Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opití a nevyspaní aneb pár slov o příčestních adjektivech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opití a nevyspaní aneb pár slov o příčestních adjektivech"— Transkript prezentace:

1 Opití a nevyspaní aneb pár slov o příčestních adjektivech
Hana Prokšová, ÚJČ AV ČR + ÚČJTK FF UK 35. studentský workshop Žďárek 18. dubna 2015

2

3 Nejprve drobný průzkum
Která podoba je ve vašem idiolektu primární? a) nevyspaný b) nevyspalý

4 Co na to PMČ… ADJ -lý PMČ: ADJ rezultativní aktivní od neobjektových sloves ADJ -ný PMČ: ADJ rezultativní pasivní (vyjadřující vlastnost plynoucí ze zasažení dějem) vznikají z příčestí trpných převážně objektových sloves obou vidů

5 MČ 1: -lý od sloves dokonavých (vyjma bývalý), nejčastěji předponových, výhradně podmětových, z činného příčestí čistě konverzní typ (padlý = ten, kdo padl) nabývají hodnotícího významu některá motivována reflexivními slovesy (nezachovávají morfém se × ADJ typu -vší se) → možná motivace pasivními tvary slovesa pasivní motivace výhradně u ADJ z předmětového přechodného slovesa (probdělá noc, přestálá choroba) pasivní ADJ na -lý jsou z jazyka vytlačována intelektualizačním procesem

6 MČ 1: -lý od sloves dokonavých (vyjma bývalý), nejčastěji předponových, výhradně podmětových, z činného příčestí čistě konverzní typ (padlý = ten, kdo padl) nabývají hodnotícího významu některá motivována reflexivními slovesy (nezachovávají morfém se × ADJ typu -vší se) → možná motivace pasivními tvary slovesa pasivní motivace výhradně u ADJ z předmětového přechodného slovesa (probdělá noc, přestálá choroba) pasivní ADJ na -lý jsou z jazyka vytlačována intelektualizačním procesem

7 MČ 1: -ný pasivní děje, jejichž PAT je SUBST určované tímto ADJ
od předmětových sloves přechodných včetně reflexiv, reflexivní morfém odpadá mnohdy i od předmětových sloves nepřechodných, např. když pojímáme neakuzativní objekt jako substanci přímo zasahovanou dějem (odříkaný, vzpomínaný) neutralizace aktivnost–pasivnost a) motivace nepasivním reflexivním tvarem přitisknutý = který byl přitisknut nebo se přitiskl b) motivace nepředmětovým slovesem – význam aktivní ochrnutý, podařený, zkrachovaný c) ADJ verbální aktivní mohou mít i pasivní význam prolezlý

8 významové rozdíly? vytřelý × vytřený
vytřelá ryba × vytřená podlaha SSJČ: člověk vytřelého (= bystrého) rozumu ?? opozdilý, zpozdilý × opožděný, zpožděný slovníky to mají jako synonymní PSJČ: opoždělý

9 od reflexiva slovníky +OBJ aktivum SYN2010 možná motivace opitý +/- -
od reflexiva slovníky +OBJ aktivum SYN2010 možná motivace opitý +/- - < (v)opilý 3 : 2 964 nepasivní reflexivum ožraný < (v)ožralý 18 : 248 přeležený + ≈ přeleželý 8 : 7 přistěhovaný < přistěhovalý 6 : 30 spadaný > spadalý 263 : 16 pasivní význam aktivního verbálního ADJ uležený < uleželý 1 : 40 vyspaný < vyspalý 23 : 118 zduřený < zduřelý 11 : 71

10 intelektualizace jazyka
L. Janovec (2007): K projevům jazykových vývojových tendencí v současné češtině. NŘ, r. 90, č. 2: cit. A. Jedličku (1981): 2 vývojové tendence: (i) tendence k demokratizaci jazyka (hl. rovina fonetická/fonologická a morfologická) (ii) tendence k intelektualizaci jazyka (hl. rovina lexikální a syntaktická) Intelektualizací spisovného jazyka, kterou bychom mohli nazývat také racionalizací, rozumíme přizpůsobování jazyka k tomu, aby jeho jazykové projevy mohly být určité a přesné, podle potřeby abstraktní, a aby byly schopné vyjádřit souvislost a složitost myšlení, tedy zesilování intelektuální stránky řeči. B. Havránek (1932): Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura. (Z: J. Vachek (2005): Lingvistický slovník Pražské školy.) … progresivita „pasivnosti“? v administrativním, publicistickém, odborném stylu

11 další možné motivace? 1. fonetická/zvuková/strukturní
hypotéza: -n-/-t- se objevuje jen mezi vokály u otevřených kmenů prolezlý × prolézaný prolézt × prolézat + ACC/LOC (tentýž valenční rámec) významově totéž: naprdlý × naprdnutý nakrklý × nakrknutý přejedlý × přejedený načichlý × načichnutý (kouřem)

12 další možné motivace? 2. směšování reflexivních pasiv a reflexiv tantum na jisté úrovni kognice MČ 1: a) motivace nepasivním reflexivním tvarem přitisknutý = který byl přitisknut nebo se přitiskl ze zkoumaných sloves: od reflexiv potenciálně všechna (× spadaný, zduřený: jednovalenční slovesa!) přeležet (si) něco konstrukce bez si marginální (SSJČ: nemocný přeleží noc beze spánku) dvouvalenční reflexivní, nebo třívalenční s PU beneficienta? přeleželá/přeležená noha (ACT = já) přeležet se jednovalenční reflexivní, nebo zájmenné se? přeleželý/přeležený kabát (ACT = kabát) → směšování, sjednocování… analogie

13 další možné motivace? nalože_ý uleže_ý
směšování reflexivních pasiv a reflexiv tantum + analogie nalože_ý uleže_ý

14 další možné motivace? směšování reflexivních pasiv a reflexiv tantum + analogie naložený Někdo naložil hermelín. Hermelín je naložen. uleželý Hermelín se uležel. uležet se reflexivum jednovalenční otevřený kmen analogie → uležený např. restaurace hotelu České Žleby: 1ks řádně uležený hermelín

15 Děkuji za vyslechnutí.


Stáhnout ppt "Opití a nevyspaní aneb pár slov o příčestních adjektivech"

Podobné prezentace


Reklamy Google