Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky"— Transkript prezentace:

1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky
Systémové pojetí výchovy doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.

2 Literatura: Blížkovský,B. Systémová pedagogika,Ostrava: Amosium ,1992.
Pelikán,J. Výchova jako teoretický problém, Ostrava Amosium,1995.

3 Systémové pojetí výchovy:
Pojmy-systém, základní prvky výchovného systému. Objekt a subjekt výchovy,výchovné cíle a prostředky výchovy. Proměny vztahů mezi cíli,prostředky a podmínkami výchovy.

4 Systém: relativně uzavřený celek,který je
Systém: relativně uzavřený celek,který je tvořen prvky,strukturou a funkcí prvků. Struktura: síť vzájemných vazeb a vztahů mezi prvky systému. Funkce prvku: působení prvku v systému, ať jej ovlivňuje kladně(eufunkce) nebo záporně(disfunkce).

5 Základní prvky výchovného systému:
Subjekt a objekt výchovy Podmínky, ve kterých se výchova uskutečňuje. Soustava výchovných cílů. Soustava výchovných prostředků. Výchova je tím účinnější,čím větší je relativní soulad jejích podmínek, cílů a prostředků!

6 Výchovný proces – systémové pojetí:
Předpokládaný stav osobnosti Funkcionální Intencionální Vnější podmínky Vnitřní podmínky Průběh v čase Zásady Metody Formy Výchozí stav osobnosti Vliv vnějšího prostředí vnitřního Výchovné Sebevýchova

7 Schéma systému výchovy:
(Podle prvků a vazby mezi nimi) Intencionální působení Funkcionální působení 2 1 Výchovné podněty 3 Výchovné podněty Subjekt Výchovy (pedagog, výchovná instituce) Společenské prostředí Objekt výchovy A B Vnitřní podmínky Genetická výbava, osobnost

8 Podmínky výchovy jsou charakterizovány celkovou dosaženou úrovní života a životního prostředí vychovávaných i vychovatelů –jsou dány tím co existuje,včetně zjevných a skrytých možností. Součástí podmínek jsou sociální (interpersonální) vztahy,které se na výchově podílejí,tedy nejen věcné(materiální)skutečnosti. Podmínky ovlivňují volbu (výběr) výchovných cílů a prostředků.

9 Vnější a vnitřní podmínky výchovy:
Vnější podmínky výchovy jsou sociální a přírodní okolnosti,které výchovu ovlivňují. Vnitřní podmínky výchovy tvoří dosažená úroveň a předpoklady vychovávaných jedinců a skupin(jejich věkové,individuální a skupinové zvláštnosti) Vnější a vnitřní podmínky výchovy se vzájemně ovlivňují a podmiňují!

10 Schéma sociálního prostředí:
Společnost a její instituce (z hlediska jeho vlivu na dítě/žáka) Lokální a regionální prostředí Interpersonální kontakty Dítě (žák) Rodina A1 Škola – zájmová skupina A2 A - sociální mikroprostředí B - sociální mezoprostředí C - sociální makroprostředí Sdělovací prostředky B C

11 Cíle výchovy: cíl výchovy znamená orientaci k určitým hodnotám.
cíle výchovy postihují vědomě zvolené pedagogické možnosti, vymezují směr žádoucího vývoje vychovávaných a působení vychovávajících. cíle výchovy mají být přiměřené podmínkám vnějším i vnitřním cíle výchovy jsou rozlišovány jako: obecné,specifické, autonomní,heteronomní,adaptační,anticipační…(viz odbor. literatura-např.Jůva,V.Úvod do obec.ped.)

12 Prostředky výchovy: „Nástroje“ umožňující dosažení výchovných cílů.
Širší vymezení pojmu zahrnuje prostředky materiální i nemateriální povahy(výchovné zásady,metody, organizační formy) a dále celou sféru materiálních prostředků(pomůcek,učeben…). Užší vymezení pojmu zahrnuje jen prostředky materiální.

13 Proměny vztahů mezi cíli, prostředky a podmínkami výchovy:
Pd P C = cíle P = prostředky Pd = podmínky Pd Optimální využití podmínek a prostředků napomáhá k dosažení vyšších cílů (C1 – C2)

14 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google