Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetnictví kapitola: deník příjmů a výdajů u neplátce dph, plátce dph

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetnictví kapitola: deník příjmů a výdajů u neplátce dph, plátce dph"— Transkript prezentace:

1 Účetnictví 3 12. kapitola: deník příjmů a výdajů u neplátce dph, plátce dph
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích„ s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 deník příjmů a výdajů je hlavní knihou daňové evidence,
umožňuje sledovat příjmy a výdaje na bankovním účtu i v hotovosti za sledované období, účtují v něm podnikatelé, kteří dosahují příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů a uplatňují výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve skutečné výši.

4 Zákon neuvádí, jakou podobu by měl deník příjmů a výdajů mít
Zákon neuvádí, jakou podobu by měl deník příjmů a výdajů mít. Operace v deníku se zachycují na základě výpisů z běžného účtu a na základě příjmových a výdajových pokladních dokladů. Do deníku jsou operace zaznamenány chronologicky, každá operace se uvádí na jeden řádek deníku příjmů a výdajů. Poslední řádek na stránce slouží pro průběžný součet.

5 Struktura deníku příjmů a výdajů

6 Datum – datum uskutečnění účetní případu – např. 15. 4. 2014
Označení dokladu – zkratkou a číslem, Např. P 2 (příjmový pokladní doklad č. 2) Popis operace – např. přijatá tržba za prodej výrobků. Peněžní prostředky v hotovosti - příjmy a výdaje peněžních prostředků v pokladně. Peněžní prostředky na bankovních účtech - příjmy a výdaje peněžních prostředků na bankovním účtu. Průběžné položky – slouží pro zachycení převodu peněžních prostředků mezi pokladnou a bankou.

7 Příjmy zahrnované do základu daně – příjmy z podnikatelské činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob. Např. tržby z prodeje zboží, tržby z poskytnutých služeb apod. Příjmy nezahrnované do základu daně – příjmy, které nepodléhají dani z příjmů fyzickcýh osob např. DPH z uskutečněných zdanitelných plnění u plátce DPH, přijaté úvěry a půjčky, peněžní vklady podnikatele, přijatý dar apod.

8 Výdaje odčitatelné od základu daně
= výdaje nutné na dosažení, zajištění a udržení příjmů např.: nákup zboží, nákup materiálu, výplata mezd, odvod sociálního a zdravotního pojištění z mezd, úhrada nájemného, úhrada za energie, úhrada za nákup pohonných hmot, úhrada za reklamu a propagaci apod.

9 Výdaje neodčitatelné od základu daně
– nesnižují základ daně pro účely výpočtu základu daně. Jedná se např. o: DPH u plátce DPH z přijatých faktur a nákupů, nákup dlouhodobého majetku, splátka úvěrů a půjček, poskytnuté peněžní dary, výběr pro osobní spotřebu podnikatele apod..

10 Zásady zpracování deníku příjmů a výdajů
Možno zahrnout i výdaje související se zahájením podnikatelské činnosti tzv. zřizovací výdaje. Na počátku účetního období se do prvního řádku uvedou počáteční stavy poklady a na běžném účtu. Potom následují další příjmy a výdaje zapsané na základě VBÚ, PPD a VPD. Na konci zdaňovacího období se deník uzavře, zjistí se konečné stavy všech sloupců. Základ daně z příjmů fyzických osob = příjmy zahrnované – výdaje odčitatelné od základu daně.

11 Příjmy a výdaje na bankovním účtu
Bankovní účet slouží podnikateli k realizaci bezhotovostních plateb. O provedených transakcích informuje banka podnikatele výpisy z účtu. Průběžné položky Důvodem účtování o průběžných položkách je časový nesoulad mezi okamžikem mezi evidencí pohybu peněz v pokladně a na bankovním účtu, kterou lze provést až na základě výpisu z účtu.

12 Při převodu peněz z pokladny na běžný účet se na základě výdajového pokladního dokladu zachytí pokladna výdaj, ale nelze zachytit jako příjem na BÚ, neboť nemáme k dispozici výpis z účtu. Proto se zachytí očekávaný příjem v průběžných položkách. Jakmile podnikatel obdrží výpis z bankovního účtu, zachytí příjem na BÚ a průběžné položky výdaj.

13 Opačnou situaci představuje převod peněz z účtu do pokladny:
v pokladně se zachytí příjem na základě příjmového pokladního dokladu. Dokud není k dispozici výpis z účtu, nelze zachytit výdaje z BÚ. Předpokládaný výdaj z BÚ se zachytí prostřednictvím průběžných položek. Teprve na základě výpisu z účtu se zachytí bankovní účet výdaj a průběžné položky příjem.

14 Výpočet základu daně a uzavření deníku příjmů a výdajů
Postup: Zjistí se konečné součty jednotlivých sloupců deníku příjmů a výdajů. 2. Zjistí se konečné zůstatky na běžném účtu a v pokladně. Základ daně z příjmů fyzických osob se zjišťuje k  příslušného kalendářního roku jako rozdíl příjmů zahrnovaných do základu daně a výdajů odčitatelných od základu daně.

15 Deník příjmů a výdajů u plátce DPH
Plátce DPH zachycuje DPH v deníku příjmů a výdajů těmito způsoby: jako výdaj nezahrnovaný do základu daně DPH na vstupu tj. z přijatých zdanitelných plnění, jako příjem nezahrnovaný do základu daně DPH na výstupu tj. z uskutečněných zdanitelných plnění, odvod DPH správci daně jako výdaj nezahrnovaný do základu daně, přijatý nadměrný odpočet DPH od správce daně jako příjem nezahrnovaný do základu daně.

16 Základní literatura: ŠTOHL, P. Daňová evidence 2011 praktický průvodce. 2. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, s. ISBN Doporučené studijní zdroje: SEDLÁČEK, J. Daňová evidence podnikatelů vyd. Praha: GRADA Publishing, a. s. 127 s

17 DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Účetnictví kapitola: deník příjmů a výdajů u neplátce dph, plátce dph"

Podobné prezentace


Reklamy Google