Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. FORMÁLNÍ ÚPRAVA ODBORNÝCH TEXTŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. FORMÁLNÍ ÚPRAVA ODBORNÝCH TEXTŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."— Transkript prezentace:

1

2 6. FORMÁLNÍ ÚPRAVA ODBORNÝCH TEXTŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 ZÁKLADNÍ ORIENTACI V PRAVIDLECH SPISOVANÉHO JAZYKA Internetová jazyková příručka - http://prirucka.ujc.cas.cz/ http://prirucka.ujc.cas.cz/

5 GRAMATICKÁ SPRÁVNOST nelze spoléhat na automatické opravy textových editorů (možnost kontrolovat pravopis a gramatiku v souboru je k dispozici ve všech aplikacích systému Microsoft Office) před odevzdáním textu důkladná kontrola autorem a případně i kolegou

6 FORMÁLNÍ STRÁNKU PRÁCE formátování textu, spisovný jazyk, dělení slov, specifické znaky, zkratky, seznamy a výčty, poznámky pod čarou, nadpisy a podnadpisy, tabulky, grafy a obrázky, číslování stran řeší v základním přehledu: VOCHOZKA 2012, s. 62- 91.

7 FUNKČNÍ STYLY Prostě-sdělovací styl – běžná každodenní komunikace Publicistický styl – v médiích Umělecký styl Administrativní (jednací, úřední) styl Řečnický styl Odborný styl – se týká odborných textů (knihy, časopisy, sborníky, učebnice, referáty).

8 ODBORNÝ STYL podat exaktní, jasné a relativně úplné informace z různých oborů a někoho poučit/naučit. neuchyluje se k emocionálně zabarveným formulacím, zachovává korektní nadhled, nevylepšuje se text zábavnými vsuvkami, bonmoty, historkami. „suchý“ jazyk, stručnost, objektivnost, kompletnost, věcná správnost, preciznost, přehlednost a jednoznačnost, fakta a vysvětlení prostřednictvím odborné terminologie.

9 FRANCOUZSKÝ STYL elegantní, mnohomluvný až upovídaný dobře vybroušený jazyk, někdy až přeestetizovaný autorům jde daleko více o to ukázat, jak krásně se umí vyjadřovat - než o to přispět k rozvoji poznání v daném oboru.

10 NĚMECKÝ STYL jazykově úsporný dlouhá a složitá souvětí záznamem myšlenkových pochodů autora, svého druhu zprávou o tom, jak obtížně se k závěrům dopracoval. ukázat čtenáři, jak obtížným problémem se zabývá a jak náročné bylo jeho řešení.

11 ANGLOSASKÝ STYL jednoznačnost a srozumitelnost tvrzení pozornost věnuje logice a struktuře výkladu, aby z něj bylo zjevné, co autora k danému bádání vedlo, jak postupoval, k jakým závěrům dospěl a nakolik si je jimi jist spíše konkrétní poznatky nebo závěry a evidence nebo argumenty, o něž svá tvrzení opírá

12 autorský plurál: „Zde se pokusíme data sumarizovat...“. inkluzivní plurál, zahrnující autora i čtenáře do jedné společné kategorie: „Pokusme se tedy skloubit doposud známé biologické a geologické údaje a vyjde nám následující obraz“.

13 ČESKÝ VĚDECKÝ STYL do konce 20. století nejblíže k německému stylu v 21. století se přibližuje k anglosaskému stylu publikuje se stále více v angličtině

14 OBECNÉ RADY dodržovat jednotnost stylu snažit se o stručnost nepoužívat zbytečně cizí slova, pokud se běžně používá český tvar využívat synonymie (např. Česká republika, náš stát, Česko, naše země, český stát) využívat vět různé délky a skladby vyhýbat se komplikovaným souvětím vyhýbat se hovorovým obratům všechny zkratky zařadit do seznamu zkratek.


Stáhnout ppt "6. FORMÁLNÍ ÚPRAVA ODBORNÝCH TEXTŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google