Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2014 / 2015 Terra Táboření Ondřej Tesař – Bóža Jiří Benda - Hurón Terra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2014 / 2015 Terra Táboření Ondřej Tesař – Bóža Jiří Benda - Hurón Terra."— Transkript prezentace:

1 2014 / 2015 Terra Táboření Ondřej Tesař – Bóža Jiří Benda - Hurón Terra

2 2014 / 2015 Terra na Ventu 1. setkání –bezpečnost při některých činnostech 2. setkání –zajištění táborů 3. setkání –táboření a tábořišťě 4. setkání - krizové události Zkoušky –projekt „výprava“ a test Terra

3 2014 / 2015 Terra Prošli jste sk. oddílem? Terra

4 2014 / 2015 Cyklistika Kolob ěž ka, kole č kové brusle, skateboard Vodácké akce Horská turistika Ly ž ování No č ní hry a no č ní akce St ř elba (luk, vzduchovky, malorá ž ky, apod.) Horolezectví, speleologie, lanové aktivity Zahrani č ní akce Terra Bezpečnost při aktivitách:

5 2014 / 2015 Cyklistika

6 2014 / 2015 Cyklistika Platí zákon o provozu na pozemních komunikacích. Cyklistika je „zvláštní činností”jde o znalost zákonů a vyhlášek o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a znalost technických vlastností kola. Dokladem o způsobilosti vést takovou akci je například řidičský průkaz Za technický stav kola v případě úrazu dítěte do 15 let zodpovídá organizace pořádající danou akci, resp. její pověřený vedoucí (pokud v přihláškách na akci nepřevezmou tuto záruku na sebe rodiče dětí). Nad 15 let je odpovědnost dána okolnostmi, věkem a zkušeností cyklisty atp. Terra

7 2014 / 2015 Cyklistika Dle vyhlášky je povinným vybavením kola pro silniční provoz: oba blatníky, přední i zadní brzda, přední bílý světlomet a zadní obrysové červené světlo propojené se zdrojem elektrického proudu, přední odrazka bílé barvy, zadní odrazka červené barvy, oranžové odrazky na obou stranách pedálů, nejméně jedna oranžová odrazka na každé straně kola, umístěná na paprscích předního či zadního kola, funkční a dostatečně znělý zvonek, kryt řetězu. Cyklisté mohou samostatně vyjet na silnici od 10 let, pod 10 let jen pod dohledem osoby starší 15 let (což je citace zákona 361/2000 Sb., která však nezbavuje plnoletého vedoucího obecné odpovědnosti za bezpečnost svěřeného dítěte. Do 10 let mohou děti jezdit samostatně na kole jen po polních a lesních cestách, stezkách pro cyklisty a ve vyznačených obytných zónách. Při jízdě skupiny musí být vždy přítomná osoba starší 15 let, lépe by však vždy měl jet vepředu a vzadu plnoletý vedoucí. Terra

8 2014 / 2015 Cyklistika Na jednomístném kole bez přídavného sedadla nesmí jet dva cyklisté. Kolo nesmí jet po dálnici a po silnici vyhrazené pouze pro motorová vozidla dle vyhlášky. Cyklisté musí po silnici jet v pravém jízdním pruhu při jeho pravé straně za sebou, nikoli vedle sebe. Cyklista nesmí vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře. Vede-li cyklista kolo, smí je vést po chodníku, neohrozí-li tím chodce, jinak jej vede při pravém kraji silnice. Jako motorku. Při snížené viditelnosti, večer a v noci (v zimním období i přes den) by kolo mělo mít vepředu rozsvíceno bílé a vzadu červené světlo. Terra

9 2014 / 2015 Cyklistika Ustanovení zákona hovoří o povinnosti cyklistů svítit ve dne během zimního času. Ovšem píše se zde o vozidle vybaveném podle zvláštního předpisu obrysovými a potkávacími světly - ovšem těmito světly kolo být vybaveno nemusí, a proto se na ně § 32 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích NEVZTAHUJE - čili nemusíte světla během zimního období za dne používat. Terra

10 2014 / 2015 Koloběžka, skateboard, kolečkové brusle Kolečkové brusle ani skateboard nepatří na běžnou silnici a ani na chodník Bruslař je posuzován jako chodec, na silnici vlevo, na chodníku rychlostí chůze. Koloběžka posuzována jako jízdní kolo U soutěží je třeba zajistit příslušné bezpečnostní a ochranné vybavení. U koloběžek je to vhodná obuv a oděv, u kolečkových bruslí a skateboardu, zvláště v případě soutěží, jízd zručnosti a závodů, by již měly být chrániče loktů a kolen, ochranná přilba atp. Terra

11 2014 / 2015 Vodácké akce Terra

12 2014 / 2015 Vodácké akce Vodácké akce je možné pořádat pouze s další kvalifikací cvičitele či vedoucího vodní turistiky. U skautů - Kapitánská zkouška, vodácký kurz Kapka Na každých 5 účastníků mladších 18 let musí být jeden kvalifikovaný plnoletý vedoucí. Všichni účastníci mladší 18 let musí mít plovací vesty, u prudších toků i přilby, vodní turistiky se mohou účastnit pouze plavci. Tyto zásady se přitom nevztahují pouze na loďky, ale i na sjíždění menších či větších úseků řek na matracích, vorech a jiných plavidlech. Terra

13 2014 / 2015 Lyžování - sjezd Terra

14 2014 / 2015 Lyžování - sjezd Výcvik - činnost s další kvalifikací Vždy před začátkem akce či výcviku zkontrolovat technický stav lyží, při sjezdovém lyžování požadovat na nezletilých účastnících potvrzení o správném seřízení bezpečnostního vázání (od profesionální firmy či alespoň od rodičů). Výcvik na lyžích může dle vyhlášky probíhat nejvýše 6 hodin denně s výjimkou celodenního výletu a u dětí do 12 let musí být vždy po 90 minutách přerušen alespoň 15minutovou přestávkou. Naučit děti jak zastavit na svahu a ledové ploše: (klouzání po svahu) mají vždy roztáhnout ruce a nohy do široka Terra

15 2014 / 2015 Lyžování - běžky Terra

16 2014 / 2015 Lyžování - běžky Věnujte čas přípravě – mazání lyží U mladších začněte hrami na běžkách na louce Obzvlášť za snížené viditelnosti (mlha, vánice) pozor na ztracení dětí, jít pořád na dohled, často čekat, v nouzi se navázat navíc provázkem a zároveň se držet za ruce (psychická podpora), sledovat tyčové značení (ve velehorách značení „mužíky“ - malými pyramidami kamení). Terra

17 2014 / 2015 Ternénní a noční hry Terra

18 2014 / 2015 Ternénní a noční hry Zvolte vhodné a jasné označení herního prostoru a omezte tím možnost zabloudění Pokud děti při noční hře používají baterky, značte z materiálu odrážejících světlo (odrazová skla z kola apod., různé reflexní nálepky a nášivky, ale postačí i terčíky nebo třásně z hliníkové fólie /alobalu/). Poučte o nebezpečích, které se během hry v daném prostoru mohou vyskytnout a možnostech jak se jim vyhnout. Dohodněte co dělat při bloudění, úrazu či jiné mimořádné události. Při nočních hrách by nemělo jít o rychlost, protože se tím velmi zvyšuje možnost úrazu. Terra

19 2014 / 2015 Ternénní a noční hry Oznamte dobu trvání, začáte a konec I pro mimořádné ukončení, určete svolávací signály, nejčastěji zvukové – pískání, gong Signál musí být domluven i pro případ, když se dítě dostane do nouzové situace (úraz, bloudění). Velmi se osvědčilo každé dítě vybavit píšťalkou. Děti při nočních hrách zásadně nestrašte zvyšujete riziko nepředvídané reakce ze strany dětí, a tudíž i riziko úrazu. Pro menší a méně zkušené zařazujt hry a trasy méně náročné a kratší. Terra

20 2014 / 2015 Ternénní a noční hry Začátek nočních her by měl být nejpozději těsně po večerce, protože budíme-li děti uprostřed noci, mnohé z nich se nedokáží zcela probudit a zúčastní se hry v polospánku. Nezapomeneme na vhodné oblečení - i letní noci mohou být velmi chladné a děti mohou snadno nastydnout. Zároveň by jim oblečení nemělo znesnadňovat pohyb. Terra

21 2014 / 2015 Střelba Terra

22 2014 / 2015 Airsoft Pouze s ochrannými pomůckami – brýle, oblečení rukavice Prvotní úvaha by se měla týkat vhodnosti střelby jako takové, z hlediska její militantní a potenciálně agresivní povahy. Děti jsou v současné době stále silněji ovlivňovány agresí ve společnosti, v počítačových hrách a v TV. Je otázka, zda máme při naší činnosti, v níž se snažíme kladně ovlivnit morální vlastnosti a hodnotové žebříčky dětí, dále posilovat potenciálně agresivní prvky. Terra

23 2014 / 2015 Střelba Každá zbraň by měla být před použitím zkontrolována odpovědnou osobou. Netolerujte nevhodnou manipulaci se zbraní, i když není nabitá. U vzduchovky se počítá s dostřelem 250 m. Za terči musí být vhodné pozadí, které neodrazí projektil (stráň, písek, prkna apod.). Při střelbě vzduchovkou vše na povel, totéž u luku, malorážky, přísná kázeň. Pro střelbu musí být vymezen a bezpečně zajištěn prostor, v němž se nesmí nikdo pohybovat, ani náhodný chodec, prostor pro střelbu musí být označen a hlídán. Terra

24 2014 / 2015 Střelba Před střelbou prověřte čistotu hlavně, aby nedošlo k jejímu roztržení. Zbraň se nabíjí pouze na povel, a to na určeném místě v poloze ke střelbě (hlaveň míří do stanoveného směru). K terčům lze jít až po zabezpečení všech zbraní, na povel vedoucího. Na střelnici musí být přítomen zdravotník s lékárničkou. Zdůraznit dětem, že i primitivně vyrobené luky, šípy, oštěpy a kopí z proutků a klacků mohou být smrtícími zbraněmi a nepřipustit v tomto směru neorganizované hry. Terra

25 2014 / 2015 Lanové aktivity, horolezení Terra

26 2014 / 2015 Lanové aktivity, horolezení Nutná registrace u ČHS pro návštěvu horolezeckých lokalit Lezení v hale a na umělých stěnách i bez registrace. Nutné další vzdělání, kurz Lanáč, kurzy z Lanových center… Terra

27 2014 / 2015 Zahraniční akce Terra

28 2014 / 2015 Zahraniční akce Rozhodnout se pro zahraniční akci je třeba velmi brzy, cca.rok předem. Rok předem dáme vědět potenciálním účastníkům zhruba směr, cíl a orientační cenu, motivujeme je k zájmu a rodiče k šetření peněz. Půl roku předem bychom měli mít definitivně uzavřenou smlouvu s cestovkou či dopravcem, přesnou trasu, přesné podmínky. Čtyři měsíce předem bychom měli mít závazné přihlášky a poplatky, aby zbyl čas na případnou nabídku přebytečných, neobsazených míst. Terra

29 2014 / 2015 Zahraniční akce Je důležité vědět, že při zahraniční akci se na nás vztahují české zákony (stanovuje například trestné činy spáchané v zahraničí) i zákony dané země a obdobně předpisy pro zotavovací akce dětí a dorostu a hygienické směrnice české i dané země. Terra

30 2014 / 2015 Zahraniční akce Zajistit pro všechny účastníky zdravotní a úrazové pojištění, nespoléhat se v tomto na rodiče, poplatek za pojistky zahrnout do ceny zájezdu. Od pojistek a všech významných dokumentů pořídit dvě fotokopie, jednu ponechat doma a druhou vzít s sebou uloženou v jiném zavazadle u někoho jiného než originály (pro případ ztráty či krádeže). Vybrat od všech účastníků barevnou fotografii pasového formátu a fotokopii pasu - strany s fotografií, jménem a popisem. V případě ztráty pasu na tyto kopie nechá většina celnic projet, případně na jejich základě vystaví český konzulát na počkání náhradní doklad. Terra

31 2014 / 2015 Zahraniční akce Na počátku akce vybrat od všech účastníků prohlášení o bezinfekčnosti a proškolit všechny účastníky v zásadách a pravidlech, jež je třeba dodržovat z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví (soupis bodů si je nutno předem připravit), provést o tom zápis. Doporučuji napsat a nakopírovat dostatečný počet seznamů účastníků zájezdu (jméno, příjmení, adresa, datum narození, číslo pasu) ověřených razítkem pořádající organizace. Velmi to zjednodušuje a urychluje odbavení na některých celnicích. Terra

32 2014 / 2015 Terra Díky… Terra


Stáhnout ppt "2014 / 2015 Terra Táboření Ondřej Tesař – Bóža Jiří Benda - Hurón Terra."

Podobné prezentace


Reklamy Google