Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Shrnutí programu IS INTERREG III A ČR–Polsko ve Slezském vojvodství Závěrečná konference Interreg III A ČR – Polsko 2004 – 2006 16.02.2007, Olomouc Seminář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Shrnutí programu IS INTERREG III A ČR–Polsko ve Slezském vojvodství Závěrečná konference Interreg III A ČR – Polsko 2004 – 2006 16.02.2007, Olomouc Seminář."— Transkript prezentace:

1 Shrnutí programu IS INTERREG III A ČR–Polsko ve Slezském vojvodství Závěrečná konference Interreg III A ČR – Polsko 2004 – 2006 16.02.2007, Olomouc Seminář je spolufinancován EU

2 Program IS INTERREG IIIA ČR – Polsko (oblast podpory a hodnota poskytnutého spolufinancování z ERDF ve Slezském vojv.) Hodnota spolufinancování z ERDF projektů realizovaných příjemci ze Slezského vojvodství činí: cca 16,6 mln PLN (bez mikroprojektů)

3 Spolupráce s žadateli/příjemci - Poskytování aktuálních informací o programu (více než 200 osob) elektronickou formou - informování potenciálních příjemců o možnostech realizace projektů v rámci programu (záložka na internetových stránkách Slezského vojvodství) - konzultace projektů se zaměstnanci RKN (více než 87 individuálních schůzek) - pořádání školení pro žadatele a příjemce - spolupořádání školení/seminářů s JTS - možnost přímého styku/konzultací se zaměstnancem Společného technického sekretariátu v Olomouci

4 Požadované a schválené částky Spolufinancování z ERDF Předložené a schválené projekty

5 Žadatelé Celkově ve 3 výzvách pro předkládání projektů své projekty předložilo 32 žadatelů, v tom: - Jednotky územní samosprávy – 19 obcí a okresů (43 žádostí především v Op. 1.1 a 1.2) - Nadace a sdružení – 8 (11 žádostí) - Vysoké školy – 2 (3 žádosti) - Ostatní (v tom Hasičský záchranný sbor a Polská televize) – 3 (3 žádosti) 1/3 žadatelů pocházela z území Těšínského okresu – 11 žadatelů V NUTS III Rybnicko-Jastrzębském – 9 žadatelů 3 žadatelé pocházeli z oblasti mimo území podpory, ale realizace aktivit se předpokládala přímo v pohraničí – spolufinancování obdržely 2 projekty: Vojv. velit. HZS a TVP (Pol. televize) v Katovicích

6 Příklad společného přeshraničního projektu (Priorita I, Op. 1.3) „ Přeshraniční systém výstrahy a reakce na povodňové ohrožení v příhraničí Slezského vojvodství” Žadatel: Vojvodské velitelství Hasičského záchranného sboru v Katovicích a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v Ostravě Projekt získal 75% spolufinancování z ERDF ve výši 950 325,00 PLN Cílem projektu je posílení spolupráce záchranných služeb v oblasti výstrahy a reakce na povodňové ohrožení, prostřednictvím: - spolupráce záchranných služeb v oblasti výstrahy a reakce na živelné pohromy na obou stranách hranice, - zlepšení úrovně bezpečnosti, - odstraňování bariér v kontaktech záchranných služeb obou zemí, - zahájení přeshraniční spolupráce prostřednictvím podpory výměny informací a poskytování vzájemné podpory. V rámci projektu se předpokládá: analýza zdrojů HZS, zpracování procedur spolupráce, záchranářská cvičení, informační kampaň a doplnění vybavení.

7

8 Program IS INTERREG III A ČR-Polsko Problémy, které se nejčastěji vyskytovaly v průběhu přípravy žádostí - příliš pozdní termín pro přípravu a předložení žádosti, - předkládání projektů, které se vztahují k jinému programu, - příliš složité požadavky spojené s vyplňováním žádostí (např. podpisy, přílohy), - rozdíly v interpretaci způsobilosti nákladů (např. umělci, překlady), - neexistence koherentních směrnic pro české a polské žadatele, - rozdíly v etapě vyplňování žádostí (např. dělení aktivit do etap),

9 Žádosti pro nové období programování OPPS Česká republika – Polsko 2007-2013 - nutnost přípravy společné česko-polské příručky - zjednodušení pravidel pro předkládání žádostí (méně byrokracie) - sjednocení rozpočtových pravidel pro české a polské žadatele - seznámení příjemců s pravidly pro podepisování smluv - jednotný výklad způsobilosti - dříve připravený vzor smlouvy o spolufinancování

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Shrnutí programu IS INTERREG III A ČR–Polsko ve Slezském vojvodství Závěrečná konference Interreg III A ČR – Polsko 2004 – 2006 16.02.2007, Olomouc Seminář."

Podobné prezentace


Reklamy Google