Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANTIPSYCHOTIKA (NEUROLEPTIKA).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANTIPSYCHOTIKA (NEUROLEPTIKA)."— Transkript prezentace:

1 ANTIPSYCHOTIKA (NEUROLEPTIKA)

2 účinek antipychotický
poruchy vnímání (halucinace) poruchy myšlení (bludy) zklidnění („velké zklidnění“) velké tranquilanty „dřímotný stav“

3

4 chlorpromazin 1952 přínos: hospitalizovaných duševně nemocných útlum těžce zvládnutelné agresivity a agitovanosti objev významu dopaminergního systému v mozku pro schizofrénii

5 Nejčastější typy psychóz:
schizofrénie afektivní poruchy (deprese, mánie) ostatní psychózy (psychické poruchy způsobené poraněním hlavy, abusem alkoholu nebo jinými organickými příčinami)

6 atypická neuroleptika
1. generace typická neuroleptika nižší antipsychotický účinek, mnoho nežádoucích účinků (extrapyramidový syndrom) 2. generace atypická neuroleptika vyšší antipsychotický účinek, méně nežádoucích účinků

7 na dopaminergní systémy
farmakodynamika: Antidopaminový účinek neuroleptik na dopaminergní systémy mezolimbický nigrostriatální tubero mezokortikální infundibulární antipsychotický extrapyramidový endokrinní účinek účinek účinek

8 D2 receptorům účinky hlavní dopaminové receptory: D1 D2 D3 D4 D5
antipsychotický účinek koreluje s afinitou k D2 receptorům podobně účinek antiemetický řídící termoregulaci účinky nežádoucí: inhibice dalších neurotransmiterů: α sympatolytické - α1 antimuskarinové - M antihistaminové - H1 antiserotoninové HT

9 Mechanisms of EPS Dopamine (-) cholinergic pathway (+) S. NIGRA
CORPUS STRIATUM GABA (-)

10 farmakokinetika: t1/2 většiny neuroleptik bývá 15-30 hod
Cl závisí zcela na jaterní biodegradaci kombinací oxidativních a konjugačních reakcí většina je podávána per os nebo i.m. 1-2krát denně LF uvolňující pomalu účinnou látku (depotní) obsahují účinnou látku esterifikovanou jako heptanoát nebo dekanoát a rozpuštěnou v oleji. Po i.m. podání působí 2-4 týdny. Účel: zvýšení compliance

11 1. typická neuroleptika rozdělení: podle účinků n. bazální
účinek sedativní a hypnotický účinky extrapyramidové n. incizivní působí na pozitivní psychotické příznaky: halucinace a bludy, agresivitu

12 1.typická neuroleptika rozdělení: podle chemické struktury
fenothiaziny butyrofenony thiaxantény ostatní

13 1.typická neuroleptika fenothiaziny chlorpromazin levomepromazin
flufenazin (jako dekanoát - depotní) thioridazin butyrofenony haloperidol (i) thiaxantény chlorprotixen flupentixol (i) ostatní oxyprotepin (čs), reserpin

14 2. atypická neuroleptika
působí i na negativní psychotické příznaky: autismus, hypobulie, emoční a afektivní oploštělost nižší výskyt NÚ (vyšší compliance) antagonisté multireceptoroví (DOPA, 5-HT, andren, hi, M) klozapin olanzapin antagonisté serotoninových a dopaminergních re risperidon selektivní antagonisté D2 /D3 (nižší riziko NÚ) sulpirid

15 typu A- predikovatelné
útlum CNS: ospalost extrapyramidové poruchy: časné: parkinsonismus (hypomimie, syndrom „ozubeného kola“) akutní dystonie (spasmy svalstva šíje, očí) akatizie (přešlapování, nevydržet sedět) reverzibilní, mizí po snížení dávky pozdní: tardivní dyskineze (mimovolní pohyby) ireverzibilní - po dlouhodobém podávání starším jedincům sympatolytické: ortostatická hypotenze (a reflexní tachykardie) anticholinergní účinky: sucho v ústech, zácpa, neostré vidění hyperprolaktinémie : poruchy menstruace, gynekomastie snížení prahu pro vyvolání křečí- zvýšení záchvatové pohotovosti (epilepsie!) prodloužení intervalu QT: polymorfní komorová tachykardie “ torsade de pointes

16 typu B- nepredikovatelné neuroleptický maligní syndrom (10% mortalita)
zvýšení hmotnosti NÚ: typu B- nepredikovatelné neuroleptický maligní syndrom (10% mortalita) KP:horečka a svalová rigidita (dantrolen) agranulocytóza (klozapin vyžaduje monitorování KO) žloutenka obstrukčního typu vymizí po vysazení léku nebo snížení dávky kožní vyrážky a přecitlivělost na UV záření

17 Psychiatrická indikace
p s y c h o t i c k é p o r u c h y (schizofrénie a akutní poruchy chování) titrace dávky pomalý nástup účinku (3-4 týdny) (zklidnění je rychlé) dlouhodobé podávání a g i t o v a n o s t, a g r e s i v i t a Nepsychiatrická indikace antiemetický účinek (haloperidol) hypnotický účinek (bazální antipsych. - sedativní účinek) neuroleptanalgezie (droperidol + fentanyl) antivertiginózní účinek (závratě), hibernace

18 KIND absolutní komatózní stavy
intoxikace látkami tlumícími CNS (alkohol, hypnotika) relativní Parkinsonova nemoc poruchy krvetvorby glaukom s úzkým úhlem neuroleptický maligní syndrom v anamnéze

19 „torsade de pointes“ (s erytromyciny, H2lytiky)
INTERAKCE: farmakodynamické: „torsade de pointes“ (s erytromyciny, H2lytiky) hypotenze (s látkami snižujícími TK) anticholinergní účinky (s látkami anticholinergními)

20


Stáhnout ppt "ANTIPSYCHOTIKA (NEUROLEPTIKA)."

Podobné prezentace


Reklamy Google