Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmětem přednášky je…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmětem přednášky je…"— Transkript prezentace:

0 5. NEZAMĚSTNANOST

1 Předmětem přednášky je…
…přirozená míra nezaměstnanosti: co vyjadřuje co jí způsobuje jak se vyvíjí v reálných ekonomikách

2 Přirozená míra nezaměstnanosti
Přirozená míra nezaměstnanosti: Průměrná míra nezaměstnanosti, okolo které ekonomika fluktuuje V recesi skutečná míra nezaměstnanosti stoupne nad přirozenou. Při hospodářském oživení skutečná míra nezaměstnanosti klesá pod přirozenou mírou.

3 USA: skutečná a přirozená míra nezaměstnanosti: 1960-2007
12 Míra nezaměstnanosti 10 8 % pracovní síly Přirozená míra nezaměstnanosti 6 4 2 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

4 5.1. Míra ztráty práce, míra nelézání práce a přirozená míra nezaměstnanosti

5 Model přirozené míry nezaměstnanosti
Značení: L = počet lidí v pracovní síle E = počet zaměstnaných U = počet nezaměstnaných U/L = míra nezaměstnanosti

6 Předpoklady: 1. L je exogenní a fixní. 2. Během každého měsíce,
s = podíl zaměstnaných pracovníků, kteří opustí nebo přijdou o práci s je míra ztráty práce f = podíl nezaměstnaných, kteří naleznou práci f je míra nalézání práce s a f jsou exogenní

7 Přechody mezi zaměstnaností a nezaměstnaností
f U Zaměstnaní Nezaměstnaní s E

8 Podmínka stálého stavu
Definice: trh práce je ve stálém stavu neboli v dlouhodobé rovnováze, pokud je míra nezaměstnanosti konstantní. Podmínka stálého stavu je: s E = f U počet nezaměstnanýchkteří naleznou práci počet zaměstnaných, kteří ztratí nebo opustí práci

9 Nalezení “rovnovážné” míry U
f U = s  E = s  (L – U ) = s  L – s  U Vyřešíme pro U/L: (f + s)  U = s  L proto:

10 Příklad: Každý měsíc, Nalezněte přirozenou míru nezaměstnanosti:
1% zaměstnaných přijde o práci (s = 0.01) 19% nezaměstnaných nalezne práci (f = 0.19) Nalezněte přirozenou míru nezaměstnanosti:

11 Důsledky pro hospodářskou politiku
Opatření hospodářské politiky sníží přirozenou míru nezaměstnanosti pouze tehdy, pokud sníží s nebo zvýší f.

12 Proč existuje nezaměstnanost?
Kdyby nalézání práce bylo okamžité (f =1), potom by veškerá období nezaměstnanosti byla velmi krátká a přirozená míra nezaměstnanosti by byla blízká nule. Existují dva důvody, proč f < 1: 1. hledání práce 2. strnulost mezd

13 5.2. Hledání práce a frikční nezaměstnanost

14 Hledání práce & frikční nezaměstnanost
Frikční nezaměstnanost: způsobena časem, který pracovníci potřebují k nalezení práce nastává i tehdy, pokud jsou mzdy pružné a existuje dostatek volných pracovních míst existuje protože pracovníci mají odlišné schopnosti a preference pracovní místa vyžadují odlišnou kvalifikaci geografická mobilita zaměstnanců není okamžitá tok informací o volných místech a o uchazečích o práci není dokonalý

15 Odvětvové změny def: Změny ve skladbě poptávky mezi odvětvími nebo regiony. příklad: Technologické změny: více pracovních míst na opravy počítačů, méně pracovních míst pro opravy psacích strojů příklad: Nová mezinárodní obchodní smlouva: poptávka po práci stoupá v exportních odvětvích a klesá v odvětvích, které soutěží s importy Důsledek: frikční nezaměstnanost

16 CASE STUDY (USA): Změny odvětví v dlouhém období

17

18 Další příklady odvětvových změn
Konec 19. století: pokles zemědělství, růst průmyslu Konec 20. století: relativní pokles průmyslu, rozvoj služeb : ropná krize způsobila přesun poptávky od velkých aut k úsporným V dynamické ekonomice dochází k častým odvětvovým změnám, které tak přispívají k frikční nezaměstnanosti.

19 Hospodářská politika a hledání práce
Vládní programy na pomoc při hledání práce: Úřady práce: plní informační funkci a spojují uchazeče o práci a volná pracovní místa Rekvalifikační programy: pomáhají pracovníkům z upadajících odvětví získat kvalifikaci potřebnou pro získání práce v rostoucích odvětvích.

20 Pojištění pro případ nezaměstnanosti
Pokud pracovník ztratí práci, z tohoto pojištění se mu po určitý čas vyplácí část předchozího příjmu. Pojištění zvyšuje nezaměstnanost, protože snižuje náklady příležitosti nezaměstnanosti nutnost potřeby najít si práci f Studie: Čím déle mají pracovníci nárok na podporu v nezaměstnanosti, tím delší je průměrná délka nezaměstnanosti.

21 Výhody pojištění pro případ nezaměstnanosti
Pojištění poskytuje pracovníkům více času k hledání práce a vede tak k efektivnějšímu spárování pracovníků a volných pracovních míst, což by mělo vést k vyšší produktivitě a lepším mzdám.

22 Proč existuje nezaměstnanost?
Přirozená míra nezaměstnanosti: Dva důvody proč f < 1: 1. hledání práce 2. strnulost mezd Hotovo  Nyní 

23 5.3. Strnulost reálných mezd a strukturální nezaměstnanost

24 Nezaměstnanost z důvodu strnulých reálných mezd
Nabídka Práce Reálná mzda Pokud reálná mzda „zamrzne“ nad rovnovážnou úrovní, potom vznikne nedostatek volných pracovních míst. Nezaměstnanost Poptávka Strnulá reálná mzda Najímaná práce Pracovní síla ochotná pracovat

25 Nezaměstnanost v důsledku strnulých reálných mezd
Pokud reálná mzda „zamrzne“ nad rovnovážnou úrovní, potom vznikne nedostatek volných pracovních míst. Potom firmy musí vzácná pracovní místa přidělovat mezi pracovníky. Strukturální nezaměstnanost: Nezaměstnanost vznikající ze strnulosti mezd a z přidělování vzácných pracovních míst.

26 Důvody strnulosti mezd
1. Minimální mzda 2. Odbory 3. Efektivnostní mzdy

27 1. Minimální mzda Minimální mzda může být vyšší než rovnovážná mzda nekvalifikovaných pracovníků, obzvláště u těch mladých. Studie: 10% zvýšení minimální mzdy, zvýši nezaměstnanost teenagerů o 1-3% Ale, efekt minimální mzdy nemůže vysvětlit většinu přirozené míry nezaměstnanosti, protože mzdy většiny pracovníků jsou výrazně vyšší než je minimální mzda.

28 2. Odbory Odbory využívají svoji monopolní sílu, aby zajistily pro své členy vyšší mzdy. Pokud odbory dosáhnou zvýšení mzdy nad rovnovážnou úroveň, potom vzniká nezaměstnanost. Insiders: Zaměstnaní členové odborů, jejichž zájmem je udržovat vysoké mzdy. Outsiders: Nezaměstnaní, ne-členové odborů, kteří preferují rovnovážné mzdy, aby pro ně vznikal dostatek pracovních míst.

29 wage ratio = 100(union wage)/(nonunion wage)
Odbory a mzdy: USA (2005) odvětví # zaměstn. (1000s) členství v odbor. % Wage ratio Soukromý sektor (celk.) 105,508 8.5% 40.5 8 15.4 3.1 2.1 24.4 5.8 13.7 9.5 13.8 122.3 121.7 115.1 112.7 90.6 90.7 129.2 114.0 107.8 113.7 156.9 Vláda (celk.) 20,381 Stavebnictví 8,053 Těžební průmysl 600 Strojírenství 15,518 Maloobchod 14,973 Doprava 4,379 Finance, pojišťovnictví 6,304 Svobodná povolání 10,951 Vzdělání 3,312 Zdravotnictví 14,045 wage ratio = 100(union wage)/(nonunion wage) slide 29

30 3. Teorie efektivnostních mezd
Teorie, podle které vyšší mzdy zvyšují produktivitu pracovníků, v důsledku: přilákání více kvalitních uchazečů o práci zvýšení snahy zaměstnanců, a redukci „flákání“ snižování fluktuace, která je pro firmy nákladná zlepšování zdravotního stavu pracovníků (v rozvojových zemích) Firmy dobrovolně platí mzdy vyšší než rovnovážné, aby zvýšily produktivitu. Důsledek: strukturální nezaměstnanost.

31 Diskusní otázka: Využijte teorii, kterou jsme právě odvodili a navrhněte politiku nebo opatření, pomocí kterých by se dala snížit přirozená míra nezaměstnanosti v ČR. Rozlišujte, zda Vaše návrhy jsou zaměřeny na frikční nebo strukturální nezaměstnanost.

32 Délka trvání nezaměstnanosti, USA, průměry: 1/1990-6/2007
# týdnů v nezaměstnanosti # nezaměstnaných osob jako % celkového # nezaměstnaných Objem času, kteří tito pracovníci strávili v nezaměstnanosti jako % celkového času stráveného v nezaměstnanosti 1-4 38% 6.1% 5-14 31% 18.8% 15 nebo více 75.1%

33 Délka trvání nezaměstnanosti
Data: Většina epizod nezaměstnanosti jsou pouze krátkodobé a střednědobé Ovšem nejvíce času stráveného v nezaměstnanosti lze připsat dlouhodobě nezaměstnaným. Tato dlouhodobá nezaměstnanost je pravděpodobně důsledkem odvětvových změn. Rozlišit odlišné typy nezaměstnanosti je důležité ke správnému cílování politik ke snížení nezaměstnanosti.

34 5.4. Nezaměstnanost - USA

35 TREND (USA): Přirozená míra stoupla mezi 1960-1984, následně klesla mezi 1985-2007

36 VYSVĚTLENÍ TRENDU (USA): Minimální mzda
Trend v reálné minimální mzdě je podobný jako trend ve vývoji přirozené míry. 9 8 7 6 Minimální mzda ve stálých cenách roku 2006 5 dolary/hodina 4 3 Minimální mzda v běžných cenách 2 1 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

37 VYSVĚTLENÍ TRENDU (USA): Členství v odborech
Členství v odborech (vybrané roky) rok % pracovní síly 1930 12% 1945 35% 1954 1970 27% 1983 20.1% 2006 12.0% Od počátku 80.-tých let klesala jak přirozená míra nezaměstnanosti, tak členství v odborech. Ale mezi padesátými a osmdesátými roky přirozená míra rostla, zatímco členství v odborech klesalo.

38 VYSVĚTLENÍ TRENDU (USA): Odvětvové změny
V období byly ceny ropy méně volatilní, což způsobilo menší počet odvětvových změn. Cena barelu ropy ve stálých cenách roku 2007

39 VYSVĚTLENÍ TRENDU (USA): Demografie
1970s: Generace baby boomu narozená po druhé světové válce byla mladá. Mladí pracovníci častěji mění zaměstnání (vysoké s). Od konce 80-tých let po dnešek: Generace baby-boomu zestárla. Pracovníci ve středním věku mění zaměstnání méně často. (nízké s).

40 5.5. Nezaměstnanost - EU

41 Nezaměstnanost v Evropě: 1960-2006
France 12 9 % pracovní síly 6 Italy U.K. 3 Germany 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Zdroj: Burda-Wyplosz 2005 slide 41

42 Míra nezaměstnanosti v Německu a) celková b) dlouhodobá
Zdroj: Siebert 2003

43 Nárůst nezaměstnanosti v Evropě
Šoky Technologický pokrok posunul poptávku po práci od nekvalifikované ke kvalifikované pracovní síle. Důsledek v USA: Zvýšení „kvalifikační prémie“ – mzdového diferenciálu mezi kvalifikovanými a nekvalifikovanými pracovníky. Důsledek v Evropě: Vyšší nezaměstnanost v důsledku vysokých sociálních dávek pro nezaměstnané a silného vlivu odborů.

44 Procento pracovníků, na které se vztahuje kolektivní vyjednávání (2005)
USA 18 % V. Británie 47 % Švýcarsko 53 % Španělsko 68 % Švédsko 83 % Německo 90 % Francie 92 % Rakousko 98 %

45 USA x EU: Indexy zaměstnanosti a reálných mezd (1970=100) Zdroj: Burda-Wyplosz 2005 Euro-zone USA

46 Odpracované hodiny a index reálných mezd: 1870-2000
= dominance důchodového efektu ve velmi dlouhém období Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

47 Odpracované hodiny (za týden na 1 obyvatele ve věku 15-65 let)
Interpretace: Jsou Italové a Francouzi lenoši nebo Američané workoholici? Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

48 Ženy na trhu práce, 2002 Participation rate = the proportion of women of working age in the labour force, whether employed or not. Unemployment rate = female unemployment rate. Employment ratio = the proportion of women of working age actually employed Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

49 OECD: Míra nezaměstnanosti
Zdroj: OECD Factbook

50 OECD: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti
Zdroj: OECD Factbook

51 6.6. Nezaměstnanost - ČR

52 Nezaměstnanost ČR Zdroj: VUPSV

53 ČR: Minimální a průměrná mzda
Zdroj: VUPSV

54 ČR: Demografie Zdroj: Makroekonomická predikce MFČR

55 ČR: Sociální výdaje (běžné ceny)
Zdroj: VUPSV

56 Shrnutí Dlouhodobá průměrná míra nezaměstnanosti
1. Přirozená míra nezaměstnanosti Dlouhodobá průměrná míra nezaměstnanosti Závisí na míře ztráty práce a míře nalézání práce 2. Frikční nezaměstnanost Vzniká v důsledku času, který pracovníci potřebují k přemístění se z jednoho zaměstnání do druhého Může být zvyšována pojištěním pro případ nezaměstnanosti slide 56

57 Shrnutí 3. Strukturální nezaměstnanost Je způsobena strnulostí mezd: reálná mzda zůstává na vyšší hladině než je rovnovážná Způsobena: minimální mzdou, odbory a efektivnostními mzdami 4. Délka trvání nezaměstnanosti Většina případů nezaměstnanosti jsou pouze krátkodobé epizody Ale většina času strávená v nezaměstnanosti připadá na malý počet dlouhodobě nezaměstnaných osob. slide 57

58 Shrnutí Rostla od roku 1960 do počátku osmdesátých let, potom poklesla
5. Chování přirozené míry v USA Rostla od roku 1960 do počátku osmdesátých let, potom poklesla Možná vysvětlení: trendy v reálné minimální mzdě, členství v odborech, strukturální změny, stárnutí generace baby boomu slide 58

59 Shrnutí Prudce vzrostla po roce 1970
6. Evropská nezaměstnanost Prudce vzrostla po roce 1970 Pravděpodobně v důsledku štědrých podpor v nezaměstnanosti, silného členství v odborech a technologického pokroku, který posunul poptávku od nekvalifikované práce. slide 59

60 Literatura Mankiw (2010): Chapter 6: Unemployment
Holman (2010): Kapitola 7: Trh práce a přirozená míra nezaměstnanosti Powerpoint Slides: Mankiw’s Macroeconomics 6th edition. Worth Publishers. (autor: R. Cronovich) slide 60 60


Stáhnout ppt "Předmětem přednášky je…"

Podobné prezentace


Reklamy Google