Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYUŽITÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE V DIAGNOSTICE ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYUŽITÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE V DIAGNOSTICE ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ"— Transkript prezentace:

1 VYUŽITÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE V DIAGNOSTICE ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ
Tereza Pechová

2 Alergie Stav přecitlivělosti (hypersenzitivity) organismu na alergen (antigen, který je schopný vyvolat alergickou reakci) Porucha řízení IS vedoucí k nadměrným, nepřiměřeným reakcím poškozujícím organismus Typy hypersenzitivních reakcí: I. typ - s účastí IgE protilátek (časná přecitlivělost) II. typ - s účastí IgG a IgM protilátek (přecitlivělost cytotoxického typu) III. typ - s tvorbou imunokomplexů IV. typ - oddáleného typu (pozdní/buněčná přecitlivělost) Alergeny: antigeny, které jsou schopny vyvolat alergickou reakci zprostředkovanou specifickými IgE protilátkami u geneticky predisponovaných osob. Působení alergenů se kombinuje s vnitřními (genetickými) faktory a vnějšími (prostředí, životospráva) 1. alergeny rostlinného původu – ochranné bílkoviny PRP, zásobní bílkoviny semene 2. alergeny zvířecího původu – srst, sliny, šupiny, výkaly, moč 3. alergeny jedu blanokřídlého hmyzu 4. bytové alergeny – roztoči 5. potravinové alergeny – bílkoviny vajec, mléka, maso ryb 6. alergeny mikrobiálního původu – plísně, houby, bakterie 7. alergeny pracovního prostředí

3 Hypersenzitivita I. typu
= je nejběžnější typ alergických reakcí, závislá především na IgE a v jejím průběhu dochází k masivnímu uvolnění produktů degranulace bazofilů a mastocytů Proto se termín alergie používá v užším slova smyslu pro onemocnění, která se rozvíjí na podkladě I. typu přecitlivělosti. Fáze senzibilizace (http://www.doktorzdravi. cz/lekarna/cache/thumbs/databaze=galerie&uid=5738&x=280&y=min.jpg) Časná fáze alergické reakce (http://www.doktorzdravi. cz/lekarna/cache/thumbs/databaze=galerie&uid=5737&x=280&y=min.jpg)

4 Diagnostika alergií In vivo testy: In vitro testy
kožní testy (prick testy, intradermální a epikutánní) provokační (spojivkový, intranasální, bronchoprovokační) In vitro testy Stanovení celkového množství IgE protilátek (EIA, FEIA) Stanovení koncentrace specifických IgE protilátek (CAP systém, FAST, RAST) Funkční/buněčné testy testy detekující uvolněné mediátory (ELISA, CAST test) test aktivace bazofilů /BAT/ (průtoková cytometrie) 1. Krok - anamnéza

5 Test aktivace bazofilů
Založen na sledování membránových znaků charakterizující aktivované bazofily alergenem Tyto znaky jsou značeny monoklonálními protilátkami a jsou detekovány pomocí průtokového cytometru Nejčastěji sledovanými znaky na bazofilech jsou CD63 (marker aktivace bazofilů) a CD203c (marker bazofilů) Výsledkem vyšetření je procento aktivovaných bazofilů nebo stimulační index Test aktivace bazofilů se může provádět s plnou krví (Basotest) nebo s izolovanými bazofily (Flow- CAST)

6 Test aktivace bazofilů - basotest
Plná krev (heparin) inkubována s alergenem Současná inkubace negativní kontroly (místo alergenu ředící roztok) a pozitivní kontroly (anti- IgE protilátka nebo fMLP) Smíchání s protilátkou označující bazofily (anti- IgE nebo anti-CD203c) a protilátkou navazující se na aktivované bazofily (anti-CD63) Lýza erytrocytů, promytí Měření pomocí průtokového cytometru do 2 hodin po lýze erytrocytů ve vzorcích Negativní kontrola slouží k odhalení spontánní (nespecifické) exprese aktivačních znaků. Místo alergenu se k plné krvi přidá pouze ředicí roztok, ostatní kroky jsou shodné s vyšetřením samotného vzorku.

7 Měření Bazofily gatovány na základě bočního rozptylu (side scatter) a specifického značení bazofilů (SS/anti-IgE nebo SS/CD203c) Na takto vybraných bazofilech měřena exprese aktivačního znaku CD63 Výsledek procento aktivovaných bazofilů – anti-IgE+/CD63+ nebo CD203c+/CD63+

8

9 Ukázka jasně pozitivního výsledku
Ukázka jasně pozitivního výsledku. Výsledek funkční aktivity aktivace bazofilů u pacienta se specifickými IgE protilátkami proti vose obecné

10 Rozdílná exprese CD63 a CD203c na klidových bazofilech a po aktivaci alergenem.
Změna intenzity fluorescence po aktivaci bazofilů je zřetelnější u znaku CD63

11 Závěr BAT je spolehlivá a citlivá metoda v diagnostice IgE-zprostředkované alergie Méně používaná metoda (při stanovení problematických alergenů) Jeví se (prozatím jako jediný) jako citlivý nástroj pro měření změn odpovědi na alergen během specifické imunoterapie vyšší senzitivitu (citlivost) i specifitu při stanovení problematických alergenů - u alergií na jed blanokřídlého hmyzu, potravinových alergií, alergií na latex a u lékových alergií

12 Literatura Bašná, L.: Funkční laboratorní vyšetření v alergologii – test aktivace bazofilů: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta lékařská, s. Vedoucí bakalářské práce Vojtěch Thon. Thon, V.: Jak na bodnutí hmyzem a reakcí na alergen? Interní medicína pro praxi, 2010, vol. 12, no.6, s Havranová M., Šetinová, I., Honzová, S.: Měření aktivace bazofilů – CD63 nebo CD203c? Alergie, 2006, no. 1. Honzová, S.: Možnosti laboratorní diagnostiky alergie. Interní medicína pro praxi, 2009, vol. 11, no. 4., s bazofilu.aspx Přednášky Specializované imunologické metody baze=galerie&uid=5738&x=280&y=min.jpg) baze=galerie&uid=5737&x=280&y=min.jpg)

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "VYUŽITÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE V DIAGNOSTICE ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google