Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝKLAD.  TROPY = ZÁSTUPKY  založeny na přenášení významu slov  METAFORA - na základě (vnější) podobnosti  METONYMIE - na základě (vnitřní, věcné)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝKLAD.  TROPY = ZÁSTUPKY  založeny na přenášení významu slov  METAFORA - na základě (vnější) podobnosti  METONYMIE - na základě (vnitřní, věcné)"— Transkript prezentace:

1 VÝKLAD

2  TROPY = ZÁSTUPKY  založeny na přenášení významu slov  METAFORA - na základě (vnější) podobnosti  METONYMIE - na základě (vnitřní, věcné) souvislosti jevů  FIGURY  sousloví založená na opakování slov, hromadění slov nebo syntaktických (skladebných) celků.  Nemění se význam slov.

3 Sousloví založená na opakování slov, hromadění slov nebo syntaktických (skladebných) celků. Nemění se význam slov.

4  ALITERACE  ANAFORA  EPIFORAzaložené na opakování jednoho  EPANASTROFAnebo více slov  EPIZEUXIS  PLEONASMUS  TAUTOLOGIEzaložené na hromadění  GRADACE = KLIMAXvýznamů  ANTIKLIMAX  ELIPSA

5  ALITERACE  opakování začátečních hlásek (či slov) na počátcích po sobě jdoucích slov; v poezii i v próze  Potkal potkan potkana pod kamenem, pod kamenem

6  ANAFORA  na počátku dvou po sobě jdoucích veršů  vždy veselo bývalo v Kyjově, vždy veselo v Kyjově bude

7  EPIFORA  na konci dvou po sobě jdoucích veršů  když jsem k vám chodíval přes ty lesy, ach ouvej přes ty lesy

8  EPANASTROFA  na konci jednoho a na počátku dalšího verše  a nazván Volžanin po vychování, po vychování u matky Volhy

9  EPIZEUXIS  v rámci jednoho verše  Okolo lesa pole lán, Hoj jede, jede z lesa pán

10  PLEONASMUS  = přímé (explicitní) vyjádření skutečnosti, která je z kontextu již zřejmá  nasadil si klobouk na hlavu  slyšeti ušima  vidět na vlastní oči  po modrém blankytu  hygienická čistota

11  TAUTOLOGIE  táž skutečnost je pojmenována dvěma různými slovy nebo souslovími  věčně a navždy  teď a nikdy jindy

12  GRADACE = KLIMAX  pojmenování jsou řazena se zvyšující se intenzitou významu  pochod, útok, vítězství slávy  nápoj to chutný, lahodný, chuť skvělá, zlatavý mok to rajský, ba přímo nektar božský

13  ANTIKLIMAX  = opak gradace, zeslabování významů

14  ELIPSA  = vynechání určité části výpovědi (plynoucí  z kontextu)  je deset (hodin)  jede pětkou (tramvají, vlakem)  my o vlku (mluvíme)  A zas do hrozného křiku (se dalo)

15  Děkuji za pozornost.  PhDr. Eliška Vacková

16  Literatura:  Prokop, V. Teorie literatury. Sokolov. O.K. – Soft 2008  Hrabák, J. Poetika. Praha. Československý spisovatel 1977  Vlašín, Š. a kol. Slovník literární teorie. Praha. Československý spisovatel 1984  Martinková, V. Teorie literatury 1 – 4. Praha. Fraus 2012  http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php [cit. 2013-10-15] http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php  Vlastní archiv


Stáhnout ppt "VÝKLAD.  TROPY = ZÁSTUPKY  založeny na přenášení významu slov  METAFORA - na základě (vnější) podobnosti  METONYMIE - na základě (vnitřní, věcné)"

Podobné prezentace


Reklamy Google