Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků."— Transkript prezentace:

1 Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik Podpořeno projektem – OP VK CZ.1.07./2.2.00/15.0415 Závěrečný seminář k projektu OPVK dne 17. ledna 2013 ČVUT FBMI v Kladně Vyhodnocování pohybu, č.2 - Tvorba experimentálních úloh a původní dokumentace Patrik Kutílek KPO FBMI ČVUT

2 Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik Cíle klíčové aktivity nové laboratorní úlohy zpracované metodické listy s výsledky pro pedagogy a návody pro studenty výkladový slovník ČA a AČ speciální skripta => využití existujících přístrojů a podkladů pro dosažení zvýšení kvality praktické výuky předmětu Biomechanika a biomateriály 2

3 Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik Přístrojové vybavení pro praktickou výuku Původní přístrojové vybavení pro praktickou výuku v Laboratoři biomechaniky (FRVŠ A/a/2433/2010): Laboratorní výukový systém Ulab CMA MoCap systém Lukotronic MoCap systém Xsens Tenzometrický systém eDaq lite Robotická 6DOF paže Stabilometrické plošiny Nintendo,…. 3

4 Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik Přístrojové vybavení pro praktickou výuku  Přístrojové vybavení v souladu s požadavky praxe Biomechanika pohybového aparátu, Ortopedická biomechanika, Biomechanika biomateriálů, …  doplnění přístrojového vybavení a vytvoření nových úloh (OP VK CZ.1.07./2.2.00/15.0415) 4

5 Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik Hlavní realizované výstupy 5 Nové laboratorní úlohy Výkladový slovník ČA a AČ speciální skripta: Kutílek, P., Žižka, A. Vybrané kapitoly z experimentální biomechaniky. 1. Vydání. Česká technika – nakladatelství ČVUT: Praha, 2012., 149 s.

6 Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik Úloha: Měření sil pod chodidly na odrazové desce 6 Základní analýza naměřených hodnot velikosti celkové sily pod chodidly a určení impulsu síly, rychlosti při odrazu, výšky skoku,... Z grafu závislosti velikosti síly na čase lze studovat chování probanda při skoku.

7 Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik Úloha: Měření krouticího momentu 7 Určení velikosti sil vytvářených svaly pro vytvoření měřeného kroutícího momentu. Zjištění krouticího momentu přenášeného částí protézy.

8 Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik Úloha: Měření kinematiky a dynamiky pohybu pomocí akcelerometru 8 Určení maximálních úhlových hodnot rozsahů pohybu částí horní končetiny (lokte a ramene) popř. dolní končetiny pomocí akcelerometrů. Určení velikosti sil při nárazu části těla na překážku pomocí akcelerometrů.

9 Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik Úloha: Měření kinematiky a dynamiky pohybu pomocí ultrazvukového radaru 9 Určení translační rychlosti a zrychlení vybraného segmentu těla, a těla jako celku ultrazvukovým systémem. Měření dynamiky probanda v prostoru pomocí ultrazvukového radaru, určení kinetické energie pohybu.

10 Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik Úloha: Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže 10 Určení počtu DoF myoelektrické robotické paže a počtu DoF paže probanda. Porovnání pohybových možností. Určení velikosti sil (momentů), má-li se paže udržet v upažení. Ověření řízení robotické paže SEMG. signálem.

11 Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik Úloha: Měření zatížení protéz dolních končetin tenzometrickou soupravou 11 Určení velikosti deformace a napětí částí protetické náhrady zatížené na tlak a ohyb pro různé velikosti zatěžujících sil a momentů. Nalezení velikosti tuhosti resp. modulu elasticity pro vybrané materiály protetických náhrad.

12 Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik Naplnění cílů Nové laboratorní úlohy => V souladu s praxí se studenti seznamují s přístrojovou technikou a principy měření Speciální skripta => Zaměřeny na vybrané oblasti měření a výpočtů z praxe. Výkladový slovník ČA a AČ => Zaměřen na terminologii z praxe 12

13 Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik 13 Děkuji Vám za Vaší pozornost.


Stáhnout ppt "Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků."

Podobné prezentace


Reklamy Google