Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Navazující studium Anglická filologie (1- a 2-obor) & Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad www.anglistika.upol.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Navazující studium Anglická filologie (1- a 2-obor) & Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad www.anglistika.upol.cz."— Transkript prezentace:

1 Navazující studium Anglická filologie (1- a 2-obor) & Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad

2 1 katedra 3 pravidelné mezinárodní konference 30+ vyučujících studentů
účast Noama Chomského 2014 hosté z ČR i zahraničí přednášky, workshopy 3 večírky ročně večírek pro prváky Christmas party Garden party 30+ vyučujících studentů 700 Bc. a Mgr. 35 Ph.D. 5 Sekcí: Lingvistická Literární Kulturní studia Tlumočení, překlad Praktický jazyk

3 Jak se vyznat ve studijních plánech?
1OBOR: CELKEM 120 KR. 2OBOR: 60 KR. ZA AF

4 Rozsah: 1+0+2 = přednáška + cvičení + seminář
0+0+0 = nevyučovaná zkouška (podmiňující předměty viz Stag) Typ ukončení: zápočet Zp zkouška Zk

5 Portál (Stag)

6 Jak si rozvrhnout studium
Doporučený ročník (a semestr) Jednooborové studium: 120 kreditů / 4 semestry = 30 kreditů per semestr Dvouoborové studium: 120 kreditů / 2 obory / 4 semestry = 15 kreditů per semestr (per obor) Méně = moc práce jindy Více = riziko neúspěchu (každý kurz nutno uzavřít v semestru, 2 pokusy na kurz max.)

7 Počty kreditů za A B C: Mgr. AF 1 obor
A dané: 12 kr. C: 10 kr. např. jiné jazyky jako C můžete i kurzy v B modulech KAA B: celkové minimum za Mgr. studium 98 kr. Ještě minima pro jednotlivé moduly

8 Jak si rozvrhnout studium: Mgr. Angl. filologie (AF) 1 obor

9 Jak si rozvrhnout studium: Mgr. Angl. filologie (AF) 1 obor kurzy A
11 zkoušek bez výuky, ale s podmiňujícími předměty (vše v Portálu) na nevyučovanou Zk. se nezapisujte, pokud nemáte splněný nebo zapsaný podmiňující předmět pokud si zapíšete zkoušku, na splnění máte celý akademický rok (na rozdíl od zápočtu) Modul VYMO – zapisují si všichni, více info za hodinu

10 Počty kreditů za A B C: Mgr. AF 2 obor
A dané: 6 kr. C: 5 kr. např. jiné jazyky jako C můžete i kurzy v B modulech KAA B: celkové minimum za Mgr. studium 49 kr. Ještě minima pro jednotlivé moduly

11 Jak si rozvrhnout studium: Mgr. Angl. filologie (AF) 2 obor

12 Jak si rozvrhnout studium: Mgr. Angl. filologie (AF) 2 obor kurzy A
5 zkoušek bez výuky, ale s podmiňujícími předměty (vše v Portálu) na nevyučovanou Zk. se nezapisujte, pokud nemáte splněný nebo zapsaný podmiňující předmět Modul VYMO – zapisují si všichni, více info za hodinu

13 Počty kreditů za A B C: Mgr. ATP
A dané: 32 kr. C: 20 kr. např. jiné jazyky jako C můžete i kurzy v B modulech KAA B: celkové minimum za Mgr. studium 68 kr. Ještě minima pro jednotlivé moduly

14 Jak si rozvrhnout studium: Mgr. ATP

15 Jak si rozvrhnout studium:
Mgr. ATP kurzy A 7 vyučovaných (5 ukončených zápočtem, 2 zápočtem + Zkouškou) 6 zkoušek bez výuky, ale s podmiňujícími předměty (vše v Portálu) na nevyučovanou Zk. se nezapisujte, pokud nemáte splněný nebo zapsaný podmiňující předmět Modul VYMO – zapisují si všichni, více info za hodinu

16 Předzápis do kurzů Z kapacitních důvodů není možné, aby si všichni zapsali všechny kurzy, proto většinu kurzů absolvuje jedna polovina studentů v ZS, druhá v LS (kdy jsou kurzy většinou méně plné)

17 Pravidla předzápisu a) Pro přijetí do kurzu na KAA je vyžadována také osobní účast studenta na první vyučovací hodině. Pokud student zapsaný v IS STAG nebude (bez písemné a řádně zdůvodněné omluvy předem!) osobně přítomen na první vyučovací hodině, může být jeho místo obsazeno studentem jiným, který na místě prezenčně přítomen bude, i když tento student není v kurzu zapsán kvůli limitující kapacitě. Reálně přítomný student bude připsán do aktuální prezenční listiny a do vyplněného formuláře žádosti o dodatečný zápis na KAA si nechá podepsat vyučujícího daného kurzu. Zápis do kurzu pak bude realizován studentem v určený čas na KAA. b) Student, který (bez řádně omluvy předem) nebyl přítomen na první vyučovací hodině, musí kontaktovat vyučujícího, který mu povolí anebo nepovolí účast na kurzu, bez ohledu na to, zda student je či není (před)zapsán v IS STAG c) Pokud se student (před)zapsal na dva různé semináře konané ve stejné době, je právem vyučujících nepřijmout takového studenta do ani jednoho z kurzů.

18

19 Jak se vyznat v rozvrhu? Ne všechny kurzy v rozvrhu jsou pro váš studijní obor! Stejný kód = paralelní kurz, vyberte si jen jeden (s výjimkou UJ00 a UL00)

20 Studijní poradci Anglická filologie, Mgr. studium
Libor Práger, Aňa Kozánková, Překlad a tlumočení, Mgr. studium Veronika Vázlerová, Jitka Zehnalová,

21 Diplomový modul (AF) DP si zadáváte do konce 1. ročníku (pokud píšete na 2. oboru, zapíšete si modul JEN tam) MAD1: dvě paralelní varianty: - pro lingvistické a překlad./tlumočnické práce (garant dr. Šimáčková) - pro literární a kulturně zaměřené práce (garant dr. Flajšarová) LING.: vedoucí vám vypracuje ind. plán - buď specializovaný kurz, nebo (pro studenty, kteří nevystudovali na KAA) kurz BAD1 Ideální je zapsat si MAD1 dva sem. před plánovaným odevzdáním práce. Ostatní kurzy MAD jsou nevyučované, kredity vám zapíše vedoucí práce (zapište si je v semestru, kdy chcete obhajovat/uzavírat studium).

22 Diplomový modul (ATP) DP si zadáváte do konce 1. ročníku MTP
doporučený semestr /ročník: ZS, 1 nevyučovaný seminář - cílem je volba tématu a vedoucího práce databáze Témata kvalifikačních prací na KAA na moodlu KAA MAP1 (překladatelský) nebo MAT1 (tlumočnický) doporučený semestr/ročník: LS, 1 vyučovaný seminář MAP2 (překladatelský) nebo MAT2 (tlumočnický) doporučený semestr/ročník: ZS,LS 2 konzultace s vedoucím DP na základě harmonogramu

23 Jazyková cvičení a jazykové zkoušky

24 Lingvistické kurzy (všechny obory)
Kredity typu A: povinné zkoušky pro všechny Kredity typu B: povinně volitelné Podmiňující předměty: ANT 1: SEM1 neboFUNS nebo VYTX LIA 1: SNT2 nebo AF10 nebo HANG AF 1-obor má navíc zkoušky ANT2 a LIA2, kde je princip stejný

25 Lingvistické kurzy: AF (1-obor)
Kredity typu A: povinné Kredity typu B: povinně volitelné Podmiňující předměty: ANT 1/2: SEM1 neboFUNS nebo VYTX LIA 1/2: SNT2 nebo AF10 nebo HANG

26 Lingvistické kurzy: AF (1-obor)
Kredity typu B: povinně volitelné

27 Lingvistické kurzy: AF (2-obor)
Kredity typu A: povinné Kredity typu B: povinně volitelné Podmiňující předměty: ANT 1: SEM1 neboFUNS nebo VYTX LIA 1: SNT2 nebo AF10 nebo HANG

28 Lingvistické kurzy: ATP
Kredity typu A: povinné Kredity typu B: povinně volitelné Podmiňující předměty: ANT 1: SEM1 neboFUNS nebo VYTX LIA 1: SNT2 nebo AF10 nebo HANG

29 Literatura: AF (1 obor) Kredity typu A: povinné
Kredity typu B: povinně volitelné Pozor na podmiňující předměty u zkoušek (viz Stag)

30 Kultura: AF (1 obor) Kredity typu A: povinné
Kredity typu B: povinně volitelné Pozor na podmiňující předměty u zkoušky (viz Stag)

31 Literatura a kultura: AF (2 obor)
Kredity typu A: povinné Kredity typu B: povinně volitelné

32 Literatura a kultura ATP
Kredity typu A: povinné Kredity typu B: povinně volitelné

33 Tlumočení a překlad (ATP)
Kredity typu A: povinné Kredity typu B: povinně volitelné

34 Tlumočení a překlad (AF 1 obor)
Kredity typu B: povinně volitelné

35 Tlumočení a překlad (AF 2 obor)
Kredity typu B: povinně volitelné

36 Pro studenty Anglické filologie:
Během nMgr. studia Anglické filologie lze získat: překladatelský certifikát  - překladatelské kurzy nad rámec studia - individuální studijní plán (dr. Zehnalová) - poplatek

37 Učitelská způsobilost (všechny obory)
- pro studenty FF studující učitelskou způsobilost na jednom oboru – Kč, - pro studenty studující učitelskou způsobilost na dvou oborech činí – Kč

38 Učitelská způsobilost (všechny obory)

39 Studium v zahraničí Mimo jiné:
Mezinárodní výměnné programy v Evropě: např. Erasmus+, CEEPUS Pobyty sponzorované jednotlivci nebo institucemi (Merrillův program ročních studijních pobytů v USA) Mezinárodní mobilita studentů VŠ v rámci Rozvojových programů MŠMT („freemovers“, přímá smluvní spolupráce): většinou země mimo EU Aktuální informace a přehled škol, se kterými má KAA smlouvu, a FAQs najdete na

40 Studium v zahraničí: Erasmus+
Anglicky psaná přihláška musí obsahovat mj.: strukturovaný životopis v angličtině kontakty na vyučující, kteří mohou podpořit žádost (alespoň jeden musí být z KAA) statement of purpose (jasná představa o studiu korespondující se studijním oborem studenta na UP) přehled akademických výsledků za celou dobu vašeho univerzitního studia vzorek akademické práce (esej atd.) V Mgr. studiu s přihláškou neváhejte (vyjíždí se v dalším akad. roce) Nově je možné vyjet v každém programu studia, tj. v Bc. i Mgr. studiu Pozor, někde je požadovaná aspoň minimální znalost jazyka hostitelské země – přizpůsobte tomu výběr cizích jazyků v rámci C kreditů (viz web KAA) Další výběrové řízení Erasmus+ bude zahájeno v lednu 2016.

41 Vyrovnávací modul VYMO AF 1- i 2-obor
Zapisují si všichni! Studentům Bc. studia Anglické filologie na KAA se uzná na základě předchozího studia, ostatním studentům bude uznán až po splnění individuálního studijního plánu, který jim sestaví studijní poradce

42 Vyrovnávací modul VYMO - ATP
Zapisují si všichni! Studentům Bc. studia Angličtiny se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad na KAA se uzná na základě předchozího studia. Ostatním studentům bude uznán až po splnění individuálního studijního plánu, který jim sestaví studijní poradce na základě Dodatku k diplomu (Diploma Supplement). Pošlete své Dodatky k diplomu na adresu: a dostavte se v pondělí v 9.00 hod na KAA (místnost 1.67).

43 Více informací fb.com/kaa.upol moodle.anglistika.upol.cz

44 Díky!


Stáhnout ppt "Navazující studium Anglická filologie (1- a 2-obor) & Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad www.anglistika.upol.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google