Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Miroslava Kopicová ministryně školství Vysoká škola ekonomická Praha 16. března 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Miroslava Kopicová ministryně školství Vysoká škola ekonomická Praha 16. března 2010."— Transkript prezentace:

1 PhDr. Miroslava Kopicová ministryně školství Vysoká škola ekonomická Praha 16. března 2010

2  Veřejné vysoké školy – 26 počet studentů: 342 938  Státní vysoké školy – 2 počet studentů: 4 588  Soukromé vysoké školy – 45 počet studentů: 56 228  Počet studentů VŠ: 403 754  Počet zaměstnanců VŠ: 66 060 – z toho 36 889 akademických pracovníků Zdroj: MŠMT

3 Pobočky vysokých škol  107 Zdroj: MŠMT Celkem 73 vysokých škol

4 Zdroj: MŠMT

5 Z celkového počtu 73 VŠ vykazuje VaV výstupy jen 26 V letech 2004-2008 evidováno 373 výzkumných organizací Zdroj: Rada pro VaVI

6  Znalostní přínosy bez okamžitého návratného ekonomického potenciálu ◦ článek v impaktovaném časopise ◦ článek v recenzovaném časopise ◦ odborná kniha ◦ sborník  Znalostní přínosy s reálným návratným ekonomickým potenciálem ◦ patent ◦ prototyp, autorizovaný SW, průmyslový vzor ◦ poloprovoz  Počet výsledků s bodovým hodnocením 35.873/2008  Počet výsledků bez bodového hodnocení 114.350/2008 Zdroj: Rada pro VaVI

7 Zákon č. 110/2009 Sb., § 2  Pro účely tohoto zákona se rozumí: d) inovacemi zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb do praxe, s tím, že se rozlišují: 1. inovace postupů, kterými se rozumí realizace nového nebo podstatně zdokonaleného způsobu výroby nebo poskytování služeb, včetně významných změn techniky, zařízení nebo programového vybavení, 2. organizační inovace, kterými se rozumí realizace nového způsobu organizace obchodních praktik podniků, pracovišť nebo vnějších vztahů.

8  Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na období 2009-2015, jejíž cíle jsou naplňovány Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR  Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011-2015  Analýza stavu Výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím Úřad vlády Rada pro výzkum, vývoj a inovace  Analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Technologické centrum AV ČR  Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR Technologické centrum AV ČR

9 Podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách  Vysoké školy podle § 1a uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu a zaměření pěstují činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.  Akademičtí pracovníci podle §70 zákona jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovačních, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.

10  Počet výzkumných pracovníků v ČR 42 538 (2007)  Počet aplikovaných výstupů 3 819 (2007) 3 166 (2008)  Počet ostatních výstupů 3 569 (2007) (konference, výstavy, workshopy atd.) 3 361 (2008)  Počet publikačních výstupů 72 879 (2007) 61 879 (2008) Na 1 aplikovaný výstup připadá  19,5 publikačních výstupů Zdroj: Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2009

11  legislativní opatření – např. daňové úlevy  finanční toky motivující VŠ ke zlepšení inovačního potenciálu  exekutivní opatření – např. změna podmínek pro udělování akreditací a certifikací

12  Výzkum a vývoj pro inovace  Podnikání a inovace  Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Praha Konkurenceschopnost, Praha Adaptabilita

13  Založena zákonem č. 211/2009 Sb. dne 1.7. 2009  Zabezpečuje: ◦ přípravu a realizaci programu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ◦ poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví atd.

14  Krok první: Požadavky Akreditační komise ČR: ◦ propojení studijních programů s odpovídajícím výzkumem, vývojem a inovacemi ◦ motivace- získání akreditace  Krok druhý: Požadavek MŠMT, Rady VaVI, Vlády ČR o propojení výzkumu, vývoje a inovací s praxí o motivace: získání kreditu a institucionální podpory

15  dominantní faktory úspěchu inovace definuje Competitive Innovation Advantage (CIA)  Podmínky CIA ◦ převažující výkon ve srovnání s konkurencí ◦ užitek pro zákazníka ◦ vnímání užitku zákazníkem ◦ obtížně dosažitelný pro konkurenci ◦ téměř bez vlivu okolí Jak VŠ v aplikovaném výzkumu respektují tyto podmínky? Zdroj: V. Trommsdorff, F. Steinhoff : Marketing inovací, 2009.

16  VŠ neumí komercionalizovat výstupy z VaVI a proto je třeba hledat řešení: ◦ např. výstupy z VaVI mají originální charakter a svou povahou odpovídají např. uměleckému zboží  lze adaptovat tento model pro komercionalizaci výstupů z VaVI?  lze uplatnit poznatky z detailního prodeje?  lze vytvořit český nebo EU trh pro výstupy z VaVI?

17  Máme vyváženou strukturu VŠ ve vzdělávacích činnostech  Máme nevyváženou strukturu VŠ v inovačních procesech  Pouze Praha a Brno mají relativně kvalitní infrastrukturu, která má vyvážený poměr mezi vzdělávacími a výzkumnými aktivitami  Jak vytvořit provázanou infrastrukturu v ostatních regionech?

18  Lze využít metodiky pro vznik klastrů zaměřených na výzkumné organizace v rámci VŠ?  Na jakém principu budou klastry pracovat: ◦ smíšený princip klastrů? ◦ specializované klastry?

19  Navrhnout a realizovat modely a metodiky pro vznik a podporu funkčních trhů realizující detailní prodej výstupů z VaVI  Vytvořit komplexní systémy, které budou propojovat různé obory tak, aby byly propojeny všechny fáze inovačních procesů

20  Respektovat zákon o VŠ a vyžadovat plnění všech povinností, které zákon ukládá VŠ a AP  Vytvářet podmínky pro vznik funkčního trhu zaměřeného na prodej výstupů z VaVI


Stáhnout ppt "PhDr. Miroslava Kopicová ministryně školství Vysoká škola ekonomická Praha 16. března 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google