Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Generátory tvorby hodnoty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Generátory tvorby hodnoty"— Transkript prezentace:

1 Generátory tvorby hodnoty
Výzkumný projekt GAČR 402/09/0173

2 Cíl a nástroje jeho dosažení
Snaha o uchopení komplexního podnikového systému za účelem podpory formulace vhodné strategie podniku. Měření tvorby hodnoty (současného stavu a budoucího vývoje výkonnosti) prostřednictvím INFA a IN05 podpořené manažerským simulátorem interakce stakeholders modelujícím vzájemné působení cílů vlastníků, zaměstnanců a zákazníků (implementací teorie systémové dynamiky v podnikohospodářské vědě za účelem pochopení budoucího vývoje výkonnosti podniku).

3 Řešitelé Jakub Šindelář Petr Vrbský Inka a Ivan Neumaierovi

4 Výsledky a forma výstupů
Portfólio našich vědeckých zájmů – popularizace finanční analýzy INFA a otestování bankrotně-bonitního indexu IN05 na aktuálních datech – bylo rozšířeno o zkoumání konfliktů stakeholders (NEUMAIER, I. - NEUMAIEROVÁ, I. : Manažerský simulátor Řízení spokojenosti stakeholders. Praha, Oeconomica s. a program. ISBN ).

5 IN05 Doménou indexu IN05 zůstává individuální posouzení konkrétního podniku. Celkově lze říci, že úspěšnost indexu IN05 se v průběhu času zachovala či mírně zlepšila. Není důvod vytvářet nový index. Pro rychlou orientaci, zda podnik tvoří hodnotu či spěje k bankrotu index IN05 neztrácí svou vypovídací schopnost. Při relativně uzavřeném vzorku podniků, např. odvětví, lze pomocí, např. indexu IN05 predikovat změny v rozložení podniků do skupiny podniků spějících k bankrotu a podniků tvořících hodnotu. Změny počtu podniků tvořících hodnotu, či spějící k bankrotu, nám dají rychlou orientační informaci, že se v odvětví něco děje. Více nemůžeme požadovat - výši objemových ukazatelů (HDP či ekonomický zisk) bankrotní a bonitní indexy předpovídat nemohou.

6 INFA Finanční analýza INFA dává rámec srovnání a hodnocení výkonnosti, který dokáže v hlavních rysech obsáhnout základní generátory tvorby hodnoty podniku. Diagnostikuje, zda podnik vytváří hodnotu prostřednictvím schopnosti vytvářet velikost výstupu, nebo prostřednictvím způsobu jeho dělení. Právě toto je důležité dělení faktorů tvorby hodnoty – zda se jedná o faktor, který působí na velikost vytvořeného výstupu a je schopen tento výstup zvětšit, nebo zda jde o faktor, který dokáže zvětšit hodnotu pro akcionáře prostřednictvím způsobu dělení již vytvořeného podnikového výstupu. Skupiny faktorů, tak jak je vymezuje INFA, mají diametrálně odlišné vlastnosti. Důvodem slabé podnikové výkonnosti může být neschopnost podniku výstup vytvořit, nebo nevhodné rozdělování výstupu. Jedná se o strategickou otázku podle které je třeba nastavit podnikové politiky.

7 Simulátor spokojeností stakeholders
Navazuje na úvahy o strategickém směrování a cílové hodnoty spokojenosti vlastníků vzešlé ze srovnání s odvětvím, resp. nejlepšími v odvětví v rámci benchmarkingu INFA. Model se snaží se o komplexní pohled ve vzájemných souvislostech a to jak pokud jde o propojení cílů vlastníků, zaměstnanců a zákazníků, tak také pokud jde o měkké a tvrdé faktory. Počítá s tím, že každá akce vzbudí reakci a dovoluje nastavit kromě její výše také dobu, kdy se tak stane (zpoždění). Umožňuje vidět dlouhodobé důsledky jednotlivých rozhodnutí a uvědomit si, které atributy strategie jsou prospěšné nebo škodlivé z hlediska vize podniku.


Stáhnout ppt "Generátory tvorby hodnoty"

Podobné prezentace


Reklamy Google