Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historická sociologie Martin Vávra konzultace v pátek mezi 11:30 a 12:30 na katedře sociologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historická sociologie Martin Vávra konzultace v pátek mezi 11:30 a 12:30 na katedře sociologie."— Transkript prezentace:

1 Historická sociologie Martin Vávra martin.vavra@soc.cas.cz konzultace v pátek mezi 11:30 a 12:30 na katedře sociologie

2 Cílem kurzu je seznámit posluchače s klíčovými postavami a tématy historické sociologie. Výklad shrne vývoj oboru od jeho počátků (Comte, Marx, Weber, Durkheim) až po současnost (Parsons, Eisendstadt, Luhmann, Giddens, Wallerstein). Pozornost bude věnována problematice sociologických periodizací historického vývoje a typologií společností (Spencer, Tönnies), ale i otázkám mechanismů a procesů historických změn (Elias, Foucault). Kurz uzavře tematika vývoje moderní společnosti ve fázi první a druhé moderny (Bell, Toffler, Bauman, Beck).

3 Cílem kurzu je seznámit posluchače s klíčovými postavami a tématy historické sociologie. Výklad shrne vývoj oboru od jeho počátků ( Comte, Marx, Weber, Durkheim) až po současnost ( Parsons, Eisendstadt, Luhmann, Giddens, Wallerstein). Pozornost bude věnována problematice sociologických periodizací historického vývoje a typologií společností ( Spencer, Tönnies ), ale i otázkám mechanismů a procesů historických změn ( Elias, Foucault ). Rozebereme i vztah struktury a jednání v oblasti historicko- sociologického výzkumu a to zejména na příkladu Thedy Skocpol a Williama Sewella. Kurz uzavře tematika vývoje moderní společnosti ve fázi první a druhé moderny ( Bell, Toffler, Bauman, Beck).

4 - počátky historické sociologie - moderní vývoj historické sociologie - teorie modernizace - první a druhá fáze modernity - civilizační proces - disciplinační proces a biopolitika - instituce a diskurz

5 Co je historická sociologie Každá sociální věda, nebo spíše každé vážně míněné uvažování o společnosti vyžaduje použití historického materiálu a „historicky citlivých“ konceptů. Charles W. Mills Sociologická subdisciplína (tedy něco, co je prováděno sociology, na katedrách sociologie) zkoumající historii Zkoumání historie s využitím sociologických konceptů Zkoumání historie usilující o jisté zobecnění (není to „jen“ popis jednotlivého, ale také budování „teorie“)

6 Proč je historická sociologie důležitá Klasici se historickou sociologií zabývali Protože se vyučuje a praktikuje Vyplývá to z logiky sociologického zkoumání –zařazení historické dimenze může bránit přehnaným generalizacím o současné společnosti a zároveň umožňuje současnost lépe poznat –může pomoci kritizovat současnost –může pomoci poznat minulost "historicky orientované analýzy jsou v sociologii obzvláště populární v dobách jako je ta naše, kdy pro svět jako celek - stejně tak pro vůdce a vítěze jako pro periferii a industrializující se národy - platí, že budoucnost je nejistá" (Theda Skocpol)

7 1Weber, MaxEconomy and Society95 2Mills, Charles WrightThe Sociological Imagination59 3Merton, Robert K.Social Theory and Social Structure52 4Weber, M.The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism47 5Berger, P.L. and Luckmann, T.The Social Construction of Reality45 6Bourdieu, PierreDistinction: A Social Critique of the Judgment of Taste43 7Elias, NorbertThe Civilizing Process30 8Habermas, JürgenThe Theory of Communicative Action29 9Parsons, TalcottThe Structure of Social Action28 10Goffman, ErvingThe Presentation of Self in Everyday Life25 11Mead, George HerbertMind, Self and Society23 12Parsons, TalcottThe Social System23 13Durkheim, EmileThe Elementary Forms of Religious Life22 14Giddens, AnthonyThe Constitution of Society21 15Wallerstein, ImmanuelThe Modern World-System21 16Foucault, MichelDiscipline and Punish : the Birth of the Prison17 Kuhn, Thomas S.The Structure of Scientific Revolutions14 18Simmel, GeorgSociology14 19Beck, UlrichRisk Society13 20Braverman, HarryLabour and Monopoly Capital13

8 Vztah individuálního a obecného v historické sociologii Klasické vymezení vztahu historiografie a historické sociologie –Historie se více zajímá o jednotlivé a neopakovatelné, zatímco sociologie chce generalizovat Ovšem i v rámci historické sociologie existuje rozpor mezi teoretizováním a empirickou analýzou, různí autoři dávají zkoumání konkrétního a generalizacím různý prostor Například Karl Polanyi, Marc Bloch i Barrington Moore mají společný základní cíl - porozumět konkrétním historickým procesům a pro tento cíl využívají všechny vhodné teorie. Moore zastává nejvíce sociologický přístup - využívá historické materiály pro zkonstruování obecnějších konceptů. Polanyi i Bloch se drží na nižší úrovni generalizace, ovšem i oni využívají sociologickou teorii a v jejich textech lze najít snahu zevšeobecnit.

9 Pozice historické sociologie mezi historismem a popisem konkrétních událostí Historismus - apriorní kauzalita, filozofie dějin Empiricismus – popis konkrétního bez ambice generalizovat Většina současných historických sociologů se snaží nějak proplouvat mezi těmito krajnostmi


Stáhnout ppt "Historická sociologie Martin Vávra konzultace v pátek mezi 11:30 a 12:30 na katedře sociologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google