Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petr Horník školitel: doc. Ing. Antonín Potěšil, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petr Horník školitel: doc. Ing. Antonín Potěšil, CSc."— Transkript prezentace:

1 Petr Horník školitel: doc. Ing. Antonín Potěšil, CSc.
Realizace experimentálního měření dynamických tahových zkoušek polymerních materiálů Petr Horník školitel: doc. Ing. Antonín Potěšil, CSc.

2 Účel disertační práce Poskytnout vstupní materiálová data plastových dílů automobilu pro simulace kolizních stavů mezi člověkem a vozidlem. Bezpečnost posádky automobilu, bezpečnost chodců bezpečnost posádky interiér bezpečnost chodců exteriér

3 Cíle disertační práce Rozbor teorie materiálových modelů a modelů v sw FEM Návrh experimentálního zařízení umožňující naměření materiálových charakteristik Návrh metodiky na stanovení parametrů materiálových modelů Realizace a zprovoznění experimentálního zařízení Provedení experimentálních měření a jejich zpracování Sestavení výpočtového modelu pro napěťově-deformační analýzu (náraz do plastového dílu automobilu) Ověření na skutečném výrobku a vyhodnocení dosažených výsledků

4 Struktura vybraného materiálového modelu ze SW PAM-CRASH
G‘Sell-Jonasův vztah K – koeficient konzistence w – koeficient viskoelasticity h – koeficient deformačního zpevnění m – koeficient citlivosti na rychlost deformace  - koeficient vlivu teploty Materiálový model reflektuje: deformační zpevnění zpevnění vlivem růstu rychlosti deformace změkčení vlivem zvýšení teploty separaci uvedených jevů

5 Vliv rychlosti deformace
Ko K1 K2 Závislost () pro G´Sell-model – vliv rychlosti deformace

6 Zkoušené materiály plasty vyvinuté pro potřeby automobilového průmyslu
houževnaté termoplasty - zpravidla plasty z PP matricí možné zkoušené materiály: SABIC PPcompound 108CSF10 SUMIKA D320G02 MITSUI CI-005 BORCOM WE007AE FINALLOY EF-56/8HF BASELL – HIFAX TYC 852X E

7 Zkušební vzorky odebírané z reálných plastových výlisků (blatníky, nárazníky,...) ve směrech 0° a 90° 5 12

8 Návrh experimentálního zařízení
Požadavky: umožnit měření mechanických vlastností v tahu (sestavení tahového diagramu) měřené veličiny: síla, prodloužení, rychlost zatížení, teplota dosáhnout požadovaného rozsahu: rychlostí deformace: až 102 s-1 (předpoklad konstantní rychlosti deformace v průběhu měření) teplot: -10 až +80°C

9 Návrh experimentálního zařízení
1. upínací přípravek pro univerzální trhací zařízení (INSTRON) lze realizovat zkoušky v tahu pro rychlosti zatížení odpovídající statickým zkouškám až po rychlosti 8 mm/s

10 Návrh experimentálního zařízení
2. padostroj zařízení využívající kinetickou energii padajícího razníku k přetržení zkoušeného vzorku rychlosti zatížení řadově v jednotkách m/s, odpovídá rychlosti deformace v řádech 101 až 102 s-1 konstantní rychlost zatížení v průběhu měření

11 Návrh experimentálního zařízení
portál horní (pevná) čelist zkušební vzorek spodní (suvná) čelist posuv spodní čelisti

12 Naměřené průběhy tahových křivek
měřicí zařízení: univerzální trhačka INSTRON rychlost deformace: 0,67 s-1 rychlost deformace: 23°C materiál: Sumika

13 Naměřené průběhy tahových křivek
měřicí zařízení: padostroj rychlost deformace: 82 s-1 rychlost deformace: 23°C materiál: Sumika

14 Ukázka záznamu z vysokorychlostní kamery
měřicí zařízení: padostroj rychlost deformace: 82 s-1 rychlost deformace: 23°C materiál: Sumika

15 Naměřené průběhy tahových křivek
měřicí zařízení: padostroj rychlost deformace: 82 s-1 rychlost deformace: 23°C materiál: Sumika

16 Porovnání tahových křivek – vliv materiálu
měřicí zařízení: padostroj rychlost deformace: 82 s-1 teplota: 23°C

17 Porovnání tahových křivek – vliv rychlosti deformace
teplota: 23°C

18 Další postupy pro měření
Naměřit materiály pro více deformačních rychlostí Na základě měření analyzovat vliv orientace vzorků, vliv lakování atd. Vypracovat metodiku měření pro spolehlivé určení modulu pružnosti Vypracovat metodiku měření za nízkých a vysokých teplot

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Petr Horník školitel: doc. Ing. Antonín Potěšil, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google