Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S využitím prezentací Mgr. Pavlíny Mazáčové, Ph.D.:  Jak napsat dobrý odborný článek  Tvorba odborného textu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S využitím prezentací Mgr. Pavlíny Mazáčové, Ph.D.:  Jak napsat dobrý odborný článek  Tvorba odborného textu."— Transkript prezentace:

1 S využitím prezentací Mgr. Pavlíny Mazáčové, Ph.D.:  Jak napsat dobrý odborný článek  Tvorba odborného textu

2  Specifické zaměření textu (na většinou úzce vymezené téma)  Odborná terminologie  Stručné a věcné vyjadřování  Neosobní přístup autora a objektivnost (nehodnotíme)  Odborný přínos, řešení problému  Citace nebo odkazy na jiné autory

3  je zprávou o bádání, z níž bychom se měli dozvědět: - čeho se týkal výzkum - jaké cíle si autor vytkl, - jak probíhala jeho badatelská činnost, - k jakým výsledkům autor dospěl, - na jaké překážky narazil a jak se s nimi vyrovnal, -.

4  Název článku, jméno autora (autorů)  (Abstrakt)  Úvodní část  Postup práce, metody  Výsledky  Závěr  Poděkování  Použitá literatura  Přílohy (nepovinné)

5  Jasně a přesně vystihuje obsah článku  Délka max. 1-2 řádky  Je „reklamou“ na celý článek  Měl by upoutat (přilákat čtenáře časopisu k přečtení článku)

6  Stručné shrnutí celého článku (150-300 slov): Mělo by z něho být patrné, jakému tématu či problému je práce věnovaná a k jakým základním závěrům autor došel)  Slouží čtenáři k rozhodnutí, zda číst celý článek

7  Jasně specifikovat téma práce (řešenou úlohu).  Uvést cíle práce a její výstupy.  Jaké jsou otázky, na které hledáme odpověď, a hypotézy, které se snažíme ověřit?  (Uvést odkazy na jiné práce se stejnou tematikou.)

8  Popis jednotlivých dílčích kroků, jak budeme při výzkumu postupovat – od přípravné fáze, přes samotný výzkum po práci na zpracování výsledků výzkumu a forem jejich prezentace

9  Podrobný popis, jak jsme postupovali při samotném výzkumu, při získávání dat  Popis by měl být natolik detailní, aby čtenáři umožňoval zopakovat všechny experimenty  Dílčí kroky udáváme v chronologickém pořadí

10  Objektivně prezentované výsledky experimentů  Vhodné použít přehledné tabulky, grafy, fotografie, obrázky atd.

11  Shrnutí hlavních výsledků : Splnili jste všechny vytčené cíle? Jaké budou/by měly být další kroky výzkumu?  Vyjádření k hypotézám (potvrzení, zamítnutí)  Diskuse nad případnými omezeními experimentů

12  Místo pro uvedení dodatečných informací – rozsáhlejší tabulky – detailnější/kompletnější výsledky – ukázky dat a výstupů apod.  Do příloh přesuňte vše, co by jinak narušovalo strukturu článku a zhoršovalo jeho přehlednost

13  Osoba: 1.os. mn.č. (j.č. - jen pokud je jeden autor)  Čas: minulý nebo přítomný  Věc osobní preference, minulý čas - spíše pro popis provedených experimentů, přítomný čas – spíše obecné závěry  Použití musí být jednotné

14  Věty: ne zbytečně dlouhé (lépe dlouhou větu rozdělit do kratších celků); smysluplné, jednoznačné  Odstavce: je důležité členit text do odstavců – zvyšuje to přehlednost textu  Zkratky: při prvním použití rozepsat, napsat zkratku, dále používat zkratku: např. index ekologické stability (IES)

15  pozor na plagiátorství  dostatečné citování použité literatury (převzatých výsledků)  použití převzatých obrázků a grafiky (a jejich úprava) – uvádění zdrojů  uvedení zdrojů financování (grantů)  poděkování těm, kteří si to zaslouží (a nevešli se mezi autory :=)

16  ČMEJRKOVÁ, S. - DANEŠ, F. – SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Vyd. 1. Voznice: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1  MAZÁČOVÁ, P. Jak napsat dobrý odborný článek. [online] 18.10.2013 [cit. 10.5.2015]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/CEINVE/tvorba-odbornho- textu-27332511?related=2.  MAZÁČOVÁ, P. Tvorba odborného textu. [online] 18.10.2013 [cit. 10.5.2015]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/CEINVE/jak-napsat-dobry-odborny- clanek?related=3.  ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 80-86429-40-7.


Stáhnout ppt "S využitím prezentací Mgr. Pavlíny Mazáčové, Ph.D.:  Jak napsat dobrý odborný článek  Tvorba odborného textu."

Podobné prezentace


Reklamy Google