Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANTIPSYCHOTIKA(NEUROLEPTIKA). účinek antipychotický poruchy vnímání (halucinace) poruchy myšlení (bludy) zklidnění („velké zklidnění“) velké tranquilanty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANTIPSYCHOTIKA(NEUROLEPTIKA). účinek antipychotický poruchy vnímání (halucinace) poruchy myšlení (bludy) zklidnění („velké zklidnění“) velké tranquilanty."— Transkript prezentace:

1 ANTIPSYCHOTIKA(NEUROLEPTIKA)

2 účinek antipychotický poruchy vnímání (halucinace) poruchy myšlení (bludy) zklidnění („velké zklidnění“) velké tranquilanty „dřímotný stav“

3

4 chlorpromazin 1952 přínos: hospitalizovaných duševně nemocných útlum těžce zvládnutelné agresivity a agitovanosti objev významu dopaminergního systému v mozku pro schizofrénii

5 Nejčastější typy psychóz: schizofrénie afektivní poruchy (deprese, mánie) ostatní psychózy (psychické poruchy způsobené poraněním hlavy, abusem alkoholu nebo jinými organickými příčinami)

6 1. generace typická neuroleptika nižší antipsychotický účinek, mnoho nežádoucích účinků (extrapyramidový syndrom) 2. generace atypická neuroleptika vyšší antipsychotický účinek, méně nežádoucích účinků

7 farmakodynamika: Antidopaminový účinek neuroleptik na dopaminergní systémy mezolimbický nigrostriatální tubero mezokortikální infundibulární antipsychotický extrapyramidový endokrinní účinek účinek účinek

8 účinky hlavní dopaminové receptory: D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 antipsychotický účinek koreluje s afinitou k D 2 receptorům podobně účinek antiemetický řídící termoregulaci účinky nežádoucí: inhibice dalších neurotransmiterů : α sympatolytické - α 1 antimuskarinové - M antihistaminové - H 1 antiserotoninové - 5-HT

9 Mechanisms of EPS Dopamine (-) GABA (-) cholinergic pathway (+) S. NIGRA CORPUS STRIATUM

10 farmakokinetika: t 1/2 většiny neuroleptik bývá 15-30 hod Cl závisí zcela na jaterní biodegradaci kombinací oxidativních a konjugačních reakcí většina je podávána per os nebo i.m. 1-2krát denně LF uvolňující pomalu účinnou látku (depotní) obsahují účinnou látku esterifikovanou jako heptanoát nebo dekanoát a rozpuštěnou v oleji. Po i.m. podání působí 2-4 týdny. Účel: zvýšení compliance

11 1. typická neuroleptika rozdělení: podle účinků n. bazální účinek sedativní a hypnotický účinky extrapyramidové n. incizivní účinek sedativní a hypnotický účinky extrapyramidové působí na pozitivní psychotické příznaky: halucinace a bludy, agresivitu

12 rozdělení: podle chemické struktury fenothiaziny butyrofenony thiaxantény ostatní 1.typická neuroleptika

13 fenothiaziny chlorpromazin levomepromazin flufenazin (jako dekanoát - depotní) thioridazin butyrofenony haloperidol (i) thiaxantény chlorprotixen flupentixol (i) ostatní oxyprotepin (čs), reserpin 1.typická neuroleptika

14 2. atypická neuroleptika působí i na negativní psychotické příznaky: autismus, hypobulie, emoční a afektivní oploštělost nižší výskyt NÚ (vyšší compliance) antagonisté multireceptoroví (DOPA, 5-HT, andren, hi, M) klozapin olanzapin antagonisté serotoninových a dopaminergních re risperidon selektivní antagonisté D 2 /D 3 (nižší riziko NÚ) sulpirid

15 NÚ: typu A- predikovatelné útlum CNS: ospalost extrapyramidové poruchy: časné: parkinsonismus (hypomimie, syndrom „ozubeného kola“) akutní dystonie (spasmy svalstva šíje, očí) akatizie (přešlapování, nevydržet sedět) reverzibilní, mizí po snížení dávky pozdní: tardivní dyskineze (mimovolní pohyby) ireverzibilní - po dlouhodobém podávání starším jedincům sympatolytické: ortostatická hypotenze (a reflexní tachykardie) anticholinergní účinky: sucho v ústech, zácpa, neostré vidění hyperprolaktinémie : poruchy menstruace, gynekomastie snížení prahu pro vyvolání křečí- zvýšení záchvatové pohotovosti (epilepsie!) prodloužení intervalu QT: polymorfní komorová tachykardie “ torsade de pointes

16 zvýšení hmotnosti NÚ: typu B- nepredikovatelné neuroleptický maligní syndrom (10% mortalita) KP:horečka a svalová rigidita (dantrolen) agranulocytóza (klozapin vyžaduje monitorování KO) žloutenka obstrukčního typu vymizí po vysazení léku nebo snížení dávky kožní vyrážky a přecitlivělost na UV záření

17 IND IND Psychiatrická indikace p s y c h o t i c k é p o r u c h y (schizofrénie a akutní poruchy chování) titrace dávky pomalý nástup účinku (3-4 týdny) (zklidnění je rychlé) dlouhodobé podávání a g i t o v a n o s t, a g r e s i v i t a Nepsychiatrická indikace antiemetický účinek (haloperidol) hypnotický účinek (bazální antipsych. - sedativní účinek) neuroleptanalgezie (droperidol + fentanyl) antivertiginózní účinek (závratě), hibernace

18 KIND KIND absolutní absolutní komatózní stavy intoxikace látkami tlumícími CNS (alkohol, hypnotika) relativní Parkinsonova nemoc poruchy krvetvorby glaukom s úzkým úhlem neuroleptický maligní syndrom v anamnéze

19 INTERAKCE: farmakodynamické: „torsade de pointes“ (s erytromyciny, H 2 lytiky) hypotenze (s látkami snižujícími TK) anticholinergní účinky (s látkami anticholinergními)

20


Stáhnout ppt "ANTIPSYCHOTIKA(NEUROLEPTIKA). účinek antipychotický poruchy vnímání (halucinace) poruchy myšlení (bludy) zklidnění („velké zklidnění“) velké tranquilanty."

Podobné prezentace


Reklamy Google