Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika poradenství podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Věra Kernová Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Státní zdravotní ústav Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika poradenství podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Věra Kernová Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Státní zdravotní ústav Praha."— Transkript prezentace:

1 Metodika poradenství podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Věra Kernová Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Státní zdravotní ústav Praha

2 Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví  významná součást zdravotní politiky státu  činnost v této oblasti dána zákonem č. 258/2000 Sb. § 86 § 86 příprava podkladů pro tvorbu zdravotní politiky příprava podkladů pro tvorbu zdravotní politiky podílení se na tvorbě programů ochrany a podpory zdraví podílení se na tvorbě programů ochrany a podpory zdraví poskytování poradenských a dalších služeb poskytování poradenských a dalších služeb výchova ke zdraví výchova ke zdraví monitorování zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí, životních a pracovních podmínek monitorování zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí, životních a pracovních podmínek

3 Metodika 1. Diagnostická část : zjištění rizikového profilu klienta zjištění rizikového profilu klienta zjištění pohybového režimu klienta zjištění pohybového režimu klienta zjištění stravovacích zvyklostí a chyb zjištění stravovacích zvyklostí a chyb zjištění stupně kuřácké závislosti zjištění stupně kuřácké závislosti zjištění typu chování ve vztahu ke stresu zjištění typu chování ve vztahu ke stresu

4 Metodika 2. Analytická část : zpracování údajů komplexním počítačovým zpracování údajů komplexním počítačovým programem programem n porovnání s optimálními ukazateli ve vztahu k pohlaví, věku, zdravotnímu stavu, profesi k pohlaví, věku, zdravotnímu stavu, profesi a způsobu života a způsobu života n navržení individuální změny podle potřeb klienta klienta

5 Metodika Zásady podávání informací klientovi: n motivace, nezbytné vysvětlit výhody doporučených změn ( zdravotní, estetické, společenské, finanční) doporučených změn ( zdravotní, estetické, společenské, finanční) změny musí být postupné a systematické změny musí být postupné a systematické

6 Metodika práce poradny Zásady podávání informací klientovi: n vyvarovat se kategorických příkazů a zákazů zákazů rady musí být důsledné rady musí být důsledné srozumitelný způsob podání srozumitelný způsob podání n rady musí být reálné vzhledem k možnostem klienta k možnostem klienta

7 Metodika práce poradny Zásady podávání informací klientovi: n pozitivní hodnocení efektu změn je i formou motivace pro důsledné dodržování režimu motivace pro důsledné dodržování režimu doplnění vhodnými tiskovými nebo doplnění vhodnými tiskovými nebo audiovizuálními pomůckami – např. modelové receptáře, videokazety, kalendáře audiovizuálními pomůckami – např. modelové receptáře, videokazety, kalendáře

8 Typy poraden n Pro individuální poradenství v oblasti jednotlivých rizik životního stylu: - výživa a s ní spojená rizika vzniku chronických neinfekčních onemocnění (nadváha, obezita, poruchy příjmu potravy, DM, KVO, atd.) - výživa a s ní spojená rizika vzniku chronických neinfekčních onemocnění (nadváha, obezita, poruchy příjmu potravy, DM, KVO, atd.) - kouření - kouření - pohybová aktivita - pohybová aktivita - stres - stres - komplexní poradenství - komplexní poradenství - skupinová intervence (kouření, stres, PPP) - skupinová intervence (kouření, stres, PPP)

9 Doporučená literatura n Kebza,V. Možnosti ovlivnění chování – Postgraduální medícína 1,1999, 45 -48 n Kernová V., Komárek,L., Kodl M., Preventivní postupy v primární péči Praha, SZÚ,1999 v primární péči Praha, SZÚ,1999 n Kol. autorů – Metody a postupy v poradnách podpory zdraví – Praha, SZÚ 2001 podpory zdraví – Praha, SZÚ 2001 n Provazník a kol., Manuál prevence v lékařské praxi, 2005 2005

10 odkazy n Podpora zdraví - http://www.szu.cz/tema/podpora- zdravi http://www.szu.cz/tema/podpora- zdravihttp://www.szu.cz/tema/podpora- zdravi n Kurz Podpora zdraví - Program akreditovaného vzdělávacího kurzu pro nelékařská zdravotnická povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. „Podpora zdraví.“ – http://www.szu.cz/kurz-podpora-zdravi-1 http://www.szu.cz/kurz-podpora-zdravi-1 n Metodické postupy v poradenství - http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/poradny- podpory-zdravi http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/poradny- podpory-zdravi http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/poradny- podpory-zdravi n Národní síť podpory zdraví, o.s. – http://www.nspz.cz http://www.nspz.cz


Stáhnout ppt "Metodika poradenství podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Věra Kernová Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Státní zdravotní ústav Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google