Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Finanční trh a banky Vypracoval : Ing. Ingrid Ilčíková Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Finanční trh a banky Vypracoval : Ing. Ingrid Ilčíková Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002."— Transkript prezentace:

1 Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Finanční trh a banky Vypracoval : Ing. Ingrid Ilčíková Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 BANKOVNÍ OBCHODY

3  Samostatně nabízená služba bankou zpravidla za úplatu  aktivní - banka vystupuje v postavení věřitele, úvěrové bankovní produkty  pasivní - banka je v dlužnickém postavení, vznikají jí závazky, depozitní vkladové bankovní produkty  neutrální - banka není ani věřitel ani dlužník, poskytuje záruku, vystaví akreditiv, vykazují se pod bilancí

4 AKTIVNÍ banka poskytuje úvěry, je v roli věřitele  sleduje 2 cíle - výnosnost úvěru – zde vydělává, úroky ale musí být takové, aby neodradily klienty  - návratnost – zajištění proti případnému nesplacení závazku Ve smlouvě musí být uvedeno:  výše, frekvence a délka splátek  úrok  RPSN  jiné náklady a poplatky RPSN- roční procentuální sazba nákladů  často uvedena za měsíc  nejsou to jen úroky z úvěru, ale další náklady spojené s úvěrem (poradenství, výběr, vedení účtu, změna, předčasné splacení...)

5 DRUHY ÚVĚRŮ úvěr krátkodobý střednědobý a dlouhodobý speciální

6 ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ  kontokorentní - běžný účet a možnost čerpat úvěr v rámci úvěrového rámce  eskontní - odkup směnky před dobou splatnosti, banka si sráží diskont  akceptační – banka neposkytuje peníze, akceptuje cizí směnku, je hlavní dlužník, klient získává kvalitní platební nástroj, bance musí zaplatit provizi a před splatností směnky i směnečnou částku, nabídka pro nejlepší ověřené bonitní klienty  revolvingový – opakované čerpání úvěru, nesepisuje se pořád nová smlouva, musí být splacený předcházející úvěr  lombardní – úvěr jištění kvalitní movitou věcí

7 ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ, DLOUHODOBÉ  hypoteční – účelový úvěr k financování pořízení nemovitosti, záruka nemovitou věcí  emisní – spojený s emisí dlouhodobých cenných papírů (podnikové obligace)  spotřební půjčky občanům

8 SPECIÁLNÍ FORMA ÚVĚRU  faktoring – odkup krátkodobých pohledávek před jejich splatností, na banku přechází riziko nezaplacení (Transfinance a. s. Praha), pokud banky nejsou ochotné půjčovat peníze „credit crunch“ – roste význam faktoringu  forfaiting – odkup dlouhodobých pohledávek před datem splatnosti, společnost vyplácí klientovi částku pohledávky sníženou o diskont, přebírá riziko nezaplacení

9 ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU Zajištění návratnosti Banka prověřuje  komu půjčuje  bonitu klienta  podnikatelský záměr  likviditu Požaduje určité záruky  zástava nemovitosti  zástava movitosti  pozor na podmínky v úvěrové smlouvě např. závazek, že klient bude důkladně udržovat v dobrém stavu movité či nemovité věci, kterými ručí za úvěr. Často je podmínka vázána na vysokou pokutu.  ručitelé  vinkulace vkladu (zablokování vkladu dlužníka na účtu ve prospěch věřitele, kdyby se nesplatil úvěr)  postoupení pohledávek

10 ÚVĚROVÝ REGISTR  standardní nástroj v bankovnictví a finančnictví zemí EU a světa  v ČR od 2002, existují následující úvěrové registry  Bankovní registr klientských informací, Centrální registr úvěrů, Nebankovní registr klientských informací, negativní registr SOLUS  prostřednictvím úvěrového registru se banky informují o záležitostech vypovídajících o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů. Úvěrový registr urychluje posuzování žádostí o úvěry v jednotlivých bankách  v úvěrovém registru jsou shromažďovány pozitivní i negativní úvěrové informace o všech klientech členských bank, kteří jsou s bankou v úvěrovém vztahu, tzn. mají od ní úvěr, kreditní kartu, povolený kontokorent

11 ÚKOL  Uveď 3 možnosti jištění hypotečního úvěru.  Použij kalkulačku (idnes.cz) na výpočet RPSN, máš zájem o spotřebitelský úvěr ve výši 100 tisíc Kč.

12 POUŽITÁ LITERATURA  Klínský, P. Ekonomika 3. Praha: FORTUNA, 2004. ISBN 80- 7168-826-6.  Synek, M. a kol. Podniková ekonomika. Praha: C.H.Beck,1999. ISBN 80-7179-228-4.  Švarcová, J. a kol. Ekonomie – stručný přehled. Zlín: CEED, 2008. ISBN 978-80-903433-7-5.  Dostupné na http://kalkulacky.idnes.cz/cr_spotrebitelsky-uver- rpsn.phphttp://kalkulacky.idnes.cz/cr_spotrebitelsky-uver- rpsn.php  Dostupné na http://www.uspory.cz/clanky/novinky/jak-na- uverovy-registr


Stáhnout ppt "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Finanční trh a banky Vypracoval : Ing. Ingrid Ilčíková Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002."

Podobné prezentace


Reklamy Google