Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické zesilovače

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické zesilovače"— Transkript prezentace:

1 Elektronické zesilovače
VY_32_INOVACE_rypkova_ Opakování - Riskuj Ing. Božena Rypková Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1.5. CZ.1.07/1.5.00/ – Individualizace a inovace výuky

2 Anotace DUM poslouží k opakování učiva o zesilovačích. Lze jej využít i k opakování maturitních témat.

3 Riskuj

4 Pro začátek Vytvořte si skupiny
Zvolte rozhodčího (zapisovatele), který sleduje čas určený pro odpověď První skupina vybírá otázku, za správnou odpověď rozhodčí přidělí body Poté vybírá otázku další skupina Soutěž končí po vyčerpání všech otázek Vyhrává skupina s největším počtem bodů

5 Risk – hrací pole polovodiče zesilovače Co je? tranzistory schémata
1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 5000

6 Polovodiče 1000 Dioda, cívka, tranzistor Tranzistor, tyristor, dioda
Mezi polovodičové součástky patří Dioda, cívka, tranzistor Tranzistor, tyristor, dioda Tyristor, zesilovač, kondenzátor Na hrací pole

7 Vlastní vodivost polovodiče vzniká
V polovodiči typu N V čistém polovodiči V polovodiči typu P Na hrací pole

8 Které částice nemohou být nosiči proudu
Polovodiče 3000 Které částice nemohou být nosiči proudu Atomová jádra Valenční elektrony Vnitřní elektrony Na hrací pole

9 Která vodivost závisí silně na teplotě
Polovodiče 4000 Která vodivost závisí silně na teplotě Vlastní Nevlastní typu P Nevlastní typu N Na hrací pole

10 Polovodiče 5000 Vyjmenuj alespoň čtyři jevy vznikající v polovodičích.
ODPOVĚĎ Usměrňovací; tranzistorový; Fotoelektrický; termoelektrický . Seebekův, Peltierův; jevy způsobené magnetickým polem – Hallův, magnetorezistenční; tunelový; lavinový a Zenerův; paměťový Na hrací pole

11 Které nosiče náboje způsobují vodivost v bipolárních tranzistorech
Zesilovače 1000 Které nosiče náboje způsobují vodivost v bipolárních tranzistorech Díry Elektrony i díry Elektrony Na hrací pole

12 Zesilovače 2000 Aktivní lineární dvojpól Pasivní nelineární čtyřpól
Zesilovač je: Aktivní lineární dvojpól Pasivní nelineární čtyřpól Aktivní nelineární dvojbran Na hrací pole

13 Zesilovače 3000 Na dolní a horní mezní frekvenci Na zesílení
Na čem závisí šířka přenášeného pásma zesilovače Na dolní a horní mezní frekvenci Na zesílení Na umístění pracovního bodu Na hrací pole

14 Zesilovače 4000 Změnou vstupního napětí Změnou frekvence
Čím je dána změna polohy pracovního bodu Změnou vstupního napětí Změnou frekvence Změnou šířky přenášeného pásma Na hrací pole

15 Zesilovače 5000 Nakresli a popiš charakteristické rovnice tranzistoru v zapojení SE a urči parametr 𝒉 𝟐𝟏 ODPOVĚĎ Na hrací pole

16 Co je? 1000 Bor-B, hliník-Al, galium-Ga, indium-In
Příměsovým prvkem polovodiče typu P Bor-B, hliník-Al, galium-Ga, indium-In Indium-In, arsen-As, galium-Ga, křemík-Si hliník-Al, antimon-Sb, fosfor-P, germanium-Ge Na hrací pole

17 Co je? 2000 Emitor Záporná elektroda tranzistoru v zapojení PNP
Kladná elektroda tranzistoru v zapojení NPN Záporná elektroda tranzistoru v zapojení NPN Na hrací pole

18 Zápornou zpětnou vazbu Proudovou zpětnou vazbu
Co je? 3000 přivedeme-li výstupní signál zpět na vstup zesilovač ve fázi se vstupním signálem, jedná se o Kladnou zpětnou vazbu Zápornou zpětnou vazbu Proudovou zpětnou vazbu Na hrací pole

19 Co je? 4000 Pracovní třída B Pracovní bod je umístěn v zániku 𝑰 𝑪
Pracovní bod je umístěn za zánikem 𝑰 𝑪 Pracovní bod je umístěn v lineární části charakteristiky Na hrací pole

20 Co je? 5000 Selektivní zesilovač a kdy je jeho zesílení největší
ODPOVĚĎ Úzkopásmový vf zesilovač. Jeho zesílení je maximální při rezonanční frekvenci paralelního laděného obvodu Na hrací pole

21 Tranzistory 1000 Jaké jsou základní vlastnost tranzistoru?
Zesílení, zpětná vazba, frekvence Zesílení, zkreslení, šířka přenášeného pásma Zesílení, zkreslení, určení pracovního bodu Na hrací pole

22 V pracovní třídě A pracuje
Tranzistory 2000 V pracovní třídě A pracuje NF zesilovač VF zesilovač Výkonový zesilovač Na hrací pole

23 Zesílení zesilovače se zpětnou vazbou je dáno vztahem
Tranzistory 3000 Zesílení zesilovače se zpětnou vazbou je dáno vztahem A´= 𝟏 𝟏−𝜷𝑨 A´= 𝑨 𝟏−β𝑨 A = 𝑼 𝟏+β𝑨 Na hrací pole

24 Je-li tranzistor otevřený, je v propustném směru přechod?
Tranzistory 4000 Je-li tranzistor otevřený, je v propustném směru přechod? Emitor - báze Emitor - kolektor Báze - kolektor Na hrací pole

25 Tranzistory 5000 Jak rozdělujeme zesilovače podle zapojení zesilovacího prvku? Nakresli zapojení, popiš vlastnosti ODPOVĚĎ Na hrací pole

26 Schémata 1000 Transformátor PNP Tranzistor NPN Tranzistor PNP
Značka představuje Transformátor PNP Tranzistor NPN Tranzistor PNP Na hrací pole

27 o jakou zpětnou vazbu se jedná
Schémata 2000 o jakou zpětnou vazbu se jedná paralelní sériovou proudovou Na hrací pole

28 Schémata 3000 𝑈 𝐶𝐸 𝐼 𝐶 Jak určíme zatěžovací přímku ve výstupních charakteristikách tranzistoru? 𝑏𝑜𝑑 𝐴: 𝐼 𝐶 =0; 𝑈 𝐶𝐸 = 𝑈 𝐶𝐶 bod B: 𝐼 𝐶 = max., 𝑈 𝐶𝐸 =0 𝑏𝑜𝑑 𝐴: 𝐼 𝐵 =0; 𝑈 𝐶𝐸 = 𝑈 𝐵𝐶 bod B: 𝐼 𝐵 = max., 𝑈 𝐶𝐸 =0 𝑏𝑜𝑑 𝐴: 𝐼 𝐶 =0; 𝑈 𝐵𝐸 = 𝑈 𝐶𝐶 bod B: 𝐼 𝐵 = max., 𝑈 𝐵𝐸 =max Na hrací pole

29 O jaký tranzistor se jedná? Epitaxně planární tranzistor
Schémata 4000 O jaký tranzistor se jedná? Tranzistor MESA Slitinový tranzistor Epitaxně planární tranzistor Na hrací pole

30 Schémata 5000 Nakresli NF zesilovač a popiš jeho činnost ODPOVĚĎ
Na hrací pole

31 Použitá literatura KESL, Jan. Elektronika: učebnice : základní studijní materiál pro střední školy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 143 s. ISBN HÄBERLE, Heinz. Průmyslová elektronika a informační technologie: učebnice : základní studijní materiál pro střední školy. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 719 s. ISBN Použité obrázky: vlastní tvorba autorky v programu PowerPoint.


Stáhnout ppt "Elektronické zesilovače"

Podobné prezentace


Reklamy Google