Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cvičení 3. Sériové a paralelní spojení kapacitoru Máme dva kapacitory s kapacitami Kapacitory spojíme sériově a připojíme ke stejnosměrnému zdroji napětí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cvičení 3. Sériové a paralelní spojení kapacitoru Máme dva kapacitory s kapacitami Kapacitory spojíme sériově a připojíme ke stejnosměrnému zdroji napětí."— Transkript prezentace:

1 Cvičení 3

2 Sériové a paralelní spojení kapacitoru Máme dva kapacitory s kapacitami Kapacitory spojíme sériově a připojíme ke stejnosměrnému zdroji napětí Jaká je výsledná kapacita? Na jaké minimální napětí musí být oba kapacitory dimenzovány?

3 Sériové a paralelní spojení kapacitoru Nyní mezi oba kapacitory přidáme rezistor s odporem Jak se změní napětí na kapacitorech?  V předchozím případě byly kapacitory nabity okamžitě, proud měl (teoreticky) tvar Diracova impulsu; rezistor zde omezuje nabíjecí proud; po nabití budou napětí stejná; nabíjení bude trvat 40 ms (při toleranci 1%). Jak je možné, že zatímco energie, akumulovaná v kapacitorech se sčítá, náboje nikoli? Jaká bude výsledná kapacita, pokud kapacitory spojíme paralelně?

4 Sériové a paralelní spojení induktoru Dva induktory s indukčnostmi L 1 = 10 mH a L 2 = 40 mH zapojíme paralelně. Napájeny budou ze stejnosměrného zdroje proudu I = 2 A. Jaká je výsledná indukčnost zapojení? Jaké proudy tečou oběma indukčnostmi? (Uvažujte nejprve, že proud ze zdroje proudu lineárně roste z 0 na 2 A ).

5 Sériové a paralelní spojování zdrojů Je možné spojit dva zdroje napětí sériově Paralelně Dva NiMH akumulátory, nový s napětím 1.2 V a vnitřním odporem 200 m , a starší, částečně vybitý s napětím 1.0 V a vnitřním odporem 250 m  spojíme paralelně. Jaké na nich bude napětí? Okamžitě po jejich spojení, a po delší době v klidu?

6 Reálný zdroj napětí Jaký nejvyšší možný proud z nich teoreticky můžeme odebrat, pokud by byly zapojeny samostatně, a jaký proud můžeme odebrat z jejich paralelní kombinace? Jaké budou parametry náhradního Théveninova obvodu? Jaký proud z nich můžeme odebrat, pokud napětí na zátěži nemá klesnout pod 1 V?

7 Reálný zdroj napětí Uvažujme 3 článkový LiPol akumulátor pro letecké modely s napětím v plně nabitém stavu 4.2 V / článek. Vnitřní odpor bude 20 m  / článek. Odběr proudu bude 30 A. Regulátor vypne při 7,95 V (na svorkách akumulátoru). Vypočítejte napětí na článku akumulátoru v okamžiku vypnutí. Nyní použijeme „tvrdší“ akumulátor s vnitřním odporem 5 m  / článek a odběr proudu snížíme na 15 A. Jaké bude napětí na článku akumulátoru v tomto případě?

8 Zatížený dělič napětí Dělič napětí je tvořen dvěma rezistory s odpory R 1 = 1 k  a R 2 = 3k . Napájen je z ideálního zdroje napětí 10 V. Spočítejte napětí na jeho výstupu. Dělič zatížíme zátěží s proudovým odběrem I z = 2 mA. Vypočítejte napětí na výstupu děliče v tomto případě.


Stáhnout ppt "Cvičení 3. Sériové a paralelní spojení kapacitoru Máme dva kapacitory s kapacitami Kapacitory spojíme sériově a připojíme ke stejnosměrnému zdroji napětí."

Podobné prezentace


Reklamy Google