Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce s informacemi I Hlavní e-zdroje na FSV UK Mgr. Daniela Uhrová FSV UK LS, květen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce s informacemi I Hlavní e-zdroje na FSV UK Mgr. Daniela Uhrová FSV UK LS, květen 2012."— Transkript prezentace:

1 Práce s informacemi I Hlavní e-zdroje na FSV UK Mgr. Daniela Uhrová FSV UK LS, květen 2012

2 2 Obsah Co Vám tato prezentace přinese? Hlavní témata: 1.Trocha teorie 1.Trocha teorie 2.Multioborové databáze EBSCOhost EBSCOhost ProQuest ProQuest Factiva Factiva 3.Oborové databáze SAGE SAGE JSTOR JSTOR CEEOL CEEOL Užitečné odkazy Kontakty 2

3 3 Co vám tato prezentace přinese? Tato prezentace má za cíl představit Vám nejvyužívanější zahraniční multioborové a oborové e-zdroje, které máte díky studiu na FSV (univerzitě) k dispozici a ve kterých naleznete potřebné texty pro své studijní účely. Rozlišením na multioborové a oborové v tomto případě myslíme „pracovní“ rozlišení na ty, které jsou polytematické a většinou dostupné celé UK, a ty e-zdroje, ze kterých jsou zakoupeny třeba jen dílčí databáze pro obory studované na FSV. Má za cíl poradit Vám, jak v nich úspěšně vyhledávat, tedy upozornit na některá úskalí zadávání rešeršního dotazu. Hodnocení vyexportovaných a vybraných článků je ovšem jen na Vás Hodnocení vyexportovaných a vybraných článků je ovšem jen na Vás 3

4 1.Trocha teorie 4

5 5 Trocha teorie Přístupy k e-zdrojům Jako hlavní cestu k e-zdrojům můžete využít web knihovny nebo PEZ, odtud se dostanete k přímému i vzdálenému přístupu, pokud je umožněn. Nezapomeňte, že můžete na webu knihovny využít selekce e-zdrojů dle tématu (oblasti), viz: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Oblast/Komunikacni-studia-zurnalistika/ Nezapomeňte, že můžete na webu knihovny využít selekce e-zdrojů dle tématu (oblasti), viz: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Oblast/Komunikacni-studia-zurnalistika/http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Oblast/Komunikacni-studia-zurnalistika/http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Oblast/Komunikacni-studia-zurnalistika/ Přímý přístup – na půdě fakulty, univerzity (někdy s potřebou přihlášení – platí zejména pro dtb. monitorující zpravodajství). Vzdálený přístup – umožňuje využívat elektronické informační zdroje odkudkoliv, a to na základě ID/hesla univerzitního průkazu (ISIC apod.). Mediotéka – specializovaná studovna v knihovně Hollar pro studenty FSV (otevřena stejně jako knihovna). V současnosti je k dispozici 6 PC a další audio a video technika (na požádání). 5

6 6 Trocha teorie Uvědomte si v průběhu práce s databázemi jejich rozdíly a shody: v dostupnosti pro uživatele (přímý, vzdálený přístup) v dostupnosti pro uživatele (přímý, vzdálený přístup) v dostupnosti subdatabází a otevřenosti archivu (ne všechny pododdíly jednoho e-zdroje jsou Vám dostupné, stejně tak nemusí být dostupný celý archiv – tzv. embargo); v čase se však situace může měnit, to závisí na poptávce i finančních možnostech fakulty) v dostupnosti subdatabází a otevřenosti archivu (ne všechny pododdíly jednoho e-zdroje jsou Vám dostupné, stejně tak nemusí být dostupný celý archiv – tzv. embargo); v čase se však situace může měnit, to závisí na poptávce i finančních možnostech fakulty) v uživatelském prostředí (možnost výběru jazyka, možnost nastavit vlastní preference, vlastní schránku aj.) v uživatelském prostředí (možnost výběru jazyka, možnost nastavit vlastní preference, vlastní schránku aj.) v možnostech zadávání rešeršního požadavku (předvolené operátory, navrhovaná další témata a klíčová slova aj.) v možnostech zadávání rešeršního požadavku (předvolené operátory, navrhovaná další témata a klíčová slova aj.) v rychlosti odezvy (někdy je lépe vyhledávat v menším časovém rozsahu) v rychlosti odezvy (někdy je lépe vyhledávat v menším časovém rozsahu) v práci s vyexportovanými záznamy (možnosti ukládání, exportu, sdílení aj.) v práci s vyexportovanými záznamy (možnosti ukládání, exportu, sdílení aj.) v přístupnosti a propracovanosti nápovědy aj. v přístupnosti a propracovanosti nápovědy aj. 6

7 7 Co je dobré si zopakovat: Co hledám, co o rešeršním požadavku vím. Mám přesné bibliografické údaje, vím, v jaké dtb. článek, či kniha je, nebo ne? Podle toho budou směřovat mé první kroky, buď na web knihovny, nebo PEZ. Co chci nalézt – plný text, abstrakt, reference... – s tím souvisí ujasnění, jaký typ databáze potřebuji, zda plnotextovou, nebo jen bibliografickou. Používání operátorů a znaků pro zpřesňování zadaných slov (slovních tvarů) – AND, OR, NOT, *, „“, ? aj. Zásady tvorby rešeršního dotazu – rozšiřování, zužování dotazu (časově, jazykově, geograficky, typem zdroje – periodikum, kniha, diplomová práce…). Před Vaší první prací s vybraným e-zdrojem se nejprve „poraďte“ s nápovědou dané dtb. Pro opakování využijte prezentace z tohoto semináře, ty naleznete na webu knihovny v sekci eMateriály SVI: http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/ Další užitečné stránky: http://bi.cuni.cz/prehled/odkazy.php?lang=cs; pouze přímý přístup. http://bi.cuni.cz/prehled/odkazy.php?lang=cs Zamyslete se nad tím, zda výsledky Vašeho rešeršního zadání odpovídají Vašim potřebám, stanoveným kritériím aj. Relevantní výsledek rešerše (vhodný článek apod.) vždy nejlépe určíte Vy sami! Trocha teorie 7

8 2. Multioborové databáze 8

9 9 Multioborové databáze EBSCOhost Přístup EBSCOhost má přístup jak přímý, tak vzdálený. EBSCOhost má přístup jak přímý, tak vzdálený. Přístup možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Ebscohost/ Přístup možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Ebscohost/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Ebscohost/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Ebscohost/ Celouniverzitní zdroj, některé subdatabáze otevřeny jen pro určité fakulty či instituce (dle plátce, licenční úmluvy). Celouniverzitní zdroj, některé subdatabáze otevřeny jen pro určité fakulty či instituce (dle plátce, licenční úmluvy).

10 10 Multioborové databáze EBSCOhost Popis EBSCO Publishing je velká mezinárodní společnost, která agreguje zdroje od mnoha světoznámých a renomovaných vydavatelství a dalších institucí a zpřístupňuje informace z mnoha oborů lidské činnosti, proto má mnoho subdatabází. EBSCO Publishing je velká mezinárodní společnost, která agreguje zdroje od mnoha světoznámých a renomovaných vydavatelství a dalších institucí a zpřístupňuje informace z mnoha oborů lidské činnosti, proto má mnoho subdatabází. Jak pro humanitní, tak přírodovědné obory. Jak pro humanitní, tak přírodovědné obory. Známá na většině evropských i amerických univerzit (i jiných institucích). Známá na většině evropských i amerických univerzit (i jiných institucích). Více viz: http://www.ebscohost.com/ Více viz: http://www.ebscohost.com/http://www.ebscohost.com/

11 11 Multioborové databáze EBSCOhost Popis Databáze EBSCOhost zpřístupňují jak plné texty časopisů, tak abstrakty, recenze a bibliografické záznamy. Zaměřují se především na společenské a humanitní vědy, vzdělávání, počítačovou vědu, ekonomiku, finance, management a zpravodajství. S databázemi je možno pracovat individuálně nebo v libovolných kombinacích. EBSCOhost nabízí mnoho propracovaných možností vyhledávání i následné práce s dokumenty. Zajímavé subdatabáze pro fakultu FSV : Databáze EBSCOhost zpřístupňují jak plné texty časopisů, tak abstrakty, recenze a bibliografické záznamy. Zaměřují se především na společenské a humanitní vědy, vzdělávání, počítačovou vědu, ekonomiku, finance, management a zpravodajství. S databázemi je možno pracovat individuálně nebo v libovolných kombinacích. EBSCOhost nabízí mnoho propracovaných možností vyhledávání i následné práce s dokumenty. Zajímavé subdatabáze pro fakultu FSV : Communication & Mass Media Complete Communication & Mass Media Complete Regional Business News Regional Business News Academic Search Complete Academic Search Complete Business Source Complete Business Source Complete Film & Television Literature Index with Full Text Film & Television Literature Index with Full Text Více o EBSCOhost na: http://ineb.nkp.cz nebo http://web.ebscohost.com/ehost/selectdb?sid=43e4454b-30d3-4250-a8ce- b09e9522becd%40sessionmgr13&vid=1&hid=24 Více o EBSCOhost na: http://ineb.nkp.cz nebo http://web.ebscohost.com/ehost/selectdb?sid=43e4454b-30d3-4250-a8ce- b09e9522becd%40sessionmgr13&vid=1&hid=24http://ineb.nkp.cz http://web.ebscohost.com/ehost/selectdb?sid=43e4454b-30d3-4250-a8ce- b09e9522becd%40sessionmgr13&vid=1&hid=24http://ineb.nkp.cz http://web.ebscohost.com/ehost/selectdb?sid=43e4454b-30d3-4250-a8ce- b09e9522becd%40sessionmgr13&vid=1&hid=24

12 Multioborové databáze EBSCOhost Specifika Vlastní nastavení je pod vyhledávacím okénkem "preferences", nastavit lze i češtinu jako jazyk uživatelského rozhraní, ale klíčová slova volíme v anglickém jazyce. Vlastní nastavení je pod vyhledávacím okénkem "preferences", nastavit lze i češtinu jako jazyk uživatelského rozhraní, ale klíčová slova volíme v anglickém jazyce. Nejdříve vyberte subdatabázi – ušetříte si čas, protože jinak budete prohledávat ve velmi velkém počtu zdrojů. Nejdříve vyberte subdatabázi – ušetříte si čas, protože jinak budete prohledávat ve velmi velkém počtu zdrojů. Více viz nápověda: http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=no ne&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=live&dbs= nebo http://bi.cuni.cz/prehled/odkazy.php?lang=cs Více viz nápověda: http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=no ne&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=live&dbs= nebo http://bi.cuni.cz/prehled/odkazy.php?lang=cs http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=no ne&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=live&dbs=http://bi.cuni.cz/prehled/odkazy.php?lang=cs http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=no ne&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=live&dbs=http://bi.cuni.cz/prehled/odkazy.php?lang=cs 12

13 13 Multioborové databáze EBSCOhost – Communication & Mass Media Complete Přístup Do CMMC EBSCOhost je stejný přístup jako do celého EBSCOhost. Tedy přímý i vzdálený. Do CMMC EBSCOhost je stejný přístup jako do celého EBSCOhost. Tedy přímý i vzdálený. Přístup možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Communication-Mass-Media-Complete- EBSCOhost/ Přístup možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Communication-Mass-Media-Complete- EBSCOhost/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Communication-Mass-Media-Complete- EBSCOhost/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Communication-Mass-Media-Complete- EBSCOhost/ Tento zdroj zakoupila FSV, ale přístup umožněn celé UK. Tento zdroj zakoupila FSV, ale přístup umožněn celé UK.

14 14 Multioborové databáze EBSCOhost – Communication & Mass Media Complete Popis Pro Vaše studium bude důležitá především subdatabáze Communication & Mass Media Complete. Pro Vaše studium bude důležitá především subdatabáze Communication & Mass Media Complete. Databáze Communication & Mass Media Complete je nejrobustnějším a nejkvalitnějším rešeršním nástrojem v oblasti komunikace a hromadných sdělovacích prostředků. Databáze CMMC zahrnuje kromě obsahu databází CommSearch (vytvořené dříve asociací National Communication Association) a Mass Media Articles Index (vytvořené dříve univerzitou Pennsylvania State University) také mnoho dalších periodik z oblasti komunikace, hromadných sdělovacích prostředků a dalších úzce souvisejících oblastí studia. Díky tomu je rešeršním a referenčním zdrojem s unikátní šířkou a hloubkou záběru, který pokrývá celou oblast komunikace. Databáze Communication & Mass Media Complete je nejrobustnějším a nejkvalitnějším rešeršním nástrojem v oblasti komunikace a hromadných sdělovacích prostředků. Databáze CMMC zahrnuje kromě obsahu databází CommSearch (vytvořené dříve asociací National Communication Association) a Mass Media Articles Index (vytvořené dříve univerzitou Pennsylvania State University) také mnoho dalších periodik z oblasti komunikace, hromadných sdělovacích prostředků a dalších úzce souvisejících oblastí studia. Díky tomu je rešeršním a referenčním zdrojem s unikátní šířkou a hloubkou záběru, který pokrývá celou oblast komunikace. Více informací na: http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=Databases&T OC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=live&dbs=ufhjnh,ufh Více informací na: http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=Databases&T OC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=live&dbs=ufhjnh,ufh http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=Databases&T OC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=live&dbs=ufhjnh,ufh http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=Databases&T OC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=live&dbs=ufhjnh,ufh

15 15 Multioborové databáze ProQuest Přístup ProQuest má jak přímý, tak vzdálený přístup. Přístup možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/ProQuest-Central/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/ProQuest-Central/ Celouniverzitní zdroj.

16 16 Multioborové databáze ProQuest Popis ProQuest je stejně jako EBSCO Publishing velká společnost, která agreguje zdroje od mnoha světoznámých a renomovaných vydavatelství a dalších institucí a je tak polytematickým zdrojem s mnoha subdatabázemi. ProQuest je stejně jako EBSCO Publishing velká společnost, která agreguje zdroje od mnoha světoznámých a renomovaných vydavatelství a dalších institucí a je tak polytematickým zdrojem s mnoha subdatabázemi. Zpřístupňuje veškerou vlastní produkci společnosti ProQuest, která je nyní k dispozici na stejnojmenné platformě (s výjimkou specializovaných databází uvedených níže). ProQuest Central nabízí: více než 11 000 časopisů, z toho přes 8000 s plnými texty, plné texty 30 000 disertačních prací, 9000 tržních zpráv ze 43 odvětví a 40 zemí, 44 000 profilů firem, aktualizované profily 3600 průmyslových odvětví, přes 400 titulů novin vč. The Wall Street Journal a Los Angeles Times. Zpřístupňuje veškerou vlastní produkci společnosti ProQuest, která je nyní k dispozici na stejnojmenné platformě (s výjimkou specializovaných databází uvedených níže). ProQuest Central nabízí: více než 11 000 časopisů, z toho přes 8000 s plnými texty, plné texty 30 000 disertačních prací, 9000 tržních zpráv ze 43 odvětví a 40 zemí, 44 000 profilů firem, aktualizované profily 3600 průmyslových odvětví, přes 400 titulů novin vč. The Wall Street Journal a Los Angeles Times. Více viz: http://newplatform.support.proquest.com/ Více viz: http://newplatform.support.proquest.com/http://newplatform.support.proquest.com/

17 17 Multioborové databáze ProQuest Specifika Uživatelsky příjemné, moderní a intuitivní rozhraní s mnoha možnostmi vlastního přizpůsobení. Uživatelsky příjemné, moderní a intuitivní rozhraní s mnoha možnostmi vlastního přizpůsobení. Moderní grafika, výběr subdatabází (menu subdatabází) umožněn i pomocí obrázků. Moderní grafika, výběr subdatabází (menu subdatabází) umožněn i pomocí obrázků. Nutné vybrat subdatabázi, omezit prohledávaná data – úspora času. Nutné vybrat subdatabázi, omezit prohledávaná data – úspora času. Propracovaný tezaurus. Propracovaný tezaurus. Možnost vyhledávat např. i „obituaries“ Možnost vyhledávat např. i „obituaries“ Více na: http://search.proquest.com/help/academic/webframe.html?Basic_ Search.html Více na: http://search.proquest.com/help/academic/webframe.html?Basic_ Search.html http://search.proquest.com/help/academic/webframe.html?Basic_ Search.html http://search.proquest.com/help/academic/webframe.html?Basic_ Search.html

18 18 Multioborové databáze Factiva Přístup Factiva má jak přímý, tak vzdálený přístup, ale omezen na 5 současně připojených uživatelů. Přístup možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/Factiva/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/Factiva/ Tento zdroj zakoupila FSV, zpřístupněn FSV a CERGE.

19 19 Multioborové databáze Factiva Popis Jde o informační zdroj zpřístupňující klíčové informace především z oblasti obchodu a ekonomiky. Factiva mj. obsahuje následující zdroje: přes 20 000 zdrojů ze 159 zemí ve 22 jazycích, více než 600 průběžně aktualizovaných zpravodajských zdrojů (newswires) vč. výhradní kombinace zdrojů od Dow Jones, Reuters a The Associated Press. Celkem více než 640 zpravodajství vč. Asia Pulse, VWD, Agence France Presse, Agencia EFE atd., Aktuální denní obsah novin The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post, The Globe and Mail, Financial Times, Les Echos, South China Morning Post, Australian Financial Review, Sydney Morning Herald, Straits Times, Yomiuri Shimbun, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Irish Times a lokálních novin ze všech koutů globu, přepisy klíčových televizních a rozhlasových zpráv od BBC, ABC, CBS, NBC, Fox, CNN, NPR apod., všeobecná a odborná periodika jako The Economist, Forbes, Fortune, Time, Newsweek, Finanz & Wirtschaft, Satellite News, BusinessWeek, Focus, L' Express, The Bulletin, Far Eastern Economic Review atd., fotografie a vyobrazení od Reuters a Knight-Ridder, firemní zprávy, historická data o trzích, odkazy na www zdroje apod. Jde o informační zdroj zpřístupňující klíčové informace především z oblasti obchodu a ekonomiky. Factiva mj. obsahuje následující zdroje: přes 20 000 zdrojů ze 159 zemí ve 22 jazycích, více než 600 průběžně aktualizovaných zpravodajských zdrojů (newswires) vč. výhradní kombinace zdrojů od Dow Jones, Reuters a The Associated Press. Celkem více než 640 zpravodajství vč. Asia Pulse, VWD, Agence France Presse, Agencia EFE atd., Aktuální denní obsah novin The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post, The Globe and Mail, Financial Times, Les Echos, South China Morning Post, Australian Financial Review, Sydney Morning Herald, Straits Times, Yomiuri Shimbun, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Irish Times a lokálních novin ze všech koutů globu, přepisy klíčových televizních a rozhlasových zpráv od BBC, ABC, CBS, NBC, Fox, CNN, NPR apod., všeobecná a odborná periodika jako The Economist, Forbes, Fortune, Time, Newsweek, Finanz & Wirtschaft, Satellite News, BusinessWeek, Focus, L' Express, The Bulletin, Far Eastern Economic Review atd., fotografie a vyobrazení od Reuters a Knight-Ridder, firemní zprávy, historická data o trzích, odkazy na www zdroje apod.

20 20 Multioborové databáze Factiva Specifika Specifické vyhledávání i listování. Specifické vyhledávání i listování. Podrobně: http://www.factiva.com.ezproxy.is.cuni.cz/whatsnew/fa ctivacom/index.asp#en_new Podrobně: http://www.factiva.com.ezproxy.is.cuni.cz/whatsnew/fa ctivacom/index.asp#en_new http://www.factiva.com.ezproxy.is.cuni.cz/whatsnew/fa ctivacom/index.asp#en_new http://www.factiva.com.ezproxy.is.cuni.cz/whatsnew/fa ctivacom/index.asp#en_new

21 3. Oborové databáze 21

22 Oborové databáze SAGE Přístup SAGE má jak přímý, tak vzdálený přístup. SAGE má jak přímý, tak vzdálený přístup. Přístup možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/SAGE- Full-Text-Collections-CSA-Illumina-1/ Přístup možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/SAGE- Full-Text-Collections-CSA-Illumina-1/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/SAGE- Full-Text-Collections-CSA-Illumina-1/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/SAGE- Full-Text-Collections-CSA-Illumina-1/ Dostupné jsou jen některé subdatabáze, a to: Dostupné jsou jen některé subdatabáze, a to: Communication & Media Studies Communication & Media Studies Politics & International Relations Politics & International Relations Sociology Sociology Tento zdroj zakoupila FSV a je jen pro uživatele FSV. Tento zdroj zakoupila FSV a je jen pro uživatele FSV. 22

23 Oborové databáze SAGE Popis SAGE obsahuje plnotextové databáze recenzovaných odborných časopisů nakladatelství SAGE z politických věd, sociologie, komunikačních studií, ale též obchodu nebo medicíny. Vyhledané záznamy obsahující abstrakt i úplnou citaci jsou propojeny s plnými texty, u některých titulů i zpětně za několik desítek let. Pro FSV UK jsou zpřístupněny tyto databáze: SAGE obsahuje plnotextové databáze recenzovaných odborných časopisů nakladatelství SAGE z politických věd, sociologie, komunikačních studií, ale též obchodu nebo medicíny. Vyhledané záznamy obsahující abstrakt i úplnou citaci jsou propojeny s plnými texty, u některých titulů i zpětně za několik desítek let. Pro FSV UK jsou zpřístupněny tyto databáze: 23

24 Oborové databáze SAGE Popis Communication & Media Studies: V souboru Communication Studies jsou zahrnuty plné texty cca 39 časopisů z produkce vydavatelství SAGE a partnerů (část ze seznamu Communication & Media Studies), pro FSV zpřístupněno 21. Vyhledané záznamy, které obsahují abstrakt i úplnou citaci, jsou propojeny s plnými texty, u některých titulů i zpětně za posledních 52 let, celkem je k dispozici na cca 9 000 článků ve formátu full-text nebo PDF (přes 100 000 stránek). Obsahově je pokryta problematika žurnalismu, veřejného mínění, politických a masových i interpersonálních komunikací, audiovizuálních studií aj. Aktualizace je i týdenní. Communication & Media Studies: V souboru Communication Studies jsou zahrnuty plné texty cca 39 časopisů z produkce vydavatelství SAGE a partnerů (část ze seznamu Communication & Media Studies), pro FSV zpřístupněno 21. Vyhledané záznamy, které obsahují abstrakt i úplnou citaci, jsou propojeny s plnými texty, u některých titulů i zpětně za posledních 52 let, celkem je k dispozici na cca 9 000 článků ve formátu full-text nebo PDF (přes 100 000 stránek). Obsahově je pokryta problematika žurnalismu, veřejného mínění, politických a masových i interpersonálních komunikací, audiovizuálních studií aj. Aktualizace je i týdenní. Politics & International Relations: Kolekce Political Science zahrnuje plné texty cca 48 časopisů, pro FSV k dispozici 31 (ze souboru SAGE Publications – Politics & International Relations) vydavatelství SAGE a spolupracujících vydavatelů. Celkem je k dispozici na cca 22 500 článků. Politics & International Relations: Kolekce Political Science zahrnuje plné texty cca 48 časopisů, pro FSV k dispozici 31 (ze souboru SAGE Publications – Politics & International Relations) vydavatelství SAGE a spolupracujících vydavatelů. Celkem je k dispozici na cca 22 500 článků. Sociology: Kolekce Sociology obsahuje plné texty cca 96 časopisů, pro FSV k dispozici 42 (podrobnější popis SAGE Publications – Sociology) vydavatelství SAGE a spolupracujících vydavatelství. Poskytováno je na cca 30 000 článků. Aktualizace je každý týden. Sociology: Kolekce Sociology obsahuje plné texty cca 96 časopisů, pro FSV k dispozici 42 (podrobnější popis SAGE Publications – Sociology) vydavatelství SAGE a spolupracujících vydavatelství. Poskytováno je na cca 30 000 článků. Aktualizace je každý týden. Více na: http://online.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/site/misc/whats-new.xhtml Více na: http://online.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/site/misc/whats-new.xhtmlhttp://online.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/site/misc/whats-new.xhtml 24

25 Oborové databáze SAGE Specifika Nutná kontrola, zda vyhledávám v těch subdatabázích, které jsou na FSV přístupny. Jinak se může stát, že se nedostanu k plnému textu, pouze abstraktu. Nutná kontrola, zda vyhledávám v těch subdatabázích, které jsou na FSV přístupny. Jinak se může stát, že se nedostanu k plnému textu, pouze abstraktu. Více viz: http://online.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/site/sphelp/?is- sage-open=&fromsite=SAGE%20Journals%20Online&fromid=pageid- sage- help&returnurl=http%3A%2F%2Fonline.sagepub.com%2Fsite%2Fsphelp %2FSageColl_AdvSearch.xhtml&fromres= nebo http://online.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/site/sphelp/SageColl_AdvSe arch.xhtml?is-sage- open=&fromsite=SAGE%20Journals%20Online&fromid=pageid- search&returnurl=http%3A%2F%2Fonline.sagepub.com%2Fsearch&fromr es= Více viz: http://online.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/site/sphelp/?is- sage-open=&fromsite=SAGE%20Journals%20Online&fromid=pageid- sage- help&returnurl=http%3A%2F%2Fonline.sagepub.com%2Fsite%2Fsphelp %2FSageColl_AdvSearch.xhtml&fromres= nebo http://online.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/site/sphelp/SageColl_AdvSe arch.xhtml?is-sage- open=&fromsite=SAGE%20Journals%20Online&fromid=pageid- search&returnurl=http%3A%2F%2Fonline.sagepub.com%2Fsearch&fromr es=http://online.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/site/sphelp/?is- sage-open=&fromsite=SAGE%20Journals%20Online&fromid=pageid- sage- help&returnurl=http%3A%2F%2Fonline.sagepub.com%2Fsite%2Fsphelp %2FSageColl_AdvSearch.xhtml&fromres= http://online.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/site/sphelp/SageColl_AdvSe arch.xhtml?is-sage- open=&fromsite=SAGE%20Journals%20Online&fromid=pageid- search&returnurl=http%3A%2F%2Fonline.sagepub.com%2Fsearch&fromr es=http://online.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/site/sphelp/?is- sage-open=&fromsite=SAGE%20Journals%20Online&fromid=pageid- sage- help&returnurl=http%3A%2F%2Fonline.sagepub.com%2Fsite%2Fsphelp %2FSageColl_AdvSearch.xhtml&fromres= http://online.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/site/sphelp/SageColl_AdvSe arch.xhtml?is-sage- open=&fromsite=SAGE%20Journals%20Online&fromid=pageid- search&returnurl=http%3A%2F%2Fonline.sagepub.com%2Fsearch&fromr es= 25

26 Oborové databáze JSTOR Přístup JSTOR má jak přímý, tak vzdálený přístup. Přístup možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/JSTOR/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/JSTOR/ Vybrané kolekce (I, II, III) jsou přístupny pro většinu institucí UK, některé si kupují fakulty jen pro svoje uživatele. 26

27 Oborové databáze JSTOR Popis JSTOR (Journal STORage) zpřístupňuje plné texty společenskovědních akademických časopisů. Obsahově je zaměřen na antropologii, archeologii, ekologii, obchod, ekonomii, finance, politologii, sociologii, statistiku, přírodní vědy všeobecně, ale i historii nebo jazykovědu a literaturu. JSTOR je členěn do 3 všeobecných kolekcí Arts & Science I-III a postupně se rozšiřuje o kolekce další. JSTOR (Journal STORage) zpřístupňuje plné texty společenskovědních akademických časopisů. Obsahově je zaměřen na antropologii, archeologii, ekologii, obchod, ekonomii, finance, politologii, sociologii, statistiku, přírodní vědy všeobecně, ale i historii nebo jazykovědu a literaturu. JSTOR je členěn do 3 všeobecných kolekcí Arts & Science I-III a postupně se rozšiřuje o kolekce další. Více na: http://about.jstor.org/ Více na: http://about.jstor.org/http://about.jstor.org/ 27

28 Oborové databáze JSTOR Specifika Jde o zdroj prestižních publikací s embargem 3-5 let. Jde o zdroj prestižních publikací s embargem 3-5 let. Více viz: http://about.jstor.org/support-training/help Více viz: http://about.jstor.org/support-training/helphttp://about.jstor.org/support-training/help 28

29 Oborové databáze CEEOL Přístup CEEOL má jak přímý, tak vzdálený přístup. CEEOL má jak přímý, tak vzdálený přístup. Přístup možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/Central- and-Eastern-European-Online-Library-CEEOL/ Přístup možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/Central- and-Eastern-European-Online-Library-CEEOL/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/Central- and-Eastern-European-Online-Library-CEEOL/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/Central- and-Eastern-European-Online-Library-CEEOL/ E-zdroj financován FSV a také zpřístupněn pro FSV. E-zdroj financován FSV a také zpřístupněn pro FSV. 29

30 Oborové databáze CEEOL Popis C.E.E.O.L. je online archivem zpřístupňujícím fulltexty časopisů (cca 600) z humanitních a sociálně-vědních časopisů a digitálních dokumentů z oblasti střední a východní Evropy. Mimo jiné obsahuje časopisy z České republiky, Polska, Albánie, Bulharska, Chorvatska, Bosny a Herzegoviny, Maďarska a mnoha dalších zemí střední a východní Evropy. Také je excerpováno několik časopisů ze západních zemích např. Německa, Francie, Velké Británie atd., které jsou tematicky na oblast střední a východní Evropy zaměřené. C.E.E.O.L. je online archivem zpřístupňujícím fulltexty časopisů (cca 600) z humanitních a sociálně-vědních časopisů a digitálních dokumentů z oblasti střední a východní Evropy. Mimo jiné obsahuje časopisy z České republiky, Polska, Albánie, Bulharska, Chorvatska, Bosny a Herzegoviny, Maďarska a mnoha dalších zemí střední a východní Evropy. Také je excerpováno několik časopisů ze západních zemích např. Německa, Francie, Velké Británie atd., které jsou tematicky na oblast střední a východní Evropy zaměřené. Více na: http://www.ceeol.com.ezproxy.is.cuni.cz/aspx/AboutCEEOL.aspx Více na: http://www.ceeol.com.ezproxy.is.cuni.cz/aspx/AboutCEEOL.aspx http://www.ceeol.com.ezproxy.is.cuni.cz/aspx/AboutCEEOL.aspx 30

31 Oborové databáze CEEOL Specifika Nabízí možnost ověření správnosti pravopisu, přepnutí na jiný typ písma – azbuku. Nabízí možnost ověření správnosti pravopisu, přepnutí na jiný typ písma – azbuku. Unikátní zdroj pro rychlý přístup k odborným publikacím ze střední a východní Evropy, stejně tak k informacím o autorech. Bohatý archiv. Unikátní zdroj pro rychlý přístup k odborným publikacím ze střední a východní Evropy, stejně tak k informacím o autorech. Bohatý archiv. U každého titulu i stručná anotace. U každého titulu i stručná anotace. Z našich periodik zastoupena: Mediální studia, Sociologický časopis aj.; více viz: http://www.ceeol.com.ezproxy.is.cuni.cz/aspx/publicati onlist.aspx (vyberte Českou republiku). Z našich periodik zastoupena: Mediální studia, Sociologický časopis aj.; více viz: http://www.ceeol.com.ezproxy.is.cuni.cz/aspx/publicati onlist.aspx (vyberte Českou republiku). http://www.ceeol.com.ezproxy.is.cuni.cz/aspx/publicati onlist.aspx http://www.ceeol.com.ezproxy.is.cuni.cz/aspx/publicati onlist.aspx 31

32 32 Užitečné odkazy Knihovna FSV, sekce eMateriály (prezentace k práci s e-zdroji) http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/ Knihovní služby UK (technologie, nástroje a technické otázky spojené s e-zdroji a vyhledáváním) http://kis.is.cuni.cz http://kis.is.cuni.cz http://kis.is.cuni.cz Problémy s přihlašováním a hesly http://ldap.cuni.cz http://ldap.cuni.cz http://ldap.cuni.cz 32

33 33 Kontakty Knihovna Hollar: Smetanovo nábřeží 6 110 00 PRAHA1 tel.: +420 222 112 240 web: http://knihovna.fsv.cuni.cz http://knihovna.fsv.cuni.cz e-mail: knihovna@fsv.cuni.cz Knihovna IES: Opletalova 26 110 00 PRAHA 1 tel.: +420 222 112 331 web: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/380 http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/380 e-mail: knihovna_ies@fsv.cuni.cz 33

34 Děkuji za pozornost. Mgr. Daniela Uhrová uhrova@fsv.cuni.cz uhrova@fsv.cuni.cz pátek, 31. července 2015pátek, 31. července 2015pátek, 31. července 2015pátek, 31. července 2015 34


Stáhnout ppt "Práce s informacemi I Hlavní e-zdroje na FSV UK Mgr. Daniela Uhrová FSV UK LS, květen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google