přibližně 21 % Jako medicinální terapie je možné několik hodin dýchat v ovzduší obohaceném kyslíkem, kde podíl kyslíku je 50-60% (kyslíková terapie)  Ale je nebezpečné to činit, aniž známe rizika spojená s atmosférou obohacenou kyslíkem !

4 Vlastnosti kyslíku  kyslík podporuje hoření Není hořlavý, ale podporuje hoření. Některé materiály hoří silně někdy i explozivně, když je přítomen kyslík ! Jestliže koncentrace kyslíku vzroste, vzroste i potenciální nebezpečí vzplanutí. Když je koncentrace kyslíku ve vzduchu vyšší jak 23 %, stane se situace nebezpečná vzhledem k tomu, že vzroste nebezpečí požáru Toto vozidlo zachvátil oheň velmi rychle, vzhledem k tomu, že řidič kouřil v prostředí, kde byla vyšší koncentrace kyslíku.

5 Vlastnosti kyslíku  kyslík nevaruje K yslík je bezbarvý, bez chuti a bez zápachu  Zvýšené množství kyslíku není rozpoznatelné lidskými smysly !

6 Vlastnosti kyslíku kyslík je těžší než vzduch Tím, že kyslík je těžší než vzduch, může se hromadit v níže položených prostorech !  jako jsou prohlubně, jámy nebo suterény  obzvláště v případech úniku kapalného kyslíku

7 Aby vznikl požár nebo nastala exploze, jsou nutné 3 předpoklady: Hořlavá látka Kyslík a Iniciace Nezbytné podmínky pro oheň Když jedna z těchto tří částí chybí, oheň nemůže nastat! Kyslík Hořlavá látka Zdroj vznícení

8 Kyslík… !?

9 Netěsné zařízení je velmi nebezpečné Únik netěsností vede k obohacení atmosféry kyslíkem Netěsné spoje a příruby jsou nebezpečné. Nedostatečná ventilace zvyšuje nebezpečí Je nutné provést zkoušky těsnosti všeho zařízení po montáži a provedené údržbě

10 Únik kapalného kyslíku Unikající kapalný kyslík,když se odpařuje, vytváří oblak vzduchu s vysokým obsahem kyslíku. Oblečení lidí, kteří vstoupí do oblaku se nasytí kyslíkem. Když se kapalný kyslík vsákne do země, která obsahuje organické látky, jako např. dřevo, asfalt, a pod.,vznikne nebezpečná situace, pokud organické látky mají v tomto stavu schopnost explodovat, když dojde k nárazu.

11 Hořlavé látky

12 Kompatibilita látek Pouze některé materiály je vhodné používat tam, kde se pracuje s kyslíkem Většina materiálů – obsahující kovy – zahoří v atmosféře obohacené kyslíkem Zařízení a materiály znečištěné olejem nebo mazadly mohou snadno vzplanout a hořet s výbušnou silou v atmosféře obohacené kyslíkem

13 Pro práci s kyslíkem musí být zařízení vyčištěno použitím doporučeného čistidla a metody Nikdy nepoužívat olej nebo mazadla k promazání kyslíkových zařízení! Musíte zkontrolovat všechny materiály částí nebo dílů, které hodláte použít, zda jsou vhodné pro použití s kyslíkem.

14 Iniciační zdroje vznícení…

15 Náraz do hořlavého materiálu nasyceného kyslíkem Nevhodné použití kyslíku Provádění nesprávných procesů a údržby na kyslíkových systémech (zařízeních) Použití materiálů a látek nevhodných pro práci s kyslíkem Případy vzplanutí kyslíku Tato kyslíková cisterna byla zničena a lidé zabiti při explozi, která byla způsobena nasycením asfaltu kyslíkem. Iniciace exploze byla způsobena pádem háku na silnici.

16 Nepoužívejte kyslík pro aplikace, které nejsou pro kyslík určeny! Nepoužívejte kyslík jako náhradu za vzduch : Pohánění pneumatického nářadí Huštění pneumatik Startování naftových motorů Oprašování pracovních ponků, strojů a oblečení

17 Žádný plamen v ovzduší obohaceném kyslíkem NEKUŘTE a nepoužívejte otevřený plamen! Kyslíkem obohacená atmosféra se může vyskytovat :  v jámách, prohlubních a příkopech,  v níže položených prostorách  v podzemních kanálech  v separačních jednotkách, plnírnách lahví, …  kolem cisterny, která přečerpává kyslík  kolem otvorů a průduchů, kolem netěsností …

18 Neprovádět žádné svářecí a podobné práce, dříve než prověříte složení atmosféry Jestliže se mají provádět práce s plamenem (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, atd.), je nutné se přesvědčit, že:  atmosféra byla zkontrolována a odsouhlasena jako bezpečná Nezahajovat práci bez písemného Povolení k práci

19 Jestliže jste vystaveni atmosféře obohacené kyslíkem Vyvětrejte své oblečení venku na vzduchu nejméně 15 minut, než začnete kouřit nebo se přiblížíte blízko zdroje vznícení

20 Pracujte bezpečně ! Chraňte si svůj život! Nebezpečí vzplanutí v atmosféře obohacené kyslíkem


Stáhnout ppt "Rizika požáru v atmosféře obohacené kyslíkem TP N° 12/05 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32."

Podobné prezentace


Reklamy Google