Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stres a reakce na jeho závažný stav

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stres a reakce na jeho závažný stav"— Transkript prezentace:

1 Stres a reakce na jeho závažný stav
Krobot Jan

2 Akutní reakce na stres Reakce na výjimečně silný fyzický či psychický stres krátkodobého charakteru (odeznívá po několika hodinách až dnech) Stresor - zdrcující traumatický zážitek, živelná pohroma, úraz, ozbrojený konflikt, přepadení, znásilnění…

3 Riziko rozvoje je vyšší u fyzicky vyčerpaných osob
Individuální zranitelnost a schopnost zvládat stres ovlivňuje tuhle poruchu (u odolných jedinců je riziko výskytu rapidně menší) Příznaky: - zúžené vnímání a pozornost dezorientace neschopnost chápat situaci tachykardie, pocení, červenání, bolesti hlavy, palpitace, bolesti na hrudi, napětí, třes, závratě, parestézie stažení do sebe nebo naopak hyperaktivita může být částečná nebo úplná amnézie

4 Porucha přizpůsobení Poruchy přizpůsobení - u stavů, které navazují na významnou životní změnu nebo stresovou životní událost Vyznačuje se subjektivní tísní a dalšími poruchami emocí, které narušují sociální fungování a výkon v důležitých životních rolích. Stresová událost - vyžaduje změnu původního životního stylu a návyků. Adaptační kapacita jedince - schopnost se vypořádat s určitým druhem problémů – přizpůsobení, řešení.

5 Adaptační kapacita - genetická výbavy, dovednost naučené v průběhu života, osobnost jedince.
Výrazně ovlivňovaná sociálním kontextem Objevuje se do 1 jednoho měsíce, často netrvá déle než 6 měsíců Příznaky: - depresivní nálada úzkost pocity insuficience obavné myšlenky poruchy spánku

6 Kazuistika 26letá slečna Marie, závodní atletka, přišla při autohavárii o dolní končetinu. Její reakce na situaci je depresivní. Má pocit, že její život skončil, že ji už nic dobrého nečeká, všechno je ztraceno. V terapii bylo důležité aby vyjádřila všechny své emoce, od smutku, přes strach, vztek a beznaděj, které byly se situaci spojeny. Pak se podařilo mobilizovat adaptační kapacitu (pacientka umí dobře 2 světové jazyky, neztratila dobré vztahy v rodině ani mezi přáteli, může být dále sexuálně aktivní, pohyb s náhradou je možný apod.) a pacientka začala promýšlet nový způsob života, který ji čeká. Postupně se loučila s minulou rolí v životě (což bylo bolestné) a nacházela novou roli (což ji ukázalo perspektivu). V průběhu měsíce její depresivní reakce odezněla.

7 Posttraumatická stresová porucha
Prvně pozoroval už Sigmund Freud u veteránů z první světové války Jako samostatná diagnóza klasifikována psychiatry z pozorování veteránů z Koreje a Vietnamu .

8 Příznaky a vznik Vzniká nejčastěji u jedinců pod stálým psychickým nebo fyzickým tlakem po nečekané události Přetrvávání symptomů po akutní reakci na stres (tedy déle jak 1 měsíc) Pravděpodobnost rozvoje poruchy závisí na věku a pohlaví - děti, ženy, starší osoby. Závisí na intenzitě stresoru (mučení>dopr. nehoda). Příznaky: - dotírající vzpomínky a sny ztráta pozitivních emocí vyhýbání se zvýšená psychická a tělesná aktivita, nebo útlum

9 Diagnostika Jedinec byl vystaven traumatické události.
Traumatická událost je znovu prožívána ve formě úzkostných vzpomínek, flashbacků, myšlenek, snů, pocitů, halucinací nebo iluzí. Osoba se vyhýbá podnětům, myšlenkám, místům nebo činnostem připomínajícím událost. U pacienta pozorujeme zvýšenou dráždivost, která před traumatem nebyla přítomna. Jde například o neklidný spánek či potíže s usínáním, zvýšená úleková reaktivita. Dostavují se potíže s koncentrací, skrytá agrese s občasnými návaly hněvu. Veškeré symptomy trvají déle než jeden měsíc. Duševní porucha se promítá do pracovního, sociálního i rodinného života pacienta. Klesá zájem o koníčky a oblíbené činnosti a mohou se objevit poruchy sebehodnocení a emoční strnulost.

10 Péče o pacienta Psychoterapie (úspěšnost u 70% případů)
Farmakoterapie – SSRI, MAOI, valproát, klonidin, propranolol v menší míře benzodiazepiny

11 Zdroje RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ, et al. Psychiatrie. první vydání. Praha : Galén, 2001 PRAŠKO, J., HÁJEK, T., PAŠKOVÁ, B., et al. Stop traumatickým vzpomínkám: Jak zvládnout posttraumatickou stresovou poruchu. VYMĚTAL, Jan. Základy lékařské psychologie. 1. vyd. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, s. zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/posttraumaticka-stresova-porucha stopstigma.cz/neuroticke-poruchy-reakce-na-stres-a-poruchy-prizpusobeni.html


Stáhnout ppt "Stres a reakce na jeho závažný stav"

Podobné prezentace


Reklamy Google