Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoimunitní choroby – klinický obraz, klasifikace, laboratorní vyšetření MUDr. Marta Sobotková Ústav imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoimunitní choroby – klinický obraz, klasifikace, laboratorní vyšetření MUDr. Marta Sobotková Ústav imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy."— Transkript prezentace:

1 Autoimunitní choroby – klinický obraz, klasifikace, laboratorní vyšetření MUDr. Marta Sobotková Ústav imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

2 Funkce imunitního systému Obranyschopnost Imunodeficience Imunitní dozor Nádorová onemocnění Alergie (Auto) tolerance Autoimunity

3 Centrální tolerance pozitivní selekce - T lymfocyty CD4+CD8+ rozpoznávající HLA/peptid na APC se střední afinitou jsou zachovány a diferencují se do CD4/8, eliminovány jsou lymfocyty se slabou afinitou k HLA/peptid negativní selekce - T-lymfocyty rozpoznávající autoantigeny s vysokou afinitou jsou eliminovány

4 Periferní tolerance klonální anergie- funkční neodpovídavost lymfocytů indukovaná rozpoznáním antigenu klonální delece - fyzická eliminace autoreaktivních klonů klonální ignorance - neschopnost lymfocytů T rozpoznat autoantigen suprese - regulace autoreaktivních lymfocytů jinými imunokompetentními buňkami

5 Autoimunita - definice èAutoimunita fyziologická èAutoimunita poškozující Selhání schopnosti rozpoznat škodlivé/neškodné, selhání mechanismů tolerance, poškození tkání imunitní reakcí Autoimunitní choroby

6 Fáze vzniku autoimunitního onemocnění Fáze vnímavosti Fáze iniciace Fáze propagace Fáze regulace Fáze rezoluce nebo progrese Fáze ireverzibilního poškození

7 Faktory ovlivňující vznik autoimunity Vnitřní genotyp / HLA geneticky podmíněné ID (IgA, CVID, C1, 2, 4), geny kódující cytokiny, geny pro apoptózu hormony Zevní spouštěcí faktory Infekce UV záření léky jiné chemikálie (včetně potravy) stresové faktory - neuroendokrinní osa

8 Mozaika autoimunity Genetické faktory Infekce Hormonální vlivy Léky Kombinace vnitřních a vnějších faktorů při vzniku onemocnění

9 Dědičnost autoimunitních chorob Asociace s HLA Geny kódující cytokiny Geny regulující apoptózu Asociace s imunodeficity Polymorfismus genů kódujících TCR a H řetězce imunoglobulinů OnemocněníHLARiziko (%) Ankylozující spondylartritida B2787 SLEDR35,8 PemphigusDR414,4 Revmatoidní artritida DR44,2

10 Kaleidoskop autoimunity kombinace různých autoimunitních projevů v rámci jedince nebo rodinných příslušníků

11 Hormonální vlivy a autoimunita Autoimunitní chorobaPřibližný poměr postižených muži/ženy SLE1:10 Sjögrenův syndrom1:9 Sklerodermie1:9 Revmatoidní artritida1:4 Myasthenia gravis1:4 Diabetes mellitus 1. typu1,5:1 Ankylozující spondylartritida9:1

12 Vnější faktory a vznik autoimunity Infekce Léky a chemické látky Kouření UV záření Stres

13 Patogeneze autoimunitních onemocnění Humorální – autoprotilátky Mechanismy poškození – II. typ (cytotoxická reakce, funkční stimulace, inhibice), III. typ – imunokomplexy Přímá účast v patogenezi/diagnostický marker Vysoký titr, vysoká afinita, IgG Buněčná - autoreaktivní T lymfocyty Mechanismy poškození - IV. typ (granulomatózní zánět, Th1 cytokiny, cytotoxická buněčná reakce) Diagnosticky nepoužitelné Od fyziol. T ly se nedají odlišit

14 Incidence autoimunit Celkově 5-7 % obyvatel vyspělých zemí Odlišná u jednotlivých klinických jednotek Autoimunitní onemocněníPřibližný výskyt v populaci Revmatoidní artritida1:100 Diabetes 1. typu5:1000 Sjögrenův syndrom1:500 Sarkoidóza1:10 000 Idiopatické střevní záněty5:100 000

15 Rozdělení autoimunitních onemocnění Systémové Orgánově nespecifické autoprotilátky Orgánově specifické autoprotilátky nebo autoreaktivní T lymfocyty Orgánově lokalizované Nespecifické autoprotilátky

16 Systémové autoimunity I

17 Systémové autoimunity II

18 Orgánově lokalizovaná autoimunitní onemocnění I

19 Orgánově lokalizovaná autoimunitní onemocnění II

20 Orgánově lokalizovaná autoimunitní onemocnění III

21 Orgánově specifická autoimunitní onemocnění I

22 Orgánově specifická autoimunitní onemocnění II

23 Orgánově specifická autoimunitní onemocnění III

24 Orgánově specifická autoimunitní onemocnění IV

25 Diagnostika autoimunitních onemocnění Anamnéza Klinické vyšetření Laboratorní vyšetření Vyšetření zobrazovací, histologické, kultivační… Včasná diagnóza může být prevencí ireverzibilního poškození !

26 Vyšetření autoprotilátek srážlivá krev nepřímá imunofluorescence, ELISA (RIA), westernblot, (průtoková cytometrie)

27 Léčba autoimunitních onemocnění Idea – obnovení autotolerance Glatimer acetát Izohormonální terapie

28 Léčba autoimunitních onemocnění praxe Nespecifická imunosuprese Substituční léčba u autoimunitních endokrinopatií Minimalizace známých spouštěcích mechanismů! Mechanismus působení Generický název léčiva Mnohočetné ovlivnění genové expreseglukokortikoidy gusperimus Léčiva ovlivňující metabolismus DNA alkylační agenscyklofosfamid inhibice syntézy purinů azathioprin, mykofenolát mofetil inhibice syntézy pyrimidinů leflunomid, teriflunomid, antifolikametotrexát Léčiva vážící se na imunofiliny kalcineurinové inhibitory cyklosporin, takrolimus, pimekrolimus, Inhibitory mTOR sirolimus, everolimus, temsirolimus, rifadrolimus, umirolimus, zotarolimus Extracelulárně působící protilátkypolyklonální antithymocytární a antilymfocytární globulin monoklonální monoklonální protilátky fúzní proteiny Jinéthalidomid, glatimeracetát, pirifenidon, fingolimod

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Autoimunitní choroby – klinický obraz, klasifikace, laboratorní vyšetření MUDr. Marta Sobotková Ústav imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google