Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dnes ty mně, zítra já tobě!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dnes ty mně, zítra já tobě!"— Transkript prezentace:

1 Dnes ty mně, zítra já tobě!

2 Pomáhající profese Profese - druh pracovní činnosti vyžadující odbornou přípravu Povoláním - označujeme určitou pravidelně vykonávanou pracovní činnost. Je vykonávána za mzdu. Povolání si lidé vybírají na základě svých schopností a znalostí.

3 Základní oblasti působení pomáhajících profesí:
Zdravotnictví Školství Sociální sféra

4 Které jsou ty „pravé“??? učitel bankovní makléř právník školník
vychovatel zdravotní sestra ekomon prodavač psychiatr terénní soc. pracov. účetní psycholog policista řidič

5 Rizika??? empatie vysoká psychická náročnost
rychlé rozhodování, řešení akutních situací (někdy krizová intervence)‏ syndrom vyhoření (burn out)‏

6 Sociální pedagog versus...?
Sociální pracovník Pedagog volného času Vychovatel Speciální pedagog Pomáhající profese ve škole

7 vs. sociální pracovník Sociální pracovník je orientován na potřeby základní a fyziologické, sociální pedagog se orientuje na uspokojování tzv. metapotřeb (např. seberealizace)‏ sociální pracovník – pomáhá tady a teď x sociální pedagog: usiluje o změnu a rozvoj osobnosti prostřednictvím výcho vy, následná pomoc

8 vs. pedagog volného času
Organizuje volný čas cílové skupiny; Sociální pedagog se zaměřuje na výchovné problémy objevující se ve volném čase, plánuje volný čas s výchovným a preventivním záměrem. Soc. pedagog se zaměřuje na sekundární a terciární prevenci ve volném čase s cílem ke změně životního stylu. Důležité je terapeutické působení.

9 vs. vychovatel Domovy mládeže, internáty, dětské domovy...
Sociální pedagog může tuto profesi vykonávat podle zákona o pedagogických pracovnících. Jeho funkce je zde především preventivní.

10 vs. speciální pedagog Somatopedie, psychopedie, oftalmopedie, surdopedie, logopedie, etopedie; Velké pole působnosti sociálního pedagoga v inkluzivním přístupu („Je normální být jiný“) můžeme spatřovat v přípravě prostředí. Etopedie je mnohdy vnímána jako hraniční disciplína mezi těmito dvěma obory.

11 vs. pomáhající profese ve škole
Sociální pedagog by mohl být koordinátorem výchovně pedagogických funkcí (zatím není v katalogu pedagogických profesí); Mohl by i pracovat jako: výchovný poradce, školní metodik prevence... Sociální pedagog by měl ve škole možnost působit jak na žáky tak i na učitele a tím vytvářet přznivé klima školy (vytvářel by a realizoval preventivní programy atd.);

12 vs. poradce Sociální pedagog by se měl orientovat ve formách další pomoci a způsobech jejich působení, sám doplňuje informace klientům. Odborné poradenství při akutních krizích do jeho kompetencí nenáleží. Zajisté by mohl být odborníkem v poradenství životního stylu, osobnostního rozvoje, seberealizace a integrace.

13 Závěrem Emancipace oboru (z hlediska profesionálních aktivit, vyvíjených při práci s klientem, zohlednit a zdůraznit nutnost sociálně-pedagogického přístupu). Sociální pedagog vyniká svou schopností pracovat s každým členem polečnosti, pozitivně ovlivnit životní styl jedince, poskytnou mu odborné poradenství a v případě potřeby s ním dlouodobě na změnách v jeho životě pracovat. Činnosti sociálního pedagoga mají preventivní charakter a především dlouhodobé dopady.

14 Literatura: KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky.
MAŇÁK, J et al. Kapitoly ze sociální pedagogiky a sociální psychologie. SOJÁK, P. (ed.) Symposium sociální pedagogiky na Pdf MU 2 PŘADKA, M.; KNOTOVÁ, D.; FALTÝSKOVÁ, J. Kapitoly ze sociální pedagogiky


Stáhnout ppt "Dnes ty mně, zítra já tobě!"

Podobné prezentace


Reklamy Google