Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚČETNICTVÍ 2 10. KAPITOLA: ÚČETNICTVÍ 2 10. KAPITOLA: CIZÍ KAPITÁL – ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚČETNICTVÍ 2 10. KAPITOLA: ÚČETNICTVÍ 2 10. KAPITOLA: CIZÍ KAPITÁL – ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých."— Transkript prezentace:

1

2 ÚČETNICTVÍ 2 10. KAPITOLA: ÚČETNICTVÍ 2 10. KAPITOLA: CIZÍ KAPITÁL – ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 Základním charakteristickým rysem dlouhodobých cizích zdrojů je jejich doba splatnosti delší než 1 rok. Účtuje se o nich ve 4. účtové třídě. Do dlouhodobých cizích zdrojů zahrnujeme: bankovní úvěry rezervy dlouhodobé závazky CIZÍ KAPITÁL – REZERVY, ÚVĚRY, PŮJČKY

5 BANKOVNÍ ÚVĚRY (ÚČTOVÁ SKUPINA 46) Z hlediska účtování je postup stejný jako při účtování úvěrů krátkodobých, přičemž záleží na tom, zda je úvěr převáděn na běžný účet podniku nebo zda je úvěr čerpán přímo z úvěrového účtu. Dlouhodobé bankovní úvěru se zachycují na účtu 461.

6 PŘÍKLAD Profi, s. r. o., plátce DPH, získala úvěr se splatností 3 roky na pořízení strojírenské technologie. Popis účetního případuKčMDD 1.FAP – nákup strojírenské technologie - cena bez daně - DPH 21 % celkem 840 000 176 400 1 016 400 042 343 321 2.VBÚ – poskytnutý úvěr840 000221261 3.VÚÚ (výpis z úvěrového účtu) – připsaný úvěr 840 000261461 4.VBÚ – úhrada dodavateli1 016 400321221 5.VBÚ – splátka úvěru26 000261221 6.VÚÚ – splátka úvěru26 000461261 7.VBÚ – zaplacené úroky z úvěru8 400562221

7 REZERVY (ÚČTOVÁ SKUPINA 45) Rezervy vymezují: České účetní standardy Zákon o účetnictví č. 563/ 1991 Sb. Zákon č. 593/ 1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Vyhláška Ministerstva financí č. 500/ 2002 Sb. Rezervy jsou považovány za cizí zdroj financování, který se tvoří za účelem budoucích očekávaných výdajů. Vyjadřují „ potenciální“ závazek vůči třetím osobám, např. z důvodu záručních oprav.

8 Tvorba rezerv vyplývá ze zásady opatrnosti. Tvorbu, výši a způsob používání rezerv si účetní jednotka upraví ve vnitropodnikové směrnici. Rezervy zahrnujeme do časového rozlišení v širším pojetí. Zpravidla je znám účel tvorby rezervy, ale přesná částka a období je pouze odhadováno.

9 Účetní jednotka musí prokázat odůvodněnost tvorby rezervy potřebnou dokumentací, např. plánem oprav, rozpočtem nákladů na opravy, musí být přesně identifikován druh majetku, na který byla rezerva tvořena. K tvorbě rezervy na opravy musí být současně prokázáno deponování peněžních prostředků na samostatném účtu v bance ve výši tvořené rezervy. Ke každé rezervě se vyhotoví inventární karta rezerv. Rezervy podléhají inventarizaci, při které se posuzuje opodstatněnost vytvořené rezervy a její výše.

10 REZERVY SE ČLENÍ NA: a) zákonné - upraveny zákonem o rezervách - jejich tvorba jako daňově uznatelný náklad - pro podnikatelské subjekty je nejvýznamnější rezerva na opravy dlouhodobého hmotného majetku;

11 b) ostatní - tvořeny na jiné účely než stanoveno zákonem, jejich tvorba není daňově účinný náklad. Mezi ostatní rezervy patří např. rezerva na opravy hmotného majetku, zatříděného do 1. odpisové skupiny, rezerva na splatnou daň z příjmů (vytvářejí účetní jednotky v případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku řádného vyčíslení daňové povinnosti), rezerva na rizika a ztráty z podnikání a rezerva na restrukturalizaci.

12 SCHÉMA ÚČTOVÁNÍ REZERV

13 ČERPÁNÍ (ROZPOUŠTĚNÍ) REZERV rezervy se čerpají v okamžiku vzniku nákladů, na jejichž krytí byly vytvořeny; rezervy je třeba je zrušit v situacích, kdy pominuly důvody pro jejich existenci.

14 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Dlouhodobými závazky jsou závazky s dobou splatnosti delší než 1 rok, které může mít účetní jednotka z různých důvodů. Např. závazky vyplývající z dlouhodobých přijatých záloh, z emitovaných dlouhodobých dluhopisů, z dlouhodobého pronájmu a ostatní dlouhodobé závazky.

15 Základní literatura: RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictví 2013. 13. vyd. Olomouc: Anag, spol. s r.o., 2013. 111 s. ISBN 978-80-7263-793-5. ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2013. II. díl pro střední školy a veřejnost. 13. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2013. s. 213. ISBN 978-80-87237-59-5. Doporučené studijní zdroje: Mrkosová, A. Účetnictví 2012. Učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Vyd. Ostrava: EDIKA. 304 s. 978-80-266-040- 4.

16 DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "ÚČETNICTVÍ 2 10. KAPITOLA: ÚČETNICTVÍ 2 10. KAPITOLA: CIZÍ KAPITÁL – ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých."

Podobné prezentace


Reklamy Google