Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce s informacemi I Monitoring českého a zahraničního zpravodajství na FSV UK Mgr. Daniela Uhrová FSV UK LS, březen 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce s informacemi I Monitoring českého a zahraničního zpravodajství na FSV UK Mgr. Daniela Uhrová FSV UK LS, březen 2013."— Transkript prezentace:

1 Práce s informacemi I Monitoring českého a zahraničního zpravodajství na FSV UK Mgr. Daniela Uhrová FSV UK LS, březen 2013

2 2 Obsah Co vám tato prezentace přinese? Hlavní témata: 1.Trocha teorie 2.Monitoring českého zpravodajství –ČTK –Anopress –Newton Media Search, Newton Media Monitoring –další zdroje (iHNED, Právě dnes) 3.Monitoring zahraničního zpravodajství –Factiva –ISI Emerging Markets –další zdroje (British Library Online Newspaper Archive, EastView) Užitečné odkazy Kontakty

3 3 Co vám tato prezentace přinese? Tato prezentace má za cíl představit vám nejvyužívanější české a zahraniční databáze monitorující především denní tisk a internetové zpravodajství, popř. zpřístupňující přepisy televizních a rozhlasových relací. Poradit, jak v nich úspěšně vyhledávat.

4 4 1. Trocha teorie

5 5 Trocha teorie Přístupy k e-zdrojům Jako hlavní cestu k e-zdrojům můžete využít web knihovny nebo PEZ, odtud se dostanete k přímému i vzdálenému přístupu, pokud je umožněn. –Nezapomeňte, že můžete na webu knihovny využít selekce e-zdrojů dle tématu (oblasti), viz: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Oblast/Komunikacni-studia-zurnalistika/http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Oblast/Komunikacni-studia-zurnalistika/ Přímý přístup – na půdě fakulty, univerzity (někdy s potřebou přihlášení). Anopress, ČTK, iHNED – jde o dtb., které jsou vázány na prostředí fakulty (knihovny), přístup zajistí služba v knihovně. Vzdálený přístup – umožňuje využívat elektronické informační zdroje odkudkoliv, a to na základě ID/hesla univerzitního průkazu (ISIC apod.); právě např. do dtb. Newton. Mediotéka – specializovaná studovna v knihovně Hollar pro studenty FSV (otevřena stejně jako knihovna). V současnosti je k dispozici 6 PC a další audio a video technika (na požádání).

6 6 Trocha teorie Uvědomte si v průběhu práce s databázemi jejich rozdíly a shody: v dostupnosti pro uživatele – přímý, vzdálený přístup v dostupnosti subdatabází a otevřenosti archivu – ne všechny pododdíly jednoho e-zdroje jsou vám dostupné, stejně tak nemusí být dostupný celý archiv – tzv. embargo; v čase se však situace může měnit, to závisí na poptávce i finančních možnostech fakulty v uživatelském prostředí – možnost výběru jazyka, možnost nastavit vlastní preference, vlastní schránku aj. v možnostech zadávání rešeršního požadavku – předvolené operátory, u některých přizpůsobení flexivním jazykům – bez potřeby zadávat znaky pro skloňování apod. v rychlosti odezvy – někdy je lépe vyhledávat v menším časovém rozsahu v práci s vyexportovanými záznamy – možnosti ukládání, exportu, sdílení aj. v přístupnosti a propracovanosti nápovědy aj.

7 7 Trocha teorie Co je dobré si zopakovat: Před vaší první prací s vybraným e-zdrojem se nejprve „poraďte“ s nápovědou dané dtb. (pozor na specifika zadávání dotazů např. u Newtona). Používání operátorů a znaků pro zpřesňování zadaných slov (slovních tvarů) – AND, OR, NOT, *, „“, ? aj. Zásady tvorby rešeršního dotazu – rozšiřování, zužování dotazu (časově, jazykově, geograficky, typem zdroje – periodikum, kniha, diplomová práce…), pokud získáte příliš mnoho/málo záznamů (článků…). Zamyslete se nad tím, zda výsledky vašeho rešeršního zadání odpovídají vašim potřebám, stanoveným kritériím aj. Relevantní výsledek rešerše (vhodný článek apod.) vždy nejlépe určíte vy sami!

8 8 2. Monitoring českého zpravodajství

9 9

10 10 ČTK Přístup Na FSV v prostorách mediotéky je ČTK dostupná na heslo, služba v knihovně zajistí přístup. Přístup možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/Ctk- Ceska-tiskova-kancelar/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/Ctk- Ceska-tiskova-kancelar/ Pro FSV je k dispozici Infobanka, ale jen některé subdatabáze: –Aktuální zpravodajství –Dokumentační databáze: Česká republika, Fakta o EU, Svět, Biografie…

11 11 ČTK Popis Česká tisková kancelář Česká tisková kancelář (ČTK) je národní tisková a informační agentura, jejímž posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Není financována státem, ani z koncesionářských poplatků, ale je zřízena zákonem. Jde o veřejnoprávní instituci. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů pod heslem: spolehlivost – rychlost – nezávislost. Zprávy a dokumenty sami vytvářejí či překládají (vlastní zpravodajové, reportéři, fotografové…) x Newton, Anopress zprávy a archivy deníků a dalších typů zdrojů (včetně ČTK) distribuují (jde o komerční firmy). Podávají objektivní, OVĚŘENÉ informace, ověřují zdroje (dle tzv. redaktorské „bible“, min. ze dvou zdrojů). 1. odstavec každé zprávy obsahuje jasnou formulaci: „co, kdo, kdy…“. Zprávy obsahují fakta i stanoviska všech zúčastněných stran, hodnocení nezávislých expertů a podstatné souvislosti (pokud to charakter zprávy umožňuje). Více na http://www.ctk.cz/o_ctk/zakladni_informace/http://www.ctk.cz/o_ctk/zakladni_informace/

12 12 ČTK Popis Infobanka Pro FSV je zajištěn přístup do Infobanky zpravodajství České tiskové kanceláře. Infobanka ČTK je jedinečná svým rozsahem i komplexností. Kromě veškerého zpravodajství ČTK v češtině a v angličtině obsahuje rozsáhlé dokumentační databáze, elektronický archiv všech tištěných deníků a mnoha dalších periodik vycházejících v České republice, jakož i další informace v podobě textové, obrazové i zvukové. Pro FSV jsou dostupné jen některé služby.

13 13 ČTK Specifika Velmi bohaté možnosti rozšířeného vyhledávání, které kombinují klasické a fasetové vyhledávání. Synonymický slovník.

14 14

15 15 Anopress Přístup Na FSV je Anopress dostupný jen v prostorách mediotéky, služba v knihovně zajistí přístup (ten je na heslo). Přístup možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Anopress/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Anopress/

16 16 Anopress Popis Databáze monitoringu médií Anopress obsahuje plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací a zprávy z internetových serverů. Obsah vybraných zpravodajských a informačních serverů je denně aktualizován, články a zprávy z deníků aktuálního data jsou v něm k dispozici cca od 8 hodin ráno, přepisy relací rozhlasu a televize jsou zařazovány s minimální časovou prodlevou, týdeníky a ostatní periodika zpravidla v den vydání. Ve spolupráci s různými vydavateli je databanka neustále rozšiřována o nové zdroje. Jejím prostřednictvím lze tedy souhrnně prohledávat jak aktuální tisk, tak i noviny (aj. typy textů) několik roků staré. Současně je možné hledat i v textových přepisech zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize. Produkty umožňují přístup ke všem datům podle individuální specifikace, a to až do roku 1996. Více na: http://www.anopress.cz/Web/PagesFree/About.aspxhttp://www.anopress.cz/Web/PagesFree/About.aspx

17 17 Anopress Specifika Projděte si nápovědy k tvorbě dotazu i k práci s formuláři http://www.anopress.cz/Web/PagesFree/Help.aspxhttp://www.anopress.cz/Web/PagesFree/Help.aspx.

18 18

19 19 0

20 20 Anopress Specifika Několik typů formulářů. Několik možností vyhledávání – pomocí klíčových slov nebo témat a navíc v rozšířeném formuláři můžete použít „formulářový dotaz“, který za vás přidá operátory. Možnost zadat libovolně dlouhý dotaz, mnoho možností zpřesňování dotazu. Možnost zadat časové rozpětí až 3 roky (zatím); ale pozor, čím delší časový úsek se bude prohledávat, tím bude delší i časová odezva. Možnost zpřesnění dotazu u již vyhledaných záznamů a navíc možnost tzv. iterace, dohledání – „vyhledání z vyhledaného“.

21 21 Anopress Můžete se vrátit k poslednímu hledanému dotazu (je však nutné, aby byl dotaz již odeslán k vyhledávání). Seznam vyhledaných článků můžete různě třídit (v nabídce je seznam „základní“, „se souhrnem“, „graf“, „seskupený“, též lze články třídit dle skóre neboli relevance, data, zdroje aj.). Články lze ukládat do tzv. zásobníků. S uloženými články v zásobníku lze dále pracovat, zobrazit je v různých grafech a přehledech a požadované články zaslat e-mailem (i na více adres) aj. Export požadovaných článků ze zásobníků je jednoduchý, a to do různých formátů (HTML, PDF aj.).

22 22

23 23 Newton Media Search Přístup NMSearch je dostupný vzdáleně, což znamená, že i na fakultě se do této dtb. přihlašujete pomocí přihlašovacích údajů z ISICu (či jiného průkazu UK); poskytovatel vyžaduje přesnou autentizaci uživatele, a to právě vzdálený přístup umožňuje. Přístup možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Newton-Media-SEARCH/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Newton-Media-SEARCH/

24 24 Newton Media Search Popis MediaSearch – on-line vyhledávání v největším elektronickém archivu mediálních zpráv v České republice. Přes pohodlné a rychlé webové rozhraní MediaSearch můžete 24 hodin denně fulltextově vyhledávat v elektronickém archivu tištěných i elektronických českých médií. V archivu MediaSearch je k dispozici obsah z více než 900 celostátních i regionálních periodik a společenských i odborných časopisů, zpravodajství z několika set internetových serverů a přepisy publicistických, diskusních a zpravodajských pořadů z televizních i rozhlasových stanic z České republiky. Retrospektiva archivu MediaSearch u některých titulů sahá až do roku 1996. Více na: http://www.newtonmedia.cz/medialni-archiv a na http://www.newtonmedia.cz/http://www.newtonmedia.cz/medialni-archiv http://www.newtonmedia.cz/

25 25 Newton Media Search Specifika Fulltextové vyhledávání využívá jazykové nástroje Lingea – umí skloňovat apod. Jiné forma operátoru NOT – Newton Media SEARCH, nikoliv MONITORNG vyžaduje zadání AND NOT.

26 26 Vždy, pokud dtb. nabízí, zvolte pokročilé vyhledávání, protože pak můžete zadávat více kritérií, a tak váš dotaz zpřesnit.

27 27 nápověda

28 28

29 29

30 30

31 31 Newton Media Monitoring Přístup NMMonitoring je dostupný vzdáleně, což znamená, že i na fakultě se do této dtb. přihlašujete pomocí přihlašovacích údajů z ISICu (či jiného průkazu UK); poskytovatel vyžaduje přesnou autentizaci uživatele, a to právě vzdálený přístup umí. Přístup je možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Newton-Media-MONITORING/http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Newton-Media-MONITORING/

32 32 Newton Media Monitoring Popis On-line vyhledávání v největším elektronickém archivu mediálních zpráv v České republice. Newton Media Monitoring – jde o tematický monitoring, a to monitoring českých médií na základě vybraných klíčových slov. Elektronický archiv obsahuje plné texty zpráv a článků z celostátního i regionálního denního tisku, časopisů a oborových periodik. Elektronický archiv též obsahuje doslovné přepisy zpravodajských a diskusních televizních a rozhlasových pořadů, texty agenturního zpravodajství a informace ze zpravodajských internetových serverů. Retrospektiva archivu monitoringu médií sahá do roku 1996. Více na: http://www.newtonmedia.cz/medialni-analyza-obraz- tematu a na http://www.newtonmedia.cz/http://www.newtonmedia.cz/medialni-analyza-obraz- tematuhttp://www.newtonmedia.cz/

33 33 Newton Media Monitoring Specifika Vyhledávejte přes „rozšířené vyhledávání“. Projděte si nápovědu k tvorbě dotazu, která je vám stále k dispozici pod formulářem rozšířeného vyhledávání. V této dtb. se liší zápis rešeršního dotazu od zápisu v NMSearch!

34 34

35 35 Další zdroje iHNED – elektronická forma Hospodářských novin s archivem od r. 1995. –http://ihned.czhttp://ihned.cz –přístup omezen na prostory knihovny, přístup vázán na heslo, služba v knihovně vás přihlásí Právě dnes – rozcestník (portál) denního tisku a dalších zdrojů (z ČR, Polska, VB). –http://pravednes.czhttp://pravednes.cz –volně dostupný rozcestník

36 36 3. Monitoring zahraničního zpravodajství

37 37

38 38 Factiva Přístup Factiva je e-zdroj dostupný jak přímo, tak vzdáleně, avšak pouze pro 5 současně přihlášených uživatelů. Přístup možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Factiva/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Factiva/

39 39 Factiva Popis Factiva je informační zdroj zpřístupňující klíčové informace především z oblasti obchodu a ekonomiky. Factiva mj. obsahuje následující zdroje: –Více než 600 průběžně aktualizovaných zpravodajských zdrojů (newswires) vč. výhradní kombinace zdrojů od Dow Jones, Reuters a The Associated Press. –Celkem více než 640 zpravodajství vč. Asia Pulse, VWD, Agence France Presse, Agencia EFE atd. –Aktuální denní obsah novin The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post, The Globe and Mail, Financial Times, Les Echos, South China Morning Post, Australian Financial Review, Sydney Morning Herald, Straits Times, Yomiuri Shimbun, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Irish Times a lokálních novin ze všech koutů světa, přepisy klíčových televizních a rozhlasových zpráv od BBC, ABC, CBS, NBC, Fox, CNN, NPR apod. –Všeobecná a odborná periodika jako The Economist, Forbes, Fortune, Time, Newsweek, Finanz & Wirtschaft, Satellite News, BusinessWeek, Focus, L' Express, The Bulletin, Far Eastern Economic Review atd., fotografie a vyobrazení od Reuters a Knight-Ridder, firemní zprávy, historická data o trzích, odkazy na www zdroje (kolem 4 000) apod.

40 40 Factiva Specifika Umožňuje jak plnotextové prohlížení (searching), tak jen prohlížení (browsing) zdrojů (periodik aj.). Velmi snadno se dostanete ke světovým deníkům a jejich aktuálním zprávám (archiv max. 14 dnů x ostatní zdroje mimo deníků mají archiv otevřen s různým odstupem, často do hluboké minulosti, počátku vzniku periodika apod.). V rámci prohlížení deníků můžete též pracovat tak, že si periodika vyberete: –dle oblasti (země, region…) nebo –dle oboru (např. advertising/PR).

41 41 K dennímu tisku se dostanete odtud. Vyberte „Factiva Pages.

42 42 Ve „Factiva Pages“ se vám automaticky zobrazí navolená periodika nebo můžete periodika vyhledávat dle oboru či země, oblasti (bohužel existuje jen jeden seznam, což je trochu nepřehledné).

43 43 Příklad na vyhledávání periodik ve „Factiva Pages“ dle země.

44 44 V přehledu periodik pak můžete vyhledávat požadované téma; v našem případě hledáme články o „marketingu“. Po zadání dotazu a odeslání k vyhledávání se dostaneme na klasický vyhledávací formulář.

45 45 Vyhledané články jsou setříděny stejně jako při vyhledávání prostřednictvím vyhledávacího formuláře. Zde též vidíte “search summary“ (žlutá lišta). Dotaz můžete dále upravovat („modify search“), pokud výsledky neodpovídají vašim potřebám.

46 46

47 47 Přehled vyhledaných článků na téma marketing v amerických periodikách za 1 den.

48 48 Vybraný článek můžete jak číst, tak poslouchat, nechat si přeložit, sdílet, tisknout, uložit aj. Hledaný dotaz máte v textu článku zvýrazněn.

49 49 Ve žlutých boxech máte nabídku příbuzných klíčových slov a také dalších podobných článků.

50 50

51 51 ISI Emerging Markets Přístup ISI Emerging Markets je dostupný jak přímo, tak vzdáleně, avšak pouze pro 3 současně přihlášené uživatele. Přístup možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/ISI- Emerging-Markets-EMIS/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/ISI- Emerging-Markets-EMIS/

52 52 ISI Emerging Markets Popis ISI Emerging Markets zajišťuje přístup ke službě EMIS – Emerging Markets Information Service. Jde o databázi poskytující monitoring tisku, fulltexty novinových článků, oborových periodik z obchodních, ekonomických a finančních zdrojů speciálně zaměřené na finanční trhy. Pro FSV jsou dostupné oblasti střední a východní Evropy. V databázi se vyhledává intuitivně, nabízí uživatelské rozhraní v češtině. Aktualizace zdrojů probíhá denně. Více na: http://site.securities.com/products/emis.html http://site.securities.com/products/emis.html

53 53 ISI Emerging Markets Specifika ISI Emerging Markets, a to EMIS – Emerging Markets Information Service umožňuje jak plnotextové vyhledávání (searching), tak jen prohlížení (browsing) zdrojů (periodik aj.). Můžete se tak snadno dostat do archivů vybraných zdrojů např. Maďarska, Polska, Ruska. K vyhledávání se podívejte na nápovědu: http://site.securities.com.ezproxy.is.cuni.cz/Public/A dvanced_Search_Operators_CS.pdf. http://site.securities.com.ezproxy.is.cuni.cz/Public/A dvanced_Search_Operators_CS.pdf K celému zdroji máte k dispozici uživatelský manuál: http://site.securities.com.ezproxy.is.cuni.cz/emis_us er_guide.html http://site.securities.com.ezproxy.is.cuni.cz/emis_us er_guide.html

54 54 Z produktů společnosti ISI Emerging Markets máme zpřístupněnu databázi EMIS (Emerging Markets Information Service) a z ní zdroje z oblasti střední a východní Evropy. Zvolte např. oblast Česká republika.

55 55 V EMIS si můžete vybraná periodika číst článek po článku. Nejde však o e-verzi novin, ale o přepis jednotlivých článků. V záložce „publikace“ zvolte „všechny kategorie“.

56 56 Zvolte požadovanou kategorii, např. noviny.

57 57 Vyberte požadované noviny či další typy dokumentů.

58 58 K dispozici máte přehled článků daného periodika, v tomto případě Hospodářských novin z daného dne od 1. strany. Články si můžete nechat zobrazit všechny, či jen vybrané. Též můžete v novinách vyhledávat. Záhlaví o novinách včetně přístupu k archivu.

59 59 Archiv Hospodářských novin dostupný od r. 1995.

60 60 Další možností vyhledávání je vyhledávání v publikacích. Cesta vede z hlavní stránky, přes pokročilé vyhledávání.

61 61 Další zdroje British Library Online Newspaper Archive – vybrané faksimile archivních čísel periodik Daily News, Manchester Guardian, News of the World a Weekly Dispatch z let 1851-1918. –http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/British-Library-Online-Newspaper-Archive/http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/British-Library-Online-Newspaper-Archive/ EastView – informační zdroje pokrývající oblast Ruska, baltických států a dalších zemí bývalého Sovětského svazu. Monitoruje tamější periodika (deníky aj.). –http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/EastView/http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/EastView/

62 62 Užitečné odkazy Knihovna FSV, sekce eMateriály (prezentace k práci s e-zdroji) –http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/ Knihovní služby UK (technologie, nástroje a technické otázky spojené s e-zdroji a vyhledáváním) –http://kis.is.cuni.czhttp://kis.is.cuni.cz Problémy s přihlašováním a hesly –http://ldap.cuni.czhttp://ldap.cuni.cz

63 63 Kontakty Knihovna Hollar: Smetanovo nábřeží 6 110 00 PRAHA1 tel.: +420 222 112 240 web: http://knihovna.fsv.cuni.czhttp://knihovna.fsv.cuni.cz e-mail: knihovna@fsv.cuni.cz Knihovna IES: Opletalova 26 110 00 PRAHA 1 tel.: +420 222 112 331 web: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/380http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/380 e-mail: knihovna_ies@fsv.cuni.cz

64 64 Děkuji za pozornost. Mgr. Daniela Uhrová uhrova@fsv.cuni.cz


Stáhnout ppt "Práce s informacemi I Monitoring českého a zahraničního zpravodajství na FSV UK Mgr. Daniela Uhrová FSV UK LS, březen 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google