Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci na PřF Univerzity Palackého v Olomouci Streamlining the Applied Mathematics.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci na PřF Univerzity Palackého v Olomouci Streamlining the Applied Mathematics."— Transkript prezentace:

1 Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci na PřF Univerzity Palackého v Olomouci Streamlining the Applied Mathematics Studies at Faculty of Science of Palacky University in Olomouc MAPLIMAT CZ.1.07/2.2.00/15.0243 Kontrolní schůze řešitelů 12.10.2012

2 Program schůze  4. monitorovací zpráva projektu  Plnění a plán klíčových aktivit  Publicita projektu  Diskuse, odpovědi na dotazy řešitelů

3 Čtvrtá monitorovací zpráva projektu  Klíčové aktivity jsou plněny dle harmonogramu  Monitorovací indikátory jsou průběžně naplňovány  Náklady čerpány v souladu s rozpočtem  Zpráva odevzdána v termínu

4 Plnění a plán klíčových aktivit projektu KA1: Inovace studijních plánů KA2: Příprava a realizace inovované výuky, e-learning KA3: Realizace odborných praxí studentů KA5: Odborné konference KA6: Získávání zájemců o studium aplikované matematiky.

5 KA1: Inovace studijních plánů Co bylo realizováno v posledním období:  Finální verze inovovaných studijních plánů bakalářských studijních oborů aplikované matematiky:  Aplikovaná statistika.- jen malé úpravy  Matematika – Ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví  spojení dvou bakalářských oborů do tohoto jediného,  doplnění podstatných matematických disciplin do povinných předmětů (NM, LP),  zkvalitnění výuky informatiky,  zkvalitnění výuky jazyků,  posílení matematického charakteru státnicových předmětů Kdo: Koordinátoři ONS, OZS, koordinátoři studijních oborů, specialisté pro zajištění e-learningu a studijních opor.

6 KA1: Inovace studijních plánů Co bylo realizováno v posledním období:  Finální verze inovovaných studijních plánů navazujícího studijního oboru Aplikace matematiky v ekonomii  Lepší přizpůsobení AME oběma bakalářským oborům Aplikované matematiky i bakalářskému oboru MAP programu Matematika:  2 dvojice variantních státnicových předmětů,  posílení matematického charakteru státnicových předmětů,  doplnění nových předmětů zejména vhodných pro absolventy Aplikované statistiky,  organické začlenění nových matematicko-ekonomických a ekonomických předmětů  zkvalitnění a rozšíření výuky jazyků, Kdo: Koordinátoři ONS, OZS, koordinátoři studijních oborů, specialisté pro zajištění e-learningu a studijních opor.

7 KA1: Inovace studijních plánů Co bude třeba udělat v příštím období:  Vypracovat modulární skladbu výše uvedených oborů a tuto strukturu zobrazit na webu projektu, nejlépe přímo v Moodlu  Inovovat RNDr. v rámci navazujícího oboru AME Kdo: Koordinátoři ONS, OZS, koordinátoři studijních oborů, expert pro statistiku, specialisté pro zajištění e-learningu a studijních opor.

8 KA2: Příprava a realizace inovované výuky, e-learning Co bylo realizováno v posledním období:  Obsahová aktualizace studijních opor.  Dokončena transformace studijních opor do podoby odpovídající standardům e-learningových studijních opor.  Uložení aktuálních verzí studijních opor do Moodlu.  Příprava skript.  Konzultace a technická podpora pro lektory tvořící e- learningové studijní opory a skripta. Kdo: Lektoři, koordinátoři pro výuku, odborní pracovníci pro zajištění e-learningu a studijních opor

9 KA2: Příprava a realizace inovované výuky, e-learning Co je třeba udělat v následujícím období:  Do konce r. 2012 dokončit všechna skripta a předat je pro tisk ve Vydavatelství UP.  Realizovat inovovanou výuku ZS.  Zdokonalovat přednášky na ZS. Kdo: Lektoři

10 KA3: Realizace odborných praxí studentů Co bylo realizováno v posledním období:  Schůzka se studenty–zájemci o praxe na začátku akad. roku.  Vyhledávání firem k zajištění odborných praxí studentů.  Zajišťování studentských praxí v partnerských a spolupracujících firmách.  Spolupráce s partnery projektu (ČSÚ a TESCO SW) Kdo: Koordinátorka praxí, konzultanti odborných praxí ve firmách, specielně v partnerských.

11 KA3: Realizace odborných praxí studentů Co je třeba udělat v příštím období:  Pokračovat ve vyhledávání a zabezpečování praxí.  Udržovat kontakty s partnery projektu a spolupracujícími firmami.  Poskytovat konzultace studentům ohledně prací. Kdo: Koordinátorka praxí, konzultanti odborných praxí ve firmách, specielně v partnerských.

12 KA5: Odborné konference Aktivita v tomto období oficiálně neprobíhala.  Byl stanoven termín konání konference ODAM spojené se závěrečnou konferencí projektu na 12.-14. červen.  Byla rozeslána část prvních oznámení o ODAMu 2013.  Bylo předběžně dohodnuto speciální číslo Act. Kdo: Koordinátoři pro přípravu konferencí, odborní garanti konferencí a sborníků

13 KA5: Odborné konference Co je třeba udělat v příštím období:  Inovovat web konference pro ODAM 2013  Organizačně zabezpečit sborník abstraktů konference a speciální číslo Act  Organizačně zabezpečit prostory pro konání konference a možnosti ubytování účastníků  Provést výběr zvaných přednášejících.  Zajistit propagaci konference mezi odbornou veřejností a mezi studenty. Kdo: Koordinátoři pro přípravu konferencí, odborní garanti konferencí a sborníků, odborní pracovníci pro zajištění e-learningu a studijních opor

14 Aktivita 6: Získávání zájemců o studium aplikované matematiky Co bylo realizováno v minulém období:  Aktivita oficiálně neprobíhala

15 Aktivita 6: Získávání zájemců o studium aplikované matematiky Co je třeba udělat v příštím období:  Gaudeámus (Brno 30.10-2.11)  příprava materiálů  realizace akce  zápis práce s cílovou skupinou  Den otevřených dveří UP - analogicky Kdo: hlavní řešitelka, koordinátoři všech studijních oborů, doktorandi

16 Publicita projektu  Web projektu http://maplimat.upol.cz  hlavní nástroj publicity – veškeré zprávy o realizovaných akcích, fotodokumentace, aktuality, vše ukládáme na web  Informační materiály:  Inovovaný propagační materiál o studijních oborech aplikované matematiky  Zpravodaj projektu = zápisy z porad na webu Maplimatu.  Informační akce:  Den otevřených dveří  Zvláštní tiskové a mediální zprávy:  Nutno udělat základní zprávu o MAPLIMATu do Žurnálu!  Uvažovat o článku do Žurnálu k některé z oblastí MAPLIMATu!

17 Závěrem… Všem děkuji za spolupráci !!!


Stáhnout ppt "Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci na PřF Univerzity Palackého v Olomouci Streamlining the Applied Mathematics."

Podobné prezentace


Reklamy Google