Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STYL ÚŘEDNÍHO JEDNÁNÍ (JEDNACÍ, PRAKTICKY ODBORNÝ)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STYL ÚŘEDNÍHO JEDNÁNÍ (JEDNACÍ, PRAKTICKY ODBORNÝ)"— Transkript prezentace:

1 STYL ÚŘEDNÍHO JEDNÁNÍ (JEDNACÍ, PRAKTICKY ODBORNÝ)
ADMINISTRATIVNÍ STYL STYL ÚŘEDNÍHO JEDNÁNÍ (JEDNACÍ, PRAKTICKY ODBORNÝ)

2 ADMINISTRATIVNÍ STYL styl informativní a věcné komunikace s úřady
Cílem je: sdělení faktů, vliv na adresáta, informace v oblasti hospodářské, politické, právní, kulturní Funkce: řídící (směrnice, předpisy, nařízení, zákony) odborně sdělná (oznámení, zpráva, vyhláška, úřední dopis) správní (žádost, protokol)

3 ADMINISTRATIVNÍ STYL Forma:
převážně psaná (mluvenou formu mají např. pracovní diskuse, ústní hlášení, porady, pohovor s uchazečem o zaměstnání) projev připravený a promyšlený útvary normativní, např. smlouvy, rozsudek, úřední nebo obchodní struktura větná (souvislý text jako celek) nebo heslovitá (např. strukturovaný životopis, dotazník, vysvědčení)

4 ADMINISTRATIVNÍ STYL Znaky a požadavky:
věcná výstižnost, srozumitelnost, stručnost (přesné údaje, jednoznačnost) standardizace, schematizace textů = předepsané normy (předpisy úřední korespondence, smlouvy) nebo jednotné předtištěné formuláře (např. daňové přiznání, dotazníky), tabulky, grafy = pro rychlé zpracování, jednotné zhodnocení údajů objektivita podání, anonymita autora (zastupuje úřad, firmu) i adresáta věcná správnost (dodržování norem, pravdivost údajů) jazyková správnost (bez pravopisných chyb) grafická přehlednost (textová jednotnost dokumentů) ustálená podoba dokumentů

5 ADMINISTRATIVNÍ STYL Slohové postupy:
informační – nejčastější (úřední oznámení, vyhlášky) popisný (životopis) charakterizační (posudek) výkladový (zdůvodnění rozsudku, objasnění důvodu žádosti)

6 ADMINISTRATIVNÍ STYL Jazyková charakteristika:
výhradně spisovný jazyk v psaných úředních textech a oficiálních projevech do neoficiálního mluveného projevu pronikají slangové výrazy a profesionalismy (děrovačka, zasedačka) dodržování pravopisných norem

7 ADMINISTRATIVNÍ STYL Jazykové prostředky z hlediska slovní zásoby:
užití zcela neutrálních jazykových prostředků (bez subjektivity autora, bez citového zabarvení) ustálené formulace (na základě jednání) užití termínů s přesně vymezeným obsahem (faktura, právnická/fyzická osoba) = jednoznačnost zkratky a zkratková slova (a. s., s. r. o., ks, fa ) značky (DIČ, IČ, Kč, formát A4) univerbizované výrazy (dodák, kopírka) slang (přeposlat mail, vydodat zboží)

8 ADMINISTRATIVNÍ STYL Jazykové prostředky z hlediska tvaroslovného:
vyšší frekvence jmen a jmenných konstrukcí (odevzdání hlášení) výskyt slovesných přídavných jmen (odeslaný, splatný, odstoupivší) užívání vazeb je nutno, je třeba + infinitiv pasivní slovesné tvary (bylo rozhodnuto, bude oznámeno) autorský plurál a vykání adresátovi (obracíme se na Vás se žádostí) nepůvodní předložky (za účelem, v souvislosti)

9 ADMINISTRATIVNÍ STYL Nejčastější slohové útvary (druhy textů):
úřední oznámení úřední zpráva úřední/obchodní dopis objednávka reklamace dotazník životopis motivační dopis posudek žádost zápis usnesení protokol smlouva potvrzení plná moc inzerát reklama

10 ADMINISTRATIVNÍ STYL Jazykové prostředky z hlediska syntaktického:
ustálené formulace (např. vstoupit v platnost, na základě ústního jednání, obracím se na Vás s žádostí) v heslovitých útvarech vyjadřování nevětné, heslovité větné ekvivalenty ve výčtech, několikanásobné větné členy zhuštěné vyjadřování – polovětné konstrukce, jednoduché věty důležitost formátu papíru, rozvržení textu, grafická úprava podle ustálených zvyklostí, prototypy textů, vzorce vnější úprava dána normou (ČSN )

11 ADMINISTRATIVNÍ STYL Shrnutí: Administrativní styl je styl informativní při úředním styku. Je zaměřen na fakta a jejich sdělení. Má funkci řídící, odborně sdělnou a správní. Musí splňovat požadavky věcné výstižnosti, srozumitelnosti a stručnosti. Řídí se normami. Často využívá předtištěné formuláře. Nejčastěji se využívá slohový postup informační. Používá se výhradně spisovný jazyk bez jakéhokoli citového zabarvení. V administrativní oblasti se ustálily určité formulace a šablony, které umožňují snadnou a rychlou tvorbu textu. Časté je také využívání zkratek, zkratkových slov a značek. Skladba vět bývá zhuštěná. Nejčastější slohové útvary: úřední/obchodní dopis, objednávka, reklamace, žádost, životopis, zpráva, oznámení, plná moc aj.

12 ADMINISTRATIVNÍ STYL Otázky pro opakování:
Co je administrativní styl, jaký má cíl? Jakou funkci má administrativní styl? Jakou formu má administrativní styl? Vyjmenuj některé znaky a požadavky administrativního stylu. Jaké slohové postupy se využívají v administrativním stylu? Jakou formu jazyka užíváme v administrativním stylu a čím se při psaní úředních písemností řídíme? Vyjmenuj některé slohové útvary administrativního stylu.

13 ADMINISTRATIVNÍ STYL ZDROJE:
Sochrová Marie. Český jazyk v kostce pro stř. školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, ISBN Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN Štiková Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 2 a 3. Nakl. Ing. Stanislava Štiková – Korespondent, Plzeň 2007


Stáhnout ppt "STYL ÚŘEDNÍHO JEDNÁNÍ (JEDNACÍ, PRAKTICKY ODBORNÝ)"

Podobné prezentace


Reklamy Google