Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení efektivity výzkumu na LF UP Martin Modrianský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení efektivity výzkumu na LF UP Martin Modrianský."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení efektivity výzkumu na LF UP Martin Modrianský

2 Systém bodového hodnocení vědeckých výstupů Připravovaný systém institucionálního financování vědy a výzkumu podle „kvantifikovaných“ výsledků Východiskem jsou údaje zahrnuté v Informačním systému vědy a výzkumu (RIV, CEP, CEZ) Kritéria jsou schvalována Radou pro vědu a výzkum MŠMT Základním parametrem je Index SR, což je podíl celkově získaných bodů za vykázané výsledky a celkových finančních nákladů ze státního rozpočtu vynaložených na tyto aktivity

3 II – ostatní vědy (dle číselníku IS VaV) Druh výsledkučeský a slovenský jazyk ostatní jazyky J imp článek v impaktovaném časopise 5 + x *) J neimp článek v recenzovaném časopise 12 Bodborná kniha 12,525 Ckapitola v knize 12 Dčlánek ve sborníku 0,10,2 Ppatent 50 **) 500 ***) Z (T)poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 75 ****) Sprototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný SW, užitný a průmyslový vzor 25 ****) Systém bodového hodnocení vědeckých výstupů

4 *) celkový počet bodů bude určen vztahem: 5 + (15×IF časopisu / medián IF oboru) kde hodnota „IF časopisu“ a „medián IF oboru“ bude použita dle ISI Web of Knowledge – Journal Citation Reports za rok 2006; hodnoty mediánu IF oboru budou zveřejněny na www.vyzkum.cz v termínu stanoveném pro zveřejnění výsledků první etapy Hodnocení 2007 Je-li časopis zařazen k více oborům s různými hodnotami mediánu IF oboru, jako použitá hodnota mediánu IF oboru bude použita průměrná hodnota ze všech přiřazených oborů. **) český nebo jiný národní patent, s výjimkou patentu USA a Japonska; do této kategorie bude zařazen i patent, u kterého nejsou v rámci IS VaV uvedeny údaje o zemi vydavatele ***) evropský nebo mezinárodní patent (EPO, USPTO), patent USA a Japonska ****) rozlišení druhů výsledků Z a S je sledováno od roku 2006, do té doby byly tyto výsledky zahrnuty pod kódem T; výsledky zahrnuté do Hodnocení 2007 s uvedeným druhem výsledku T budou hodnoceny jako výsledky Z, tj. 75 body

5 Výsledky hodnocení 2004 – 2006 dle OBD Celkové finanční prostředky LF Hodnocení výsledků VaV v OBD Index SR LF UP dle výsledků v OBD

6 Srovnání výsledků uvedených v OBD versus RIV za rok 2006 OBDRIV Počet uznatelných výsledků516147 Bodové hodnocení výsledků LF UP37272127,9 Index SR2184238257 Počet výsledků dedikovaných grantu158143 Počet výsledků nededikovaných grantu3694

7 Závěr Eliminovat vkládání balastních informací do OBD (přednášky, aktivní účasti, abstrakta) Vyžadovat dedikování uznatelných výsledků grantům nebo specifickému výzkumu


Stáhnout ppt "Hodnocení efektivity výzkumu na LF UP Martin Modrianský."

Podobné prezentace


Reklamy Google