Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business."— Transkript prezentace:

1

2 KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 BANKOVNÍ PRODUKTY Základní členění je možné provést dle pohybu peněz. Pak je možné produkty členit na: aktivní bankovní produkty, pasivní bankovní produkty bilančně neutrální bankovní produkty.

5 AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Jsou to operace, které se odrážejí v aktivech bilance banky. Finanční ústav se stává věřitelem a půjčuje své finanční prostředky dalším institucím. Banka tedy vystupuje v pozici věřitele a vznikají jí pohledávky.

6 PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE Zde se jedná o opačné operace než při aktivních bankovních obchodech. Při pasivních bankovních obchodech banka shání finanční prostředky, cizí kapitál. Finanční ústav se dostává do pozice dlužníka a bance vznikají závazky, které musí v budoucnu plnit.

7 NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Takto jsou definovány obchody ve kterých finanční ústav nevystupuje ani v roli dlužníka ani v roli věřitele. Jinak řečeno, tyto neutrální obchody se neodrážejí v bilanci banky. Pod těmito obchody si můžeme představit poskytování záruky, vystavení akreditivu atd.

8 ČLENĚNÍ DLE PŘÍSTUPU K ZÁKAZNÍKŮM Zde je možné produkty členit na: Finančně úvěrové produkty, Depozitní produkty, Platební produkty, Produkty investičního bankovnictví, Pokladní a směnárenské produkty.

9 FINANČNÍ ÚVĚROVÉ PRODUKTY U těchto produktů může klient banky obdržet finanční prostředky na úvěrové bázi a to v podobě různých druhů úvěrů nebo v podobě bankovních záruk.

10 DEPOZITNÍ PRODUKTY Finanční ústavy nabízejí zákazníkovi možnost uložení jeho volných finančních prostředků, s tím, že banka tyto finanční prostředky zákazníkovi zhodnotí o tzv. úrok.

11 PLATEBNÍ PRODUKTY Zákazníci finančních ústavů využívají tyto služby k uskutečnění platebního styku.

12 PRODUKTY INVEST. BANKOVNICTVÍ PRODUKTY INVESTIČNÍHO BANKOVNICTVÍ Znamenají pro zákazníka uložení volných finančních prostředků do nástrojů peněžního a finančního trhu s tím, že dojde k jejich zhodnocení o investiční výnos.

13 POKLADNÍ A SMĚRÁNSKÉ PRODUKTY Finanční ústavy nabízejí klientovy finanční transakce s hotovostí a to jak ve formě výběru či uložení peněz, ale i ve formě jejich směny.

14 KLIENTSKÁ SEGMENTACE Zde rozdělujeme dvě základní skupiny zákazníků: Retailové produkty, Whosalové produkty.

15 KLIENTSKÁ SEGMENTACE Retailovými produkty rozumíme služby, které jsou nabízeny jak občanům tak i fyzickým nebo právnickým osobám, hodnotově jsou v relativně menších finančních částkách. Whosalovými produkty jsou míněny služby, většinou pro právnické osoby, kdy se jedná o bankovní služby, ve kterých se provádí finanční operace s vysokými finančními částkami.

16 ÚROKOVÉ SAZBY Významným ukazatelem komerčního bankovního je úrok. Úrok si můžeme představit jako částku, kterou musí dlužník zaplatit za vypůjčení peněz. Věřitel tak dostává odměnu za to, že poskytl dlužníkovi své volné finanční prostředky. Úrok je určován na tržním principu, tj. řídí se ale nejen nabídkou a poptávkou, ale i dobou splatnosti úvěru, bonitou klienta, politickou situací a dalšími faktory.

17 ÚROKOVÉ SAZBY U úrokových sazeb je nutné rozlišovat mezi nominální úrokovou mírou a reálnou úrokovou mírou. Nominální úroková míra nezohledňuje např. inflaci. Reálná úroková míra je očištěna o vliv inflace. Investoři se rozhodují o poskytnutí svého kapitálu na základě reálné úrokové míry.

18 TYPY ÚROKOVÝCH SAZEB Ve finančních ústavech je možné se setkat s celou řadou využívaných úrokových sazeb. Mezi nejznámější patří: základní sazba, je nejnižší úrokovou míru, za kterou finanční ústav půjčuje své peníze pro vysoce důvěryhodné klienty. diskontní sazba – je sazba, za kterou ČNB půjčuje komerčním bankám finanční hotovost, sazby na vnitřním mezibankovním trhu PRIBOR sazby na mezibankovních zahraničních trzích – LIBOR a LIBID sazby pokladničních poukázek a další

19 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business."

Podobné prezentace


Reklamy Google