Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Bankovní úvěrové analýzy Banky, úvěrové produkty Průběžný test 1 OtázkyJméno:……………………………………….Skupina:……………………………………. Datum: 10. 11. 2011 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Bankovní úvěrové analýzy Banky, úvěrové produkty Průběžný test 1 OtázkyJméno:……………………………………….Skupina:……………………………………. Datum: 10. 11. 2011 1."— Transkript prezentace:

1 1 Bankovní úvěrové analýzy Banky, úvěrové produkty Průběžný test 1 OtázkyJméno:……………………………………….Skupina:……………………………………. Datum: 10. 11. 2011 1

2 2 1.Bankovní činnosti (služby) Typické bankovní služby : (a) přijímání ………. (b) poskytování ………….a ………… (c) zúčtovací a …………….styk d) finanční a poradenské ………… (e) služby spojené s …………. stykem se zahraničím

3 3 2. Druhy bank Podle druhu činností, na které se banky orientují nebo specializují, rozlišujeme různé druhy bank: 1. ……………. banky, 2..………….. banky, 3. clearingové banky, 4. ………… a …………… banky, 5. ……………….. banky, 6. záruční banky, 7. ……………….. 8. ………………..spořitelny, 9. ………………..domy.

4 4 3. Segmenty finančního trhu 1. …………..trh, 2. úvěrový trh 3. …………..trh

5 5 4. Spotřebitelské úvěry - členění Z hlediska účelu ………….. – financování nákupu spotřebních předmětů a služeb …………… – jednorázové, hotovostní, bezhotovostní, vyšší míra rizika, vyšší úrokové sazby Z hlediska zajištění ……………… – instrumenty zajištění úvěru /hypoteční-americká hypotéka/ ……………… – bez instrumentu, jen bonitním osobám 5

6 6 5. Jaký je rozdíl mezi úvěrem a půjčkou ? 6 Předmětem smlouvy o úvěru jsou výslovně „……….. prostředky„. Finanční prostředky jsou věřitelem poskytovány dlužníkovi převodem na účet. U smlouvy o půjčce jsou předmětem „….určené podle druhu, zejména peníze" Peníze (bankovky či mince) musí převzít v hotovosti sám dlužník nebo jeho zástupce.

7 7 6. Co obsahuje RPSN /roční procentní sazba nákladů Úhrn všech …….....a jiných …............, které musí dlužník / klient / zaplatit věřiteli /bance/, vyjádřený ……………… podílem z dlužné částky za období jednoho………...

8 8 7. Lichva Trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo zneužívaje něčí……., nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém …………, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede. 8

9 9 8. Záruky Bankovní záruka je závazek banky vyplatit ……………….osobě (.beneficientovi) určitou peněžní částku. Podmínkou pro vyplacení této částky je to, že beneficient splní ……………. stanovení v …………….listině. Záruka musí (podle českého práva) obsahovat písemný ……………..banky, že v případě nesplnění dlužníkova závazku ………………věřitele, a to do výše určité peněžní částky.

10 10 9. Způsoby úročení úvěrů ……………….. Nemůže být žádnou ze stran úvěrového vztahu měněna v po dobu trvání úvěrového vztahu ………………… Obvykle vázána na jinou úrokovou sazbu/základní- prime rate/ banky, nebo na diskontní sazbu centrální banky

11 11 10. Způsoby splácení úvěrů 1.………………….. v době splatnosti 2.Po uplynutí ………………lhůty 3.………………… splácení 4.V …………… splátkách /úmor + úrok/ 5.V pravidelných a…………… 11. Ručení Jednostranné písemné prohlášení právnické, či fyzické osoby - ručitele vůči ………., že uspokojí její.………v případě, že tak neučiní …………….. 11

12 12 12. Základní náležitosti smlouvy o úvěru : 1.Určení smluvních ……… 2.Výše úvěru a ………… 3.Lhůta pro ………………úvěru 4.Účel ……………. 5.Doba ……………splatnosti a způsob………….. 6.Výše a způsob stanovení úrokové …………… 7.………………úvěru 12


Stáhnout ppt "1 Bankovní úvěrové analýzy Banky, úvěrové produkty Průběžný test 1 OtázkyJméno:……………………………………….Skupina:……………………………………. Datum: 10. 11. 2011 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google