Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomová práce | Návrh modulu GRASSu pro import dat ve výměnném formátu ISKN Martin Landa | 29. června 2005 Diplomová práce Návrh modulu GRASSu pro import.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomová práce | Návrh modulu GRASSu pro import dat ve výměnném formátu ISKN Martin Landa | 29. června 2005 Diplomová práce Návrh modulu GRASSu pro import."— Transkript prezentace:

1 Diplomová práce | Návrh modulu GRASSu pro import dat ve výměnném formátu ISKN Martin Landa | 29. června 2005 Diplomová práce Návrh modulu GRASSu pro import dat ve výměnném formátu ISKN Martin Landa

2 Obsah prezentace zadání diplomové práce – vytvořit modul GRASSu pro import dat ve výměnném formátu ISKN GIS GRASS ISKN a výměnný formát ISKN – VFK návrh modulu v.in.vfk zpracování importované DKM v prostředí GRASSu závěr Diplomová práce | Návrh modulu GRASSu pro import dat ve výměnném formátu ISKN Martin Landa | 29. června 2005

3 GIS GRASS GRASS = Geographical Resources Analysis Support System správa geoprostorových dat (rastrových a vektorových) obrazových záznamů (družicových i leteckých snímků) prostorové modelování a vizualizace dat svobodný software - licence GNU GPL 0. svoboda spustit aplikaci za jakýmkoliv účelem 1. svoboda modifikovat program pro vlastní potřeby 2. svoboda redistribuovat kopie programu 3. svoboda šířit modifikované verze programu Diplomová práce | Návrh modulu GRASSu pro import dat ve výměnném formátu ISKN Martin Landa | 29. června 2005

4 GIS GRASS 6 – vektorová architektura Diplomová práce | Návrh modulu GRASSu pro import dat ve výměnném formátu ISKN Martin Landa | 29. června 2005 GRASS 5.x X 6.x novinky vektorové architektury GRASSu 6.x geometrie: multiformát, prostorový index atributová data: dBase, DBMS, multiatributy 3D data síťové analýzy

5 ISKN / Výměnný formát ISKN integrovaný IS (správa SPI a SGI), podpora výkonu státní správy a uživatelských služeb KN v provozu od září 2001 dálkový přístup k datům KN, nahlížení do KN starý výměnný formát (SVF) před zavedením ISKN dvě samostatné části - SGI (VFK), SPI (DBF, TXT) nový výměnný formát (NVF) kombinace datových bloků časové režimy (prvotní data, změny) rozsah (územní jednotka, oprávněný subjekt, parcela) Diplomová práce | Návrh modulu GRASSu pro import dat ve výměnném formátu ISKN Martin Landa | 29. června 2005

6 Struktura NVF Diplomová práce | Návrh modulu GRASSu pro import dat ve výměnném formátu ISKN Martin Landa | 29. června 2005 hlavička ( &H ) - metadata mapy datové bloky ( &B ) – definice tabulky (názvy a datové typy sloupců) skupiny dat. bloků: Nemovitosti, Jednotky, Bonitní díly parcely, Vlastnictví, Jiné právní vztahy, Řízení, Prvky KM, BPEJ, GP, Rezervovaná čísla &BSOBR;ID N30;STAV_DAT N2;KATUZE_KOD N6;CISLO_ZPMZ N5;CISLO_TL N4; CISLO_BODU N12;UPLNE_CISLO N12;SOURADNICE_Y N10.2;SOURADNICE_X N10.2; KODCHB_KOD N2 identifikátor isib: skupina (is = [10, 19]), datový blok (ib = [01,19]) datové řádky ( &D ) &DSOBR;311040708;0;654299;1427;;1;1014270001;650451.45;1069791.42;4 konec ( &K )

7 Návrh modulu v.in.vfk Diplomová práce | Návrh modulu GRASSu pro import dat ve výměnném formátu ISKN Martin Landa | 29. června 2005 Schéma: vektorová geometrie, topologie, metadata (databanka GRASSu) popisná data (externí DBMS, např. PostgreSQL)

8 Návrh modulu v.in.vfk – princip Diplomová práce | Návrh modulu GRASSu pro import dat ve výměnném formátu ISKN Martin Landa | 29. června 2005 načtení dat hlavička – metadata mapy + tabulka [mapa]_hlavicka vytvoření databázové tabulky ( &B ) – název a datový typ sloupce naplnění tabulky ( &D ) – jednotlivé datové záznamy předdefinované číslo vrstvy [1001, 1903] vektorová mapa vyhledání dané podkladové tabulky nalezení relačních vztahů struktura atributových tabulek (číslo vrstvy 1 a výše) zapsání vektorových elementů (body, linie, hranice ploch, centroidy)

9 Modul v.in.vfk – krátký popis Diplomová práce | Návrh modulu GRASSu pro import dat ve výměnném formátu ISKN Martin Landa | 29. června 2005 Description: Import VFK file (ISKN) into a GRASS vector map. Usage: v.in.vfk [-ernduf] [input=name] output=name [type=name[,name,...]] Flags: -e Extend location extents based on input data -r Drop all redundant tables -n Null category (-1) -d Data type timestamp instead of varchar -u Create unique constraints -f Create primary key and foreign key constraints Parameters: input VFK file to be imported, if not given reads from standard input output Name of output vector type Type options: point,line,boundary,centroid,area default: point,line,boundary,centroid,area

10 Zpracování importované mapy v GRASSu Diplomová práce | Návrh modulu GRASSu pro import dat ve výměnném formátu ISKN Martin Landa | 29. června 2005 importovaná mapa – nutnost rozložit do několika tematických map skript v.vfk.extract body polohopisu obrazy parcel obrazy budov další prvky mapy BPEJ možnosti řady analýz

11 Příklady mapových výstupů Diplomová práce | Návrh modulu GRASSu pro import dat ve výměnném formátu ISKN Martin Landa | 29. června 2005 mapové značky – knihovna symbolů dkm (20) vysoce kvalitní mapové výstupy ve formátu PostScript

12 Závěr Diplomová práce | Návrh modulu GRASSu pro import dat ve výměnném formátu ISKN Martin Landa | 29. června 2005 vznikl modul v.in.vfk a skript v.vfk.extract sada mapových značek pro KM řada komplikací či nedostatků – prostor pro další práci podpora pouze základních datových typů v DBMI GRASSu – nutnost rozšíření (bigint, numeric...) řada modulů jemně modifikována d.vect, d.what.vect, v.extract, v.category některé tyto změny již do GRASSu začleněny směřovaní projektu závisí na odezvě české uživatelské základny GISu GRASS

13 Diplomová práce | Návrh modulu GRASSu pro import dat ve výměnném formátu ISKN Martin Landa | 29. června 2005 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Diplomová práce | Návrh modulu GRASSu pro import dat ve výměnném formátu ISKN Martin Landa | 29. června 2005 Diplomová práce Návrh modulu GRASSu pro import."

Podobné prezentace


Reklamy Google