Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slovotvorba adjektiv Deverbativní adjektiva. MUTACE – deverbativní adjektiva Adjektiva příznačné dějové vlastnosti Adjektiva příznačné dějové vlastnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slovotvorba adjektiv Deverbativní adjektiva. MUTACE – deverbativní adjektiva Adjektiva příznačné dějové vlastnosti Adjektiva příznačné dějové vlastnosti."— Transkript prezentace:

1 Slovotvorba adjektiv Deverbativní adjektiva

2 MUTACE – deverbativní adjektiva Adjektiva příznačné dějové vlastnosti Adjektiva příznačné dějové vlastnosti Adjektiva účelová Adjektiva účelová Adjektiva pasivní možnosti (sklon) Adjektiva pasivní možnosti (sklon) (Adjektiva široce dějově vztahová) (Adjektiva široce dějově vztahová)

3 Adjektiva příznačné dějové vlastnosti (djektiva dějová) Charakterizace děje Charakterizace děje Aktivní vlastnost (výsledková ke slovesům dokonavým) Aktivní vlastnost (výsledková ke slovesům dokonavým) Pasivní vlastnost (výsledková ke slovesům dokonavým a nedokonavým) Pasivní vlastnost (výsledková ke slovesům dokonavým a nedokonavým)

4 Chrakterizace děje -vý (hravý, dravý) -vý (hravý, dravý) -lavý (hořlavý) -lavý (hořlavý) -livý (trpělivý) -livý (trpělivý) -čí (alternativní motivace jmény činitelskými) (tvůrčí, vůdčí, …) -čí (alternativní motivace jmény činitelskými) (tvůrčí, vůdčí, …) -lý (bdělý) -lý (bdělý) -atý (stojatý) -atý (stojatý) -itý (pracovitý) -itý (pracovitý) -utý (smrdutý) -utý (smrdutý) -ný (umíněný) -ný (umíněný) -cný (bojácný) -cný (bojácný) -čný (rozkazovačný) -čný (rozkazovačný)

5 Aktivní vlastnost (od dok. sloves – výsledek děje) -lý (zhýralý, pokročilý, zachovalý) -lý (zhýralý, pokročilý, zachovalý)

6 Pasivní vlastnost (od dok. i nedok. sloves – výsledek působení) -ný, -tý (dojatý, nadutý, zapomenutý) -ný, -tý (dojatý, nadutý, zapomenutý) -ný, -tý (psaný, mluvený, sázený) -ný, -tý (psaný, mluvený, sázený)

7 Adjektiva účelová (určený k …) je určený k tomu, aby se s ním dělalo to, co označuje fundující sloveso -cí (šicí, hrací, hnětací, pletací, sázecí, trávicí, kropicí, žehlicí) -cí (šicí, hrací, hnětací, pletací, sázecí, trávicí, kropicí, žehlicí) -n-í, -n-ý, -ov-ý (učební, lovný, výkladový) -n-í, -n-ý, -ov-ý (učební, lovný, výkladový)

8 Jak se liší adjektiva na –icí/-ící? kreslicí – kreslící kreslicí – kreslící řídicí – řídící řídicí – řídící mluvicí – mluvící mluvicí – mluvící měřicí – měřící měřicí – měřící čisticí – čistící čisticí – čistící trávicí – trávící trávicí – trávící plnicí – plnící plnicí – plnící chránicí – chránící chránicí – chránící dělicí – dělící dělicí – dělící

9 Utvoř adjektiva účelu od sloves mýthasit žehlit mýthasit žehlit brzditmazattavit brzditmazattavit bítučitbodat bítučitbodat střílet(léčit)varovat střílet(léčit)varovat hodovatsvářetkrájet hodovatsvářetkrájet visetpsátstát visetpsátstát

10 Všimni si, od kterého slovesného tvaru se tvoří adjektiva účelu Slovesná paradigmata Slovesná paradigmata Rozdíl mezi paradigmatem jmen a paradigmaty sloves Rozdíl mezi paradigmatem jmen a paradigmaty sloves Kmen přítomný a minulý Kmen přítomný a minulý Kmenotvorná přípona (téma) – prostředek slovotvorby Kmenotvorná přípona (téma) – prostředek slovotvorby

11 Jakým způsobem byste popsali významový rozdíl mezi následujícími dvojicemi adjektiv mycí – myjící mycí – myjící bicí – bijící bicí – bijící krycí – kryjící krycí – kryjící žehlicí – žehlící žehlicí – žehlící hladicí – hladící hladicí – hladící hnací – ženoucí hnací – ženoucí prací - peroucí prací - peroucí

12 Adjektiva pasivní možnosti (náklonnostní) lze s ním dělat to, co označuje fundující sloveso -telný - přijatelný, viditelný, pochopitelný, uvěřitelný,zanedbatelný, srozumitelný, zřetelný, citelný, čitelný -telný - přijatelný, viditelný, pochopitelný, uvěřitelný,zanedbatelný, srozumitelný, zřetelný, citelný, čitelný -ný – rozpustný, dojný, prodejný -ný – rozpustný, dojný, prodejný

13 TRANSPOZICE (adjektiva) Adverbia transponovaná do adjektiv Adverbia transponovaná do adjektiv Adjektivizace slovesných tvarů Adjektivizace slovesných tvarů

14 Adjektivizace slovesných tvarů Přechodník přítomný (nesoucí, hrající, zpívající) Přechodník přítomný (nesoucí, hrající, zpívající) Přechodník minulý (napsavší, roztrhavší) Přechodník minulý (napsavší, roztrhavší) Pasivní příčestí (přenesený, ukrytý, zabitý) Pasivní příčestí (přenesený, ukrytý, zabitý) ? L-ové příčestí (opilý, uschlý, opuchlý) ? L-ové příčestí (opilý, uschlý, opuchlý)

15 Zvlastnostnění děje (participium/přechodník – adjektivum) Zachování vazby fundujícího slovesa (smíšená se zbytky šlehačky – smísit se zbytky šlehačky, opilý pivem – opít se pivem, opilý jako Švéd – opít se jako Švéd, odvolaný ředitelem – být odvolán ředitelem, …) Zachování vazby fundujícího slovesa (smíšená se zbytky šlehačky – smísit se zbytky šlehačky, opilý pivem – opít se pivem, opilý jako Švéd – opít se jako Švéd, odvolaný ředitelem – být odvolán ředitelem, …) Podržení reflexivního se/si Podržení reflexivního se/si (lesknoucí se zrcadlo, pohybující se bod, poděkovavší se král, opozdivší se četník)

16 MODIFIKACE adjektiv Stupeň vlastnosti Stupeň vlastnosti Význam zesilující Význam zesilující Význam zeslabující Význam zeslabující Citově zabarvený, deminutivní, mazlivý význam Citově zabarvený, deminutivní, mazlivý význam

17 Stupeň vlastnosti Kategorie stupňování (gramatika, lexikologické aspekty, slovotvorné aspekty) Kategorie stupňování (gramatika, lexikologické aspekty, slovotvorné aspekty) Stupňování slovotvorné a opisné Stupňování slovotvorné a opisné Formanty II. stupeň – -í, -čí, -ší, -e/-ější, III. stupeň prefix nej-+tvary II. Stupně Formanty II. stupeň – -í, -čí, -ší, -e/-ější, III. stupeň prefix nej-+tvary II. Stupně Adjektiva kvalifikační a relační (stupňování) Adjektiva kvalifikační a relační (stupňování)

18 Od následujících adjektiv tvoř adjektiva vyjadřující menší - větší míru vlastnosti krátkýmalýbílýstarý krátkýmalýbílýstarý lehkýžlutýkrátkýsamotný lehkýžlutýkrátkýsamotný teplýjemnýdlouhývysoký teplýjemnýdlouhývysoký širokýukrutnývelkýhnědý širokýukrutnývelkýhnědý bílýmodrýrudýzelený bílýmodrýrudýzelený blbýhloupýhluchýtlustý blbýhloupýhluchýtlustý bledý bledý

19 Analyzujte komparativy/superlativy tantum nejzazší nejzazší další další pomenší pomenší postarší postarší Všimněme si: Starší muž je mladší než starý muž. Mladší muž je starší než mladý muž

20 Stupňování Která adjektiva nelze stupňovat ? Která adjektiva nelze stupňovat ? Významové důvody Významové důvody Formální důvody Formální důvody Nepravidelné stupňování Nepravidelné stupňování Stupňování a supletivismus Stupňování a supletivismus Opisné stupňování Opisné stupňování Pleonasmus Pleonasmus

21 K možnostem stupňování adjektiv na -cí Osolsobě, K.: Kajícný a nevěřícný - adjektiva na -cí/-cný: slovníky, gramatiky, korpusy. In Hlaváčková, D., Horák, A., Osolsobě, K., Rychlý, P. (eds.), After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing. Brno : Masarykova univerzita. 2009, s. 173-183. Osolsobě, K.: Kajícný a nevěřícný - adjektiva na -cí/-cný: slovníky, gramatiky, korpusy. In Hlaváčková, D., Horák, A., Osolsobě, K., Rychlý, P. (eds.), After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing. Brno : Masarykova univerzita. 2009, s. 173-183.

22 Význam zesilující Sufixy –atý (malinkatý), -ánský (velikánský), -anánský (velikanánský), - atanánský (dlouhatanánský), -itánský (hrozitánský) Sufixy –atý (malinkatý), -ánský (velikánský), -anánský (velikanánský), - atanánský (dlouhatanánský), -itánský (hrozitánský) Prefixy pra- (prabídný), pře- (překrásný), vele- (velevýznamný) Prefixy pra- (prabídný), pře- (překrásný), vele- (velevýznamný)

23 Význam zeslabující,negace Sufixy –avý (bělavý, modravý,…) Sufixy –avý (bělavý, modravý,…) Prefixy ob- + -lý (obtloustlý), po- + -lý (podlouhlý), při- + -lý (přihlouplý), na- + - lý (namodralý) Prefixy ob- + -lý (obtloustlý), po- + -lý (podlouhlý), při- + -lý (přihlouplý), na- + - lý (namodralý) Prefix ne- Prefix ne-

24 Negativa tantum a adjektiva vyjadřující absenci vlastnosti nebohýnedůtklivý nebohýnedůtklivý nerudnýnezvedený nerudnýnezvedený nemluvnýnedočkavý nemluvnýnedočkavý nestoudnýnetýkavý nestoudnýnetýkavý bezcitnýbezduchý bezcitnýbezduchý bezdětnýbezpečný bezdětnýbezpečný bezmyšlenkovitýbezúročný bezmyšlenkovitýbezúročný bezzubýbezostyšný bezzubýbezostyšný

25 Citově zabarvený, deminutivní, mazlivý význam Sufixy –ičk-ý (maličký), -ink-ý (malinký, oučk-ý (tenoučky), -ounk-ý (slabounký), - oulink-ý (slaboulinký) … Sufixy –ičk-ý (maličký), -ink-ý (malinký, oučk-ý (tenoučky), -ounk-ý (slabounký), - oulink-ý (slaboulinký) …

26 Tvoř adjektiva od adverbií (mutace nebo transpoczice? zdevedlevně zdevedlevně uvnitřtampřed uvnitřtampřed okolobrzyloni okolobrzyloni dnesnyníopět dnesnyníopět pozděvčasvčera pozděvčasvčera zítraněkdytehdy zítraněkdytehdy


Stáhnout ppt "Slovotvorba adjektiv Deverbativní adjektiva. MUTACE – deverbativní adjektiva Adjektiva příznačné dějové vlastnosti Adjektiva příznačné dějové vlastnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google