Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické zesilovače VY_32_INOVACE_rypkova_ 04-2-15-Opakování - Riskuj Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické zesilovače VY_32_INOVACE_rypkova_ 04-2-15-Opakování - Riskuj Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám."— Transkript prezentace:

1 Elektronické zesilovače VY_32_INOVACE_rypkova_ 04-2-15-Opakování - Riskuj Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1.5. CZ.1.07/1.5.00/34.0195 – Individualizace a inovace výuky Ing. Božena Rypková

2 Anotace DUM poslouží k opakování učiva o zesilovačích. Lze jej využít i k opakování maturitních témat.

3

4  Vytvořte si skupiny  Zvolte rozhodčího (zapisovatele), který sleduje čas určený pro odpověď  První skupina vybírá otázku, za správnou odpověď rozhodčí přidělí body  Poté vybírá otázku další skupina  Soutěž končí po vyčerpání všech otázek  Vyhrává skupina s největším počtem bodů

5 polovodičezesilovačeCo je?tranzistoryschémata 1000 2000 3000 4000 5000 Risk – hrací pole

6 Mezi polovodičové součástky patří Dioda, cívka, tranzistor Tranzistor, tyristor, dioda Tyristor, zesilovač, kondenzátor Na hrací pole

7 Vlastní vodivost polovodiče vzniká V polovodiči typu N V čistém polovodiči V polovodiči typu P Na hrací pole

8 Které částice nemohou být nosiči proudu Atomová jádra Valenční elektrony Vnitřní elektrony Na hrací pole

9 Která vodivost závisí silně na teplotě Vlastní Nevlastní typu P Nevlastní typu N Na hrací pole

10 Vyjmenuj alespoň čtyři jevy vznikající v polovodičích. ODPOVĚĎ Usměrňovací; tranzistorový; Fotoelektrický; termoelektrický. Seebekův, Peltierův; jevy způsobené magnetickým polem – Hallův, magnetorezistenční; tunelový; lavinový a Zenerův; paměťový Na hrací pole

11 Které nosiče náboje způsobují vodivost v bipolárních tranzistorech Díry Elektrony i díry Elektrony Na hrací pole

12 Zesilovač je: Pasivní nelineární čtyřpól Aktivní lineární dvojpól Aktivní nelineární dvojbran Na hrací pole

13 Na čem závisí šířka přenášeného pásma zesilovače Na dolní a horní mezní frekvenci Na zesílení Na umístění pracovního bodu Na hrací pole

14 Čím je dána změna polohy pracovního bodu Změnou vstupního napětí Změnou frekvence Změnou šířky přenášeného pásma Na hrací pole

15 ODPOVĚĎ Na hrací pole

16 Příměsovým prvkem polovodiče typu P Bor-B, hliník-Al, galium-Ga, indium-In Indium-In, arsen-As, galium-Ga, křemík-Si hliník-Al, antimon-Sb, fosfor-P, germanium-Ge Na hrací pole

17 Emitor Záporná elektroda tranzistoru v zapojení PNP Kladná elektroda tranzistoru v zapojení NPN Záporná elektroda tranzistoru v zapojení NPN Na hrací pole

18 přivedeme-li výstupní signál zpět na vstup zesilovač ve fázi se vstupním signálem, jedná se o Kladnou zpětnou vazbu Zápornou zpětnou vazbu Proudovou zpětnou vazbu Na hrací pole

19 Pracovní třída B Pracovní bod je umístěn v lineární části charakteristiky Na hrací pole

20 * Selektivní zesilovač a kdy je jeho zesílení největší ODPOVĚĎ Úzkopásmový vf zesilovač. Jeho zesílení je maximální při rezonanční frekvenci paralelního laděného obvodu Na hrací pole

21 Jaké jsou základní vlastnost tranzistoru? Zesílení, zpětná vazba, frekvence Zesílení, zkreslení, šířka přenášeného pásma Zesílení, zkreslení, určení pracovního bodu Na hrací pole

22 V pracovní třídě A pracuje NF zesilovač VF zesilovač Výkonový zesilovač Na hrací pole

23 Zesílení zesilovače se zpětnou vazbou je dáno vztahem Na hrací pole

24 Je-li tranzistor otevřený, je v propustném směru přechod? Emitor - báze Emitor - kolektor Báze - kolektor Na hrací pole

25 * Jak rozdělujeme zesilovače podle zapojení zesilovacího prvku? Nakresli zapojení, popiš vlastnosti ODPOVĚĎ Na hrací pole

26 Značka představuje Transformátor PNP Tranzistor NPN Tranzistor PNP Na hrací pole

27 o jakou zpětnou vazbu se jedná paralelní sériovou proudovou Na hrací pole

28 Jak určíme zatěžovací přímku ve výstupních charakteristikách tranzistoru? Na hrací pole

29 O jaký tranzistor se jedná? Tranzistor MESA Slitinový tranzistor Epitaxně planární tranzistor Na hrací pole

30 Nakresli NF zesilovač a popiš jeho činnost ODPOVĚĎ Na hrací pole

31 Použitá literatura KESL, Jan. Elektronika: učebnice : základní studijní materiál pro střední školy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 143 s. ISBN 80- 7300-143-8. HÄBERLE, Heinz. Průmyslová elektronika a informační technologie: učebnice : základní studijní materiál pro střední školy. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 719 s. ISBN 80-867-0604-4. Použité obrázky: vlastní tvorba autorky v programu PowerPoint.


Stáhnout ppt "Elektronické zesilovače VY_32_INOVACE_rypkova_ 04-2-15-Opakování - Riskuj Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám."

Podobné prezentace


Reklamy Google