Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CJBB84 1 GAK CJBB75 21.3.2011. CJBB84 2 Která adjektiva se stupňují ? Korpusová sonda Kam patří stupňování adjektiv ? Je komparace gramatickou kategorií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CJBB84 1 GAK CJBB75 21.3.2011. CJBB84 2 Která adjektiva se stupňují ? Korpusová sonda Kam patří stupňování adjektiv ? Je komparace gramatickou kategorií."— Transkript prezentace:

1 CJBB84 1 GAK CJBB75 21.3.2011

2 CJBB84 2 Která adjektiva se stupňují ? Korpusová sonda Kam patří stupňování adjektiv ? Je komparace gramatickou kategorií (jako rod, číslo, pád, osoba...) ? Která adjektiva lze v češtině stupňovat a která nikoliv ? Pevné hranice ?

3 CJBB84 3 Korpus Pozorování korpusu z hlediska výskytu tvarů II. III. stupně. Pozorování korpusu z hlediska ověření hranic +/- stupňovatelnosti adjektiv.

4 CJBB84 4 Značkování adjektiv v korpusech ČNK AA.* - obyčejné adjektivum AC.* - adjektivum – jm. tvar AU.* - adj. přivl. na –ův a –in AG.* adj. od přech. přít. AM.* adj. od přech. min.

5 CJBB84 5 Pozice 10 - Stupeň (GRADE) - - neurčuje se 1 - 1. stupeň 2 - 2. stupeň 3 - 3. stupeň

6 CJBB84 6 Počet tvarů AA.......1.* AA.......[23].*

7 CJBB84 7 Zastoupení tvarů jedn. stupňů v korpusu AA.......1.*43059 (91,7 %) AA.......[23].*3545 (8,3 %)

8 CJBB84 8 Analytické tvary více + I. stupeň nejvíce + I. stupeň

9 CJBB84 9 adjektiva na -cí ?-cí/?-cný > - oucnější SYN200010 vroucnější/25, žádoucnější/23, horoucnější/7, vědoucnější/3, živoucnější/2, přejícnější/2, vidoucnější/1, pomíjejícnější/1, srdcervoucnější/1, jsoucnější/1, SYN200513 žádoucnější/44, vroucnější/30, horoucnější/12, nemohoucnější/2, nejmatoucnější/1, živoucnější/1, divoucnější/2, vědoucnější/1, jsoucnější/1, strhujícnější/ 1, přejícnější/ 1, zdrcujícnější/1, kajícnější/ 1 SYN2006PUB16 vroucnější/41, žádoucnější/27, vědoucnější/7, srdcervoucnější/3, kajícnější/3, horoucnější/3, nemohoucnější/2, sebevroucnější/1, mohoucnější/1, strhujícnější/ 1, přejícnější/ 1, zdrcujícnější/1, alarmujícnější/1, znevažujícnější/1, odstrašujícnější/1, sebenepřejícnější/1

10 CJBB84 10 měkká adjektiva druhově přívlastňovací aby se dodavatelům nenasazovala hlava, než jim přísluší...... co kdyby si nasadili o něco kůži....... možná příště trochu užší čelist a oči,...

11 CJBB84 11 Analytické vyjadřování stupně/míry/množství - struktury s více, nejvíce než já. Je než já.... svými důsledky je než formální kontrola…...kontaktní tuhé make-upy jsou, protože obsahují nejvyšší podíl pudru...... Basilio je než Rossiniho...

12 CJBB84 12 Co vyjadřují slova jinačejší, onačejší aneb jak je to se stupňováním zájmen ? „Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.“

13 CJBB84 13 Adjektiva na –cí – meze a možnosti syntetického stupňování Již Václav Jan Rosa uvádí vedle sémanticky podmíněných omezení stupňování adjektiv i omezení formální a tvrdí, že adjektiva se sufixy -cý, -zý, -sý a -ší nelze (synteticky) stupňovat. Šmilauer: „…adjektiva na –cí lze stupňovat přidáním -n- : vroucí – vroucnější“ (srv. Šmilauer, 1971, s. 127). ESČ: „… adjektiva na –cí a subjektově posesivní adjektiva na –ův/-in stupňovat nelze.“ (Karlík, Nekula, Pleskalová, 2002, s. 447). Případy, kdy tvar adjektiva na –cí vyjadřuje nejvyšší míru vlastnosti (srv. Trávníček, 1951, s. 354).

14 CJBB84 14 Adjektiva na –cí : různé derivační typy adjektivizované přechodníky přítomné/aktivní adjektiva slovesná (nesoucí) AG.* Mohou se po významové stránce osamostatňovat (dezaktivizovat): vroucí voda, vidoucí oko, kající hříšník, … ) deverbativní adjektiva účelová (mycí, krycí, řadicí, …) AA.* adjektiva neodvozená od sloves (domácí) AA.* adjektiva druhově přivlastňovací od neuter podle vzoru kuře. Derivační kmen je rozšířen o -ec- < -et- (výjimečně -eč-) : kuřecí, hraběcí, (jehněčí, prasečí, …) AA.* desubstantivní adjektiva na –cí ve spojeních hebrejského superlativu (divoucí, hrůzoucí, krásoucí, letoucí, pravdoucí, smrťoucí, tmoucí ) AA.*

15 CJBB84 15 N-Ng/ N-A { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/8/2288702/slides/slide_15.jpg", "name": "CJBB84 15 N-Ng/ N-A

16 CJBB84 16 Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí (Ex 10, 22) František Halas : Předjarní Teplo všude smýčí. Slunce zdvihá žezlo A proč ptáci křičí? Aby už ven lezlo semínko a brouci pro ten hlad hladoucí.

17 CJBB84 17 Idiomatické tvoření konstrukcí typu tma tmoucí (příklady handout) klasifikace slovníkykorpusyinternet vymezení časuleta letoucído večera večeroucíhoměsíce měsícoucí vymezení jiné než časové do mrti mrťoucío chlup chlupoucí přírodní jevytma tmoucízima zimoucímlha mlhoucí kladné pocity/hodnocení krása krásoucímodro modroucíláska láskoucí, hvězda hvězdoucí záporné pocity/hodnocení bída bídoucíhlad hladoucí, smrad smradoucí vztah k místu (od vlastních jmen míst) Praha prahoucí, Čára čároucí vulgarismyv řiti řiťoucí, kráva krávoucí, piča pičoucí, …


Stáhnout ppt "CJBB84 1 GAK CJBB75 21.3.2011. CJBB84 2 Která adjektiva se stupňují ? Korpusová sonda Kam patří stupňování adjektiv ? Je komparace gramatickou kategorií."

Podobné prezentace


Reklamy Google