Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Služby obyvatelstvu Klára Čermáková 3.C. Dělení podle: - oblasti spotřeby: - pro potřeby celé společnosti = kolektivní (státní správa, obrana, bezpečnost)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Služby obyvatelstvu Klára Čermáková 3.C. Dělení podle: - oblasti spotřeby: - pro potřeby celé společnosti = kolektivní (státní správa, obrana, bezpečnost)"— Transkript prezentace:

1 Služby obyvatelstvu Klára Čermáková 3.C

2 Dělení podle: - oblasti spotřeby: - pro potřeby celé společnosti = kolektivní (státní správa, obrana, bezpečnost) - hrazeny z veřejných zdrojů - pro potřeby jednotlivců = individuální (služby obyvatelstvu) - hrazeny z veřejných zdrojů - pro potřeby jednotlivců = individuální (služby obyvatelstvu) - hrazeny ze soukromých zdrojů - potřeby lidské práce: - nevýdělečné - zajišťuje je rozpočet státu, obcí či dalších institucí - výdělečné - finančnictví, lázeňství - výdělečné - finančnictví, lázeňství

3 Služby tvoří:  sociální péče  zdravotnická péče  školství  finančnictví  administrativa a řízení  maloobchod a zahraniční obchod  ubytování a stravování  tělovýchova a rekreace

4 Řády služeb:  Pro vznik služby je potřeba určitého počtu zákazníků.  Některé služby vyžadují menší počet zákazníků (např. obchod s potravinami, restaurace) = SLUŽBY I. ŘÁDU.  Řádovost služby se zvyšuje s vyšším počtem zákazníků a větší řádové služby potřebují také větší zázemí. (Proto jsou například školy, divadla, soudy, banky jen ve větších městech)  Práh služeb:  = určitý minimální počet uživatelů pro každou službu

5  Každý okruh služeb je charakterizován specifickou soustavou zařízení s různou úrovní vybavenosti a různou klientelou.  Hustota a velikost obslužných zařízení odpovídá počtu uživatelů a frekvenci jejich návštěv.  Poptávku po službách výrazně ovlivňuje hustota zalidnění, velikost sídel a životní úroveň obyvatelstva

6  Nabídka služeb je dána vyspělostí ekonomiky, rozmístěním výroby, vybaveností dopravní sítě, kvalitou pracovních sil a objemem investic.  Podle využívání služeb lze posuzovat životní úroveň obyvatelstva. Ve vyspělých zemích zaměstnávají různé formy služeb více než 50% ekonomicky aktivních obyvatel.

7  Služby a jejich zařízení jsou umisťovány v sídlech.V jednom sídle bývá více druhů služeb stejného řádu.  Počet měst se službami vyššího řádu je nižší než počet měst se službami řádu nižšího.  Sídla se službami vyššího řádu slouží i širokému zázemí

8 Zahraniční obchod:  Velkým obratem zahraničních služeb se vyznačují hlavně malé vyspělé státy Evropy ( např. Švýcarsko exportuje 90-95% své produkce hodinek a léčiv, Belgie a Nizozemí vyváží 75-80% vyráběných obráběcích strojů ).  Vyspělé země dovážejí hlavně suroviny a ve vývozu převládají stroje a zařízení. Méně vyspělé země vyvážejí naopak suroviny a zemědělské produkty a dovážejí výrobky strojírenského a potravinářského průmyslu.

9 Služby zpravodajské:  Špionážní služby = státní orgány, které mají za úkol vyhledávat, získávat, shromažďovat a vyhodnocovat informace významné pro obranu státu, …  V ČR působí Bezpečnostní informační služba (BIS), Úřad pro zahraniční styky a informace, Vojenské zpravodajství

10 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Služby obyvatelstvu Klára Čermáková 3.C. Dělení podle: - oblasti spotřeby: - pro potřeby celé společnosti = kolektivní (státní správa, obrana, bezpečnost)"

Podobné prezentace


Reklamy Google